Розробки уроків 7-8 клас

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

7 КЛАС

Урок 1. Запровадження християнства на Русі

Урок 2. Суспільно-політичний устрій київської русі

Урок 3. Політичний та соціально-економічний устрій Київської Русі

Урок 4. Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств у ХІІ-ХІІІ ст.

Урок 5. Поширення влади польського короля та литовських князів на українські землі

Урок 6. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Урок 7. Українські землі у складі Угорщини, Молдовського князівства, Московської держави та Кримського ханату

Урок 8. Соціальний устрій в Україні у другій половині ХIV — першій половині ХVI ст.

8 КЛАС

Урок 9. Українські землі в XVI ст.

Урок 10. Утворення Української козацької держави — Гетьманщини

Урок 11. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр.

Урок 12. Воєнно-політичні події 1654-1657 рр.

Урок 13. Церковне життя у другій половині XVI ст. Берестейська церковна унія

Урок 14. Українські землі в системі міжнародних відносин

Урок 15. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657 рр.

Урок 16. Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Урок 17. Україна в подіях Північної війни