Розробки уроків 6 клас

УРОК 41. АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї

Мета: закріпити знання про причини грецької колонізації Північного Причорномор’я, визначити її хронологічні рамки; охарактеризувати устрій, господарство, побут, культуру грецьких колоній; показати вплив грецької колонізації на населення Північного Причорномор’я; розвивати вміння аналізувати та систематизувати історичний матеріал; працювати з історичною картою, документами, інформативними текстами.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, історичний атлас, інформативні тексти, історичні документи, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація знань

Робота з поняттями

Метод «Кубування» (методика курсу «Читання та писання для критичного мислення»).

Перед уроком вчитель готує куб, на гранях якого зроблені написи:

«Опишіть це», «Порівняйте це», «Встановіть асоціації», «Проаналізуйте це», «Придумайте аргументи “за” і “проти”», «Знайдіть застосування цьому в сучасному суспільстві».

Поняття: «культура», «цивілізація», «філософія», «театр», «ордер», «оратор», «кераміка», «Олімпійські ігри», «колонія», «метрополія».

Робота в парах

Учитель. Пригадайте, які племена населяли українські степи і приведіть у відповідність до їхніх характерних ознак.

1

Кіммерійці

а

розведення коней

Кіммерійці: а, г, і

б

обробка заліза та деревини

в

короткі мечі

2

Скіфи

г

далекобійні луки

Скіфи: б, в, д, е

д

VII—III ст. до н. е.

е

особливий звіриний стиль у мистецтві

і

IX—VII ст. до н. е.

Репродуктивна бесіда

Учитель. Пригадайте причини грецької колонізації

Відповіді учнів

1. Перенаселення грецьких полісів (землі, пасовища, рибні багатства).

2. Розвиток торгівлі.

3. Боротьба між демосом та аристократією.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Виникнення грецьких колоній

Учитель. Культура грецьких колоній вплинула на розвиток праслов’ян. Античні традиції через грецькі міста-колонії дійшли й до Київської Русі.

Вчитель пропонує на основі самостійної роботи з підручником та картою історичного атласу «Велика грецька колонізація (VIII—VI ст. до н. е.)» заповнити таблицю.

Назва міста-колонії

Місцезнаходження

Час заснування

Організація влади

Вчитель проводить репродуктивну бесіду за підсумками роботи. Відпрацьовує та закріплює поняття: «монархія», «аристократична демократична республіка», «демократія».

Найбільші міста-колонії (на прикладі Херсонеса)

Учитель. Греки освоювали багато територій, Україну в тому числі. На території України збереглося багато грецьких назв: Ялта — «прибережна», Феодосія — «Божі дари». Окрім назв, на території Криму збереглися також залишки колишніх грецьких поселень.

• Ольвія — «щаслива» — заснована у VI ст. до н. е.

• Пантікапей — «рибний шлях» — заснований у VI ст. до н. е. (Керч).

• Херсонес — «півострів» — заснований у V ст. до н. е.

Життя грецьких колоній

Учитель. Давайте розглянемо життя грецьких колоній на прикладі Херсонеса. Розкопки на території Херсонеса ведуться з XIX ст. Досліджені численні пам’ятники, написані наукові праці, історичні романи, вірші. Перед вами вірш Н. М. Морозової, який допоможе вам скласти уявлення про життя жителів грецької колонії Херсонес і виконати завдання.

***

За горизонт, туди, де край землі,

Покинувши Делос, Гераклею кинувши,

З переселенцями поспішали кораблі,

Ловивши вітер й не жаліючи весел.

І там, де море зустрілося з землею,

Де скелі вхід у гавань захищали,

Знов греки знайшли минулий спокій

І Херсонесом місто своє назвали.

І довго ще місто процвітало,

Торгуючи і рибою, й вином, і хлібом.

Херсонесит на вірність присягав

І присягався в тому він Зевсом та Геєю.

У спектаклях Кліо все вирішено наперед

І зліт Афін і руйнування Риму,

Відкинути минуле нам не дано.

Воно весь час із нами, хай й незримо!

Завдання

1. Назвіть міста-метрополії Херсонеса.

2. Назвіть основні господарські заняття жителів Херсонеса.

3. Назвіть богів-покровителів міста.

Робота з документом

Учитель. Кожний херсонесит, досягнувши певного віку, присягав на вірність своєму полісу. Перед вами присяга жителів Херсонеса. Прочитайте її та дайте відповіді на питання:

Присяга громадян Херсонеса (початок III ст. до н. е.)

Присягаюся Зевсом, Геєю, Геліосом, Девою,

богами й богинями олімпійськими,

героями, що володіють містом, територією

й укріпленими пунктами херсонеситів.

Я буду єдинодумцем у справі спасіння

Свободи держави і громадян

І не зраджу Херсонеса.

Я не скидатиму демократичного ладу,

Я не даватиму і не прийму дари,

Що шкодять державі або громадянам.

Я не замишлю ніякої ганебної справи

Проти будь-кого з громадян.

І на суді голос за законом подам.

Я не складатиму змови Ні проти херсонеської общини,

Ні проти будь-кого з громадян,

Хто не оголошений ворогом народу.

(Переклад зі старогрецької В. В. Латишева)

Питання

1. Яким був державний лад у Херсонесі?

2. Яким богам вклонялися жителі міста?

3. Як ви вважаєте, для чого жителі Херсонеса присягалися? Що саме для них мало особливе значення?

ІІІ. Закріплення знань

Текст з помилками

Жителі Херсонеса були вихідцями з Афін. Після придушення повстання демосу під керівництвом Савмака частина населення втекла та заснувала нове місто у Північному Причорномор’ї. Зі своєю метрополією херсонесити не підтримували жодних відносин. Одним з основних занять жителів була торгівля. Торгували в основному вином, зерном, рибою.

Як і в будь-якому грецькому полісі, в Херсонесі був театр, храми, присвячені грецьким богам, монетний двір. Херсонес управлявся царями.

Учні читають текст і разом із вчителем коментують його зміст.

Самостійна робота

Складання порівняльної таблиці: «Життя греків і скіфів».

Питання для порівняння

Греки

Скіфи

Чим займалися?

Яке мали управління?

У яких будинках жили?

Які мали свята та обряди?

Вчитель заслуховує та коментує відповіді учнів.

IV. Підбиття підсумків роботи. Оцінювання

V . Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника; виконати завдання на контурній карті; продовжити заповнення таблиці; написати міні-твір від імені жителя однієї з грецьких колоній Північного Причорномор’я.