Розробки уроків 7-8 клас

УРОК 14

Українські землі в системі міжнародних відносин

Очікувані результати: після уроку учні зможуть: визначати ставлення європейських держав до Національно-визвольної війни в Україні; характеризувати взаємини Гетьманщини з державами-сусідами, зокрема Османською імперією та Московським царством; висловлювати ставлення до перспектив зовнішньої політики Гетьманщини, аналізуючи історичні джерела; показувати на карті сусідів Української козацької держави; оцінити діяльність Богдана Хмельницького з розбудови української державності.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: підручник В. Власова «Історія України», 8 клас; фільм «Невідома Україна», 48-ма серія «У пошуках союзників»; атласи з історії України та всесвітньої історії для 8 класу; документи: «Із листа Б. Хмельницького великому візирові Османської імперії (1650)», «Із грамоти російського царя Олексія Михайловича Богданові Хмельницькому (1653)», виставка літератури до теми уроку.

Основні поняття: міжнародні відносини, постійна дипломатія, міжнародне визнання.

Епіграф: У держави немає постійних друзів і постійних ворогів, а є постійні інтереси. З промови Богдана Хмельницького

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Завдання з формування просторової компетентності

Позначте на контурній карті різними кольорами країни, які:

1) підтримували український народ у Національно-визвольній війні;

2) надавали допомогу Польщі у війні проти українського народу.

Завдання на формування мовленнєвої і логічної компетентностей

Вмотивуйте позиції сусідніх держав щодо ставлення до Національно-визвольної війни українського народу.

Завдання на формування аксіологічної компетентності

Чи впливали особистісні риси Б. Хмельницького на ставлення сусідніх держав до подій в Україні?

Учитель узагальнює та оцінює відповіді учнів.

Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

На попередньому уроці учитель запропонував учням у позаурочний час ознайомитися з літературою, представленою на виставці, для поглиблення знання матеріалу теми та сформулювати свою думку стосовно зовнішньополітичної діяльності Б. Хмельницького.

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель звертає увагу учнів на дошку, де записано:

• ліва частина — «Міжнародні угоди Б. Хмельницького 1648-1651 рр.».

• права частина — «Принципи міжнародних відносин на середину XVII ст.».

Запитання

Чи відповідали укладені Б. Хмельницьким угоди принципам міжнародних відносин? (Всесвітня історія. 8 клас, § 14)

Учитель систематизує та узагальнює знання учнів, записуючи висновки на дошці.

Принципи міжнародних відносин в середині XVII ст.

1. Централізовані держави не обмежувались відносинами із сусідніми державами, а поширювали свою зовнішньополітичну діяльність на всю Європу.

2. Принцип державного інтересу.

3. Вплив релігійного чинника. Прагнення надати допомогу одновірцям.

4. Збільшилися масштаби військових зіткнень. Гроші — «нерви війни».

5. Середньовічний принцип династичних шлюбів і успадкувань.

6. «Система політичної рівноваги».

Міжнародні угоди Б. Хмельницького 1648-1651 рр.

1. 1648 р. — Бахчисарай, Іслам-Герей, Кримське Ханство.

2. 1648 р. — Замостя, Ян Казимир, Річ Посполита.

3. 1649р. — Туреччина,султанІбрагим,українсько-турецькаугода.

4. 1649 р. — Зборів, Річ Посполита, Зборівський договір.

5. 1650 р. — Молдавія, Василє Лупу, Перший молдовський похід.

6. 1651 р. — Біла Церква, Річ Посполита, Білоцерківський договір.

Учитель. Отже, дипломатичні відносини Б. Хмельницький встановлював за європейськими принципами, основним серед яких був «принцип державного інтересу» та «релігійного чинника».

Ситуація на 1653-1654 рр. для Б. Хмельницького була дуже складною. 1652 року утворилась антиукраїнська коаліція у складі Валахії, Трансільванії та Молдавії. Кримський хан у вирішальні моменти неодноразово зраджував українців. Виснажливі роки війни спонукала шукати нових шляхів для збереження основних здобутків війни. Спираючись на принципи міжнародних відносин та аналіз попередніх угод, спробуємо проаналізувати ставлення європейських держав до Національно-визвольної війни в Україні.

Ставлення європейських держав до Національно-визвольної війни в Україні

Завдання

1. Назвіть і покажіть на карті держави-сусіди Гетьманщини.

2. Назвіть держави, з якими Б. Хмельницький уклав угоди.

Учитель. Зверніть увагу на картосхему, де позначені ті самі країни, що ви показали на карті, але чомусь різними кольорами. Який принцип покладено в основу класифікації країн?

Учні наголошують, що це принцип «релігійного чинника». Католицький табір — червоний колір, протестантський — синій колір, православні — зелений, мусульманський — фіолетовий.

Робота з підручником

Учні працюють самостійно з текстом підручника (с. 147-148) та відповідають на запитання:

1. Яким було ставлення країн кожного табору до Національно-визвольної війни українців?

2. Чи вдалося гетьманському уряду зміцнити позиції України?

Робота з документами

Учні аналізують документи «Із листа Б. Хмельницького великому візирові Османської імперії (1650)» та «Із грамоти російського царя Олексія Михайловича Богданові Хмельницькому (1653)» і надають відповіді на запитання.

Запитання

1. Які рядки документа свідчать про наміри гетьмана перейти під протекторат Османської держави?

2. Порівняйте зміст документів. Чи не здається політика гетьманського уряду непослідовною? Чому?

Дипломатичні відносини між Гетьманщиною та Московією

Учитель пропонує перегляд уривка фільму «Невідома Україна», 48 серія «У пошуках союзників».

Запитання

1. Коли та з якою метою були встановлені дипломатичні відносини між Гетьманщиною та Московією?

2. Як розвивались відносини з Московією протягом 1648-1653 рр.?

V. Закріплення здобутих знань

Учитель пропонує звернутися до епіграфа уроку та уривка з промови Б. Хмельницького.

«Саме положення землі нашої, відкритої з усіх сторін, робить з нас гралище невідомої долі і сліпих випадків, за обставинами сьогоденними треба нам неодмінно бути на чиємусь боці, бо заздрість та інтереси сусідів не лишать нас у супокої».

Завдання

Запропонуйте свою версію розв’язання проблеми пошуку союзника для Гетьманщини. Спрогнозуйте розгортання подій за вашою версією.

VІ . домашнє завдання

1. Опрацювати підручник на с. 146-152, відповіді на запитання № 2, 3 надати письмово.

2. Характеристика Б. Хмельницького за пам’яткою «Характеристика історичної особи».