Розробки уроків 7-8 клас

УРОК 11

Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр.

Мета: розглянути основні події війни у 1648-1649 рр.; визначити їх значення для подальшої історії України; проаналізувати зміст Зборівського мирного договору; формувати вміння працювати з історичною картою як із джерелом історичної інформації; розвивати навички роботи в парах змінного складу; формувати просторову, хронологічну, логічну, інформаційну, мовленнєву, аксіологічну компетентності; виховувати почуття національної гідності та захоплення історією рідної землі, гідні міжособистісні стосунки в учнівському колективі через співпрацю в парах змінного складу.

Обладнання уроку: Історія України. 8 клас: Підручник для загальноосвітніх навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х.: Ранок, 2008. — 256 с.; Атлас з історії України (ХVІ-ХVІІІ ст.).

8 клас. — К.: Інститут передових технологій, 2010; історична карта «Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.»; карта-схема уроку (додаток); картки для роботи в парах змінного складу.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: після уроку учні зможуть: показувати на карті напрямки козацьких походів 1648-1649 рр., місця найважливіших битв та підписання Зборівського договору, територію Української гетьманської держави за Зборівським договором; називати основні битви 1648-1649 рр.; визначати хронологічну послідовність та називати дати битв 1648-1649 рр.; характеризувати зміст Зборівського мирного договору.

ХІД УРОКУ

І. організаційний момент уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

1. Вивчення якої теми ми розпочали на попередньому уроці?

2. Якими були причини Національно-визвольної війни 1648 року?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми ознайомимося з перебігом подій Національно-визвольної війни 1648-1649 рр., дізнаємося з вами про блискучі перемоги козацької зброї і звитяги.

Влітку 1648 року національно-визвольна боротьба в Україні переросла в селянську війну, учасники якої прагнули позбутися панування іноземців і соціального звільнення. Події 1648-1649 років засвідчили блискучий полководницький талант Б. Хмельницького. Він став творцем однієї з найсильніших армій в тогочасній Європі й не програв жодної з 12 великих битв, у яких особисто брав участь, завдавши Речі Посполитій найтяжчих поразок за всю її історію.

Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

IV. вивчення нового матеріалу

Робота з картою, евристична бесіда

1. Знайдіть на карті умовні позначки, які стосуються 1648-1649 років.

2. Про які події ми будемо сьогодні говорити?

3. Що про ці події нам може розповісти карта?

4. Які битви відбулись у цей період?

5. Що про перебіг цих битв розповідають схеми?

6. як умови Зборівського договору можна визначити за картою?

7. Які висновки щодо перебігу воєнних дій у 1648-1649 роках ми можемо зробити?

Заповнення карти-схеми уроку

Учні отримують карту-схему уроку (див. додаток), на якій позначені тема, ключове та творче запитання, а також підрозділи «Джерела» й «Терміни». На основі аналізу карти атласу, учні заповнюють підрозділи «Історичний факт», «Хронологія», «Простір», «Особистість».

Інструктаж з роботи, розподіл матеріалу Клас ділиться на дві частини. Учні мають опрацювати в парах відповідну частину тексту підручника, знайти відповіді на 5 запитань своєї картки.

Робота в парах змінного складу

Діяльність учителя

Діяльність учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

Учитель пропонує підняти руку учням, які виконали домашнє завдання у повному обсязі (підготували відповіді на всі запитання та завдання параграфа 14.) Ставить учням по одному (на власний розсуд) запитанню і, якщо учень відповідає правильно, надає йому право приймати відповіді тих однокласників, які виконали домашнє завдання не повністю. У результаті за 10 хв в учителя з’являється декілька асистентів, які за цей час перевіряють домашнє завдання в усього класу.

2. Робота в парах, під час якої вчитель консультує учнів та пояснює незрозумілі питання, записані на дошці чи отримані учнями у вигляді карток.

3. Учитель приймає (вибірково) відповіді учнів, які обмінялись інформацією з іншими

1. Звіт про виконання домашнього завдання учнів високого рівня навчальних досягнень; відповідь асистентам учнів, які виконали домашнє завдання не повністю.

Учні, виконання домашнього завдання яких перевіряв учитель, стають його асистентами й перевіряють відповіді однокласників, фіксуючи обсяг виконання домашнього завдання на спеціальному аркуші, який потім здають вчителю.

2. Учні опрацьовують відповідну частину підручника та спільно знаходять відповіді на питання. Коли обидва учні готові відповісти на свої питання вчителю, вони піднімають руку.

3. Отримавши дозвіл вчителя, міняються партнерами й інформацією під час взаємонавчання.

4. Перехід до роботи з документом

Робота з документом

Учні, які завершують опрацювання тексту параграфа, у парах опрацьовують уривок із листа брацлавського воєводи Адама Киселя до архієпископа Матвія Лубенського про ситуацію в Україні після Корсунської битви (с. 99 підручника) і формулюють відповіді на запитання до документа.

Запитання до документа

1. Настрої якої верстви населення відображає автор документа?

2. Якими вони є?

3. Наведіть факти з документа, що свідчать про ставлення українського населення до Б.Хмельницького.

4. Якими, за повідомленням автора документа, були подальші плани Б. Хмельницького?

V. Заключний етап уроку

Перевірка набутих знань

1. Покажіть на карті шлях козацького війська на Галичину.

2. Які події відбулись наприкінці грудня 1648 р.?

3. Що проголошував гетьман у програмі розбудови держави?

4. Покажіть на карті кордони держави, яку мріяв створити Б. Хмельницький.

5. Які традиції було покладено в основу устрою Української держави?

6. Який план розробив уряд Речі Посполитої навесні 1649 р.?

7. Якими були результати і в чому полягало значення битви біля м. Річиця?

8. Коли відбулись битва під Зборовом і підписання Зборівського договору?

9. Назвіть умови Зборівського договору.

10. Покажіть на карті територію Козацької держави.

VІ. Підсумки уроку

Перевірка досягнення очікуваних результатів

1. Покажіть на карті напрямки козацьких походів 1648-1649 рр., місця найважливіших битв та підписання Зборівського договору, територію Української гетьманської держави за Зборівським договором.

2. Назвіть у хронологічній послідовності основні битви 1648-1649 рр.

3. Назвіть дати найголовніших битв 1648-1649 рр.;

4. Охарактеризуйте зміст Зборівського мирного договору.

Використовуючи інформацію карти-схеми, учні відповідають на ключове запитання:

Які події були визначальними в ході війни 1648-1649 рр.?

VІІ. Оцінювання

Під час оцінювання учитель враховує:

• активність в евристичній бесіді;

• роботу з історичною картою як з джерелом інформації;

• заповнення карти-схеми уроку;

• обсяг виконання домашнього завдання;

• активність та результативність роботи в парах;

• участь у фронтальному опитуванні;

• рівень засвоєння матеріалу відповідно до очікуваних результатів уроку.

VІІІ. домашнє завдання

1. Прочитати параграф 15, надати відповіді на запитання і виконати завдання до параграфа.

2. До уроку узагальнення опрацювати додаткову літературу.

3. Підготувати відповідь на творче запитання: «Успіхи козацької зброї у 1648-1649 рр. — це випадковість чи закономірність?»

Додаток

Зразок карти-схеми на початку уроку

Прогнозований вигляд карти-схеми наприкінці уроку