Розробки уроків 8 клас

ВСТУПНЕ СЛОВО

Пропоноване видання створене з метою надати методичну і практичну допомогу вчителям, які викладають курс історії України. Розробки уроків складено згідно з чинною навчальною програмою «Історія України. 8 клас» для 12-річної школи.

Розробки уроків містять змістовний систематизований матеріал, зразки наочності (схеми і таблиці), дидактичні ігри, різнорівневі матеріали для проведення поточного і тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

Програма курсу історії України передбачає засвоєння значного за обсягом матеріалу за досить обмежену кількість часу. Це обумовлює необхідність вирішення вчителем складного завдання: який матеріал необхідно розглянути на уроці обов’язково, який — оглядово, а що доручити учням опрацювати самостійно. Автори надають свої пропозиції щодо розв’язання цієї проблеми.

Основною змістовою одиницею посібника обрано урок. У його межах наведений матеріал поділено на окремі модулі, які вчитель може використовувати варіативно, залежно від конкретної ситуації і власних педагогічних уподобань. Саме це обумовлює наявність у розробках таких змістових елементів, як «Додатковий матеріал», «Цікаво знати», «Звернути увагу!», «Постать в історії», «Робота з термінами і поняттями», «Робота з документом».

Необхідність використання графічної наочності в навчальному процесі визнавалася завжди. Проте, на жаль, сьогодні вчитель має її досить мало і часто змушений готувати самостійно. Автори спробували допомогти вчителеві в цьому. До уроків ми пропонуємо схеми і таблиці. Використовувати їх у повному обсязі не завжди доцільно. Наведена наочність є прикладами систематизації матеріалу. Учитель вибере з них ті, які вважає необхідними, або створить власні.

Чимало уваги автори приділили роботі з писемними та візуальними джерелами. їх використання сприятиме розвитку мислення учнів, формуватиме уявлення про «обличчя» епохи, яку вони вивчають. Проте, організовуючи роботу з джерелами на уроці, необхідно пам’ятати про їхню самоцінність і по можливості уникати їх застосування лише як ілюстрації до тексту.

Змістові модулі «Додатковий матеріал» містять інформацію, яка використовується вчителем за потребою як для поглиблення знань учнів про певні події та явища, так і для кращої інформованості самого викладача. Змістові модулі «Звернути увагу!» містять інформацію, яка є важливою для кращого засвоєння матеріалу і до якої вчителеві варто привернути увагу учнів.

У посібнику наведено чимало дидактичних ігор. Не підлягає сумніву, що грі належить помітна роль у процесі навчання, вона збільшує його ефективність, активізує увагу учнів тощо. На уроці історії дидактична гра — це цікава для її учасників навчальна діяльність в умовних ситуаціях, спрямована на формування знань, умінь та навичок. Проте гра, як і будь-яка форма навчання, не може вважатися універсальною і єдиною. До використання гри на уроці потрібно ставитися зважено, чітко уявляти її мету. Гра може тривати цілий урок або бути одним із його взаємопов’язаних елементів. Перетворювати урок на безперервний ланцюжок ігор не варто. На думку авторів, це суттєво послаблює його навчальне навантаження, перетворює гру на елементарну розвагу.

Домашнє завдання до уроків автори наводять у мінімальному варіанті, що повинен конкретизуватися вчителем (завдання за контурною картою, робочим зошитом, повідомлення, виконання письмового завдання тощо).

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів як засіб визначення їхніх компетенцій за результатами опрацювання певного матеріалу є обов’язковим. Автори пропонують різноманітні запитання і завдання для його проведення. Проте конкретна форма проведення уроків тематичного оцінювання може бути, звичайно, визначена лише самим учителем, відповідно до того, що і як було викладено під час розгляду теми.

Для того щоб допомогти учням краще орієнтуватися і засвоювати навчальний матеріал, автори пропонують учителеві активно використовувати класну дошку. Зокрема, доцільно дотримуватися певної постійної системи в записах. Буде корисним, якщо впродовж уроку перед учнями перебуватимуть записані на дошці тема, план уроку, основні поняття і дати, домашнє завдання. Відповідно до цих складових розроблені конспекти окремих уроків.

Автори сподіваються, що пропонований посібник стане в пригоді як учителю-початківцю, так і досвідченому фахівцеві, спонукаючи його до творчої активності. Автори намагалися зробити посібник зручним і корисним у повсякденній роботі вчителя. Вони будуть удячні всім, хто висловить зауваження і пропозиції щодо його вдосконалення.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст