Розробки уроків 8 клас

ВСТУПНЕ СЛОВО

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Вступ до нової доби історії українських земель - УРОК 1

Соціальна структура українського суспільства та економічне життя - УРОК 2

Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель - УРОК 3

Церковне життя другої половини XVI ст. - УРОК 4

Берестейська унія 1596 р. - УРОК 5

Виникнення українського козацтва та перших січей - УРОК 6

Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання - УРОК 7

Освіта, книговидання і літописання - УРОК 8

Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. - УРОК 9

Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.». - УРОК 10

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в XVI ст.». - УРОК 11

Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст. - УРОК 12

Церковне життя в першій половині XVII ст. - УРОК 13

Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. - УРОК 14

Козацькі рухи 20—30-х pp. XVII ст. - УРОК 15

Освіта, література, книговидання. - УРОК 16

Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво. - УРОК 17

Узагальнення знань учнів* за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.». - УРОК 18

Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.». - УРОК 19

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. - УРОК 20

Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр. - УРОК 21

Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького. - УРОК 22

Воєнно-політичні події 1650—1651 рр. - УРОК 23

Воєнно-політичні події 1652—1653 рр. - УРОК 24

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин. - УРОК 25

Воєнно-політичні події 1654—1657 рр. - УРОК 26

Узагальнення знань учнів* за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави». - УРОК 27

Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави». - УРОК 28

Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни. - УРОК 29

Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я. - УРОК 30

Україна в 60—70-ті pp. XVII ст. - УРОК 31

Україна в 70—80-ті pp. XVII ст. Завершення періоду Руїни. - УРОК 32

Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко. - УРОК 33

Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. - УРОК 34

Узагальнення знань учнів* за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.» - УРОК 35

Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.» - УРОК 36

Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст. І. Мазепа. - УРОК 37

Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст. - УРОК 38

Україна в подіях Північної війни. - УРОК 39

Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату. - УРОК 40

Культура українських земель кінця XVII — першої половини XVIII ст. - УРОК 41

Узагальнення знань учнів* за темою «Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. - УРОК 42

Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. - УРОК 43

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини. - УРОК 44

Правобережжя і західноукраїнські землі. Національно-визвольна боротьба. - УРОК 45

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі. - УРОК 46

Культура українських земель у другій половині XVIII ст. - УРОК 47

Узагальнення знань учнів* за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст. - УРОК 48

Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст. - УРОК 49-52

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

ПЛАНИ-СХЕМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ