Розробки уроків 7-8 клас

УРОК 4

Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств у ХІІ-ХІІІ ст.

Мета: охарактеризувати особливості політичного та економічного розвитку удільних князівств; розвивати вміння працювати з текстовими джерелами; формувати просторову й хронологічну компетентності учнів; виховувати почуття патріотизму.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок.

Обладнання: Карта «Русь у період феодальної роздробленості»; уривки з місцевих літописів; таблиця «Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств в ХІІ-ХІІІ ст.; підручник: Власов B. C. Історія України: Підруч. для 7-го кл. загально-освіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2007. — 208 с.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

Підготовка робочого місця.

Інформування про основні способи діяльності.

ІІ. мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Минулого уроку ми з вами ознайомилися з історією Київської Русі за часів правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава. Це були останні князі, яким вдалося об’єднати навколо Києва більшість удільних князівств. По смерті Мстислава Володимировича 1132 р. у державі розпочалася доба роздробленості.

ІІІ. Актуалізація знань учнів

Учитель. Таким чином, сьогодні ми з вами спробуємо на основі місцевих літописів дослідити рівень економічного і політичного розвитку удільних князівств, які утворилися на території сучасної Української держави. Ми повинні встановити, чи справді з настанням феодальної роздробленості Київ перестає бути культурним і політичним центром Русі, чи під постійним тиском кочівників на території південних князівств припинився розвиток державності, завмерло економічне і соціальне життя.

Метод «ПРЕС»

Чи був закономірним перехід Русі у ХІІ ст. до феодальної роздробленості?

Відповіді фіксують на дошці.

1. Відсутність дієвого механізму спадкування влади.

2. Це був закономірний етап держави, який пережили практично усі країни Європи.

3. Відсутність сильного й авторитетного князя, який би зміг контролювати своїх братів.

4. Зацікавленість сусідів в ослабленні Русі.

5. Реформа Святослава, який дозволив синам керувати удільними князівствами.

Таким чином, ми актуалізуємо опорні знання учнів і паралельно визначаємо причини феодальної роздробленості.

IV. Вивчення нового матеріалу

Метод «Ажурна пилка»

Учні об’єднуються в чотири групи. Кожна група отримує текст першоджерела і зразок таблиці, яку їй слід заповнити. Після цього групи переформовуються таким чином, щоб в кожній новій групі було по одному представнику з попередніх груп і діти обмінювалися своїми напрацюваннями. Таким чином таблиця буде повністю заповнена.

1-ша група

Із Київського літопису

«Містилось князівство Київське з давніх часів у Середньому Подніпров’ї. Землі ці були дуже родючими і могли прогодувати удвічі більше людей ніж жило тут. Край деревиною багатий і землею славний і дарами підземними щедрий. Річок багато повноводних, якими купці могли швидко і безпечно подорожувати у справах своїх, і міст багато було, де ремісники і люди служиві та торгові жили, а столиця князівська, Київ, зберегла велич і важливість свою, а тому сусіди постійно завоювати її хотіли, і кочівники люті спокою не давали».

Завдання

1. Покажіть на карті Київське князівство.

2. Покажіть столицю князівства.

3. Заповніть таблицю, доведіть, що соціально-економічне життя на території південних князівств тривало.

Після завершення роботи таблиця може мати такий вигляд.

Назва

князівства

Географічне

положення

Економічний

розвиток

Політичний розвиток

Київське

князівство

Середнє

Подніпров’я

Основа економіки — сільське господарство. Розвивалисяремесла і торгівля. Тривало активне будівництво

Київ залишався політичним центром Русі.

На території князівства тривали постійні війни між князями за вплив на Київ. Постійні напади кочівників

2-га група

Із Переяславського літопису

«Стало князівство Переяславське вотчиною наступників князів київських і було під рукою князя великого. Уславились ремісники переяславські на все Лівобережжя, і купців багато було під захистом князя нашого. І цвіла земля наша цвітом пишним аж до смерті князя. І в літо 1187 помер він, і плакала за ним не тільки земля переяславська, а й уся Україна. І не змогли сини його велич батькову зберегти, і почали кочівники землю нашу грабувати, і людей бити, і майно відбирати».

Завдання

1. Покажіть на карті Переяславське князівство.

2. Покажіть столицю князівства.

3. Заповніть таблицю, доведіть, що соціально-економічне життя на території південних князівств тривало.

Після завершення роботи таблиця може мати такий вигляд.

Назва

князівства

Географічне

положення

Економічний розвиток

Політичний розвиток

Переяславське князівство

Лівий берег Дніпра

Існувало багато міст.

Розвивалися ремесла і торгівля. Тривало активне будівництво

Фактично перебувало під протекторатом Києва. Постійні напади кочівників завдавали шкоди розвитку ремесла і торгівлі

3-тя група

Із літопису Чернігівського

«На півночі сусідом нашим було князівство Переяславське, а на півдні степ дикий, в якому князі знаходили і союзників собі, і смерть свою. А шляхів купецьких багато через землю нашу проходило, і мито вони князю сплачували, і завжди багатою була скарбниця його. А будував князь замків багато, і містами ставали вони, і багато ремісників там селилося, як з наших земель, так і з князівств сусідніх, і фортеці для захисту від ворогів засновував, і була земля наша сильною і славною в усі часи».

Завдання

1. Покажіть на карті Чернігівське князівство.

2. Покажіть столицю князівства.

3. Заповніть таблицю, доведіть, що соціально-економічне життя на території південних князівств тривало.

Після завершення роботи таблиця може мати такий вигляд.

Назва князівства

Географічне

положення

Економічний розвиток

Політичний розвиток

Чернігівське князівство

Лівий берег Дніпра

Існувало багато міст. Розвивалися ремесла і торгівля.

Тривало активне будівництво.

Територією князівства проходило багато торговельних шляхів

Постійні напади кочівників завдавали шкоди розвитку ремесла і торгівлі. Місцеві князі часто укладали з кочівниками союзи

4-та група

Із «Слова о полку Ігоревім»

Не снопи кладуть... —

Кладуть голови молодецькі,

Молотять ціпами булатними,

Стелять на току життя,

Одвівають душу від тіла.

Береги криваві...

Не добром — збіжжям засіяні,

Засіяні кістьми синів руських...

Укладіте в піхви мечі оганьблені,

Втратили бо ви дідівську славу!

Ви своїми чварами

Зачали наводити невірних на землю Руську...

...Через лихі усобиці

Від землі Половецької!

Завдання

1. Покажіть на карті Новгород-Сіверське князівство.

2. Покажіть столицю князівства.

3. Заповніть таблицю, доведіть, що соціально-економічне життя на території південних князівств тривало.

Після завершення роботи таблиця може мати такий вигляд.

Назва князівства

Географічне

положення

Економічний розвиток

Політичний розвиток

Новгород-

Сіверське

князівство

Лівий берег Дніпра

Основою економіки було сільське господарство. Розвивалися ремесла

Постійні напади кочівників завдавали шкоди розвитку ремесла і торгівлі. Місцеві князі вели постійні міжусобні війни

Розвиток історичної емпатії

Учні об’єднуються в групи й отримують творче завдання скласти звернення до руських князів і спробувати переконати їх припинити міжусобні війни.

Результати роботи учні зачитують у класі.

І V. Підсумки уроку

Незважаючи на роздробленість, південні князівства зберегли свою міць і політичний авторитет, підтримують розвиток торгівлі і ремесел. Але постійні напади кочівників і міжусобні війни суттєво гальмували економічний і соціальний розвиток держави.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати § 12 підручника.

2. Виконати завдання на с. 127.