Розробки уроків 7-8 клас

УРОК 12

Воєнно-політичні події 1654-1657 рр.

Мета: охарактеризувати основні воєнно-політичні події Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1654-1657 рр.; розглянути причини зміни гетьманом зовнішньополітичної орієнтації; скласти історичний портрет Богдана Хмельницького; розвивати навички роботи в парах змінного складу; формувати просторову, хронологічну, логічну, інформаційну, мовленнєву, аксіологічну компетентності; формувати міжособистісні стосунки в учнівському колективі через співпрацю в парах змінного складу; виховувати почуття патріотизму на життєвому прикладі Б. Хмельницького.

Обладнання уроку: Історія України. 8 клас: Підручник для загальноосвітніх навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х.: Ранок, 2008. — 256 с.; Атлас з історії України (ХVІ-ХVІІІ ст.).

8 клас. — К.: Інститут передових технологій, 2010; історична карта «Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.»; карта-схема уроку; документальний фільм «Останній злет» (нариси з історії України «Невідома Україна»).

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: після уроку учні зможуть: характеризувати основні воєнно-політичні події Національно-визвольної війни у 1654-1657 рр.; давати історичну оцінку діяльності видатного полководця, дипломата, першого гетьмана Української козацької держави Б. Хмельницького; показувати на карті напрями найважливіших козацьких походів та місця битв 1654-1657 рр.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Запитання

1. Яка історична подія була провідною на попередньому уроці?

2. Чому так різняться оцінки україно-московського договору?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми дізнаємося з вами про події останнього періоду Національно визвольної війни, розглянемо причини невдач військової кампанії 1656-1657 рр., звістка про яку прискорила смерть хворого гетьмана Б. Хмельницького.

1655 рік був складним як для України, так і для Польщі. Внутрішнє становище Польщі надзвичайно погіршилося. Розпочався період занепаду і розбрату, названий польськими істориками «потопом». У липні 1655 р. на територію Польщі вторглися війська Швеції — її давнього суперника у боротьбі за Балтійське узбережжя Східної Прусії. Похід шведського короля на Польщу збігся в часі з наступом україно-московських військ на територію Білорусії. Польська армія склала зброю перед шведами.

Московський уряд, наляканий успіхами Швеції, пішов на примирення з Польщею та укладення на початку грудня 1656 р. перемир’я у місті Вільно.

Перегляд документального фільму «Останній злет».

ІV. вивчення нового матеріалу

Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

Інструктаж з роботи, розподіл матеріалу

Учні класу діляться на 4 групи. Між ними розподіляється зміст підручника за планом (параграф № 19). Учні отримують карту-схему уроку із записаними ключовим й творчим запитаннями.

Ключове запитання

Які події стали визначальними 1654-1657 рр.?

Творчі запитання і завдання

1. Чого вчить історія дипломатичних відносин часів війни?

2. Оцініть діяльність Б. Хмельницького.

Робота в парах змінного складу

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

1. Учитель консультує учнів та перевіряє складені ними запитання.

2. Учитель приймає відповіді від учнів, які обмінялись інформацією з іншими

1. Учні опрацьовують відповідну частину підручника, складають по 5 запитань і формулюють відповіді. Заповнюютькарту-схему.

2. Учні, які склали запитання за новим матеріалом, відповідають вчителю.

3. Взаємообмін інформацією з тими парами, які складали запитання до інших частин параграфа. Відповіді вчителю

V. Підсумки уроку

Завдання

1. Використовуючи карту-схему, охарактеризуйте основні воєнно-політичні події Національно-визвольної війни у 1654-1657 рр.

2. Покажіть на карті напрями найважливіших козацьких походів та місця битв 1654-1657 рр.

3. Які почуття залишились у вас після вивчення останнього періоду війни?

4. Із чим вони пов’язані?

5. У чому, на вашу думку, історичне значення діяльності Б. Хмельницького?

VІ. Оцінювання

Під час оцінювання учитель враховує:

• заповнення карти-схеми уроку;

• обсяг виконання домашнього завдання;

• активність та результативність роботи в парах;

• рівень засвоєння матеріалу відповідно до очікуваних результатів уроку.

VІІ . домашнє завдання

1. Прочитати § 19, дати відповіді на запитання і завдання.

2. До уроку узагальнення:

1) підготувати відповіді на творчі питання, а також повторити відповіді на ключові питання до всіх уроків теми;

2) підготуватися до семінару за темою «Богдан Хмельницький — людина, полководець, політик, дипломат».

Додаток

Прогнозований вигляд карти-схеми Див. с. 87.