Розробки уроків 6 клас

УРОК 4. ПОЯВА ЛЮДИНИ СУЧАСНОГО ТИПУ

Мета: ознайомити учнів із змінами, яких зазнала первісна людина в процесі її розвитку, з’ясувати особливості нової форми людської спільноти; ввести та закріпити поняття: «кроманьйонець», «людина розумна», «рід», «родова община», «плем’я», «матріархат», «патріархат»; формувати навички роботи з таблицями.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, інформативні тексти, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Вчитель заслуховує та коментує твори учнів, відповіді на питання історичної задачі.

ІІ. мотивація навчальної діяльності

Учитель. На попередньому уроці ми познайомилися з неандертальцем. Чому його називали «людиною умілою»?

Наступним й останнім етапом в історії людства, який триває й до сьогодні, стала поява людини сучасного типу — кроманьйонця. Як на ваш розсуд, що принципово відрізняло цей тип від його попередників?

Учні висловлюють припущення. Учитель, узагальнюючи, наголошує, що цей тип людини дістав визначення як «людина розумна». Визначення записується у зошиті.

ІІІ. Знайомство з новим навчальним матеріалом

Кроманьйонці

Учитель. Що б ви хотіли дізнатися про кроманьйонця?

(Відповіді учнів записуються на дошці).

Учні. Як виглядали? Чим займалися? Де жили? Як виникли? Що споживали? Як одягалися?

Учитель. Чи достатньо у нас інформації, щоб відповісти на ці питання?

Учні доходять висновку, що вони не володіють достатньою інформацією.

Робота з підручником

Коментоване читання тексту параграфа.

Вчитель акцентує увагу учнів на тому, що поки вчені не дійшли згоди щодо походження кроманьйонця. Якийсь час неандертальці та кроманьйонці співіснували на Землі одночасно. Кроманьйонцям належить перше в історії відкриття механічного пристрою — луку зі стрілами.

Від людського стада до родового ладу

Самостійна парна робота з навчальним текстом

Прочитавши текст, відповісти на питання.

Для того, щоб вирити величезну яму-пастку або для влаштування полювання, були потрібні спільні зусилля багатьох людей. Тому люди почали жити більш численними та згуртованими колективами, ніж раніше. Археологи знаходять стоянки — стійбища давніх людей, в яких проживало вже близько 100—150 чоловік.

Люди, що жили в одному стійбищі, поступово усвідомлювали, що всі вони походять від загальних предків та є родичами. До часу появи людини розумної на зміну людському стаду приходить родова община. Її члени все робили спільно: ходили на полювання, ловили рибу, виготовляли зброю та одяг. Жінки по черзі наглядали за дітьми та готували їжу для всього роду, поки решта дорослих членів роду займалися полюванням і збиранням поживних рослин.

Все, що вдалося зібрати або вполювати, належало всьому роду та ділилося порівну між усіма родичами. Але й кожний член общини мав брати посильну участь у житті колективу. Житла та територія, на якій люди мешкали й здобували їжу, теж були власністю общини, члени якої користувалися ними спільно. Родові общини виникли на Землі з появою людини розумної. Предки всіх народів і племен, що мешкають зараз на нашій планеті, у давнину жили родовими общинами.

Питання

1. Назвіть заняття людей, що вимагали спільних дій.

2. Назвіть ознаки, за якою групу найдавніших людей можна було визначити як колектив.

3. Який колектив людей називають родовою общиною?

Після обговорення вчитель пропонує записати визначення поняття «родова община» у зошит і називає етапи розвитку родової общини від матріархату до патріархату.

Визначення записуються у зошити.

Учитель. Як, на вашу думку, чому етапи розвитку родової общини саме так названі вченими?

ІІІ. Закріплення знань

Складання порівняльної таблиці «Первісні збирачі та мисливці».

Питання для порівняння

Неандерталець

Кроманьйонець

Походження назви

Період існування на Землі

Місця розселення

Житло

Методи полювання

Духовна культура

Організація суспільства

Заповнення таблиці коментується учнями та вчителем.

IV. Підбиття підсумків роботи. Оцінювання

V. домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф, продовжити заповнення таблиці.