Розробки уроків 6 клас

Тема № 1. ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ

УРОК 2. ВИНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ. ЗАЛЮДНЕННЯ ЕВРОПИ

Мета: дати уявлення про гіпотези появи людини на Землі, особливості взаємодії природи та предків людини, розвивати вміння роботи з таблицями, діаграмами, інформативним матеріалом та ілюстраціями, познайомитися з новими термінами і поняттями; виховувати культуру спілкування та співпраці.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, атлас, інформативні тексти, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація чуттєвого досвіду

Учитель за допомогою евристичної бесіди з’ясовує, що учні знають про походження людини на Землі.

Учні зазвичай висловлюють три точки зору стосовно цього питання:

1. Людину створив Бог.

2. Людина виділилася зі світу природи.

3. Людина створена вищим розумом, ймовірно, космічним.

Учитель, використовуючи метод «Займи позицію», пропонує утворити групи прихильників тієї або іншої точки зору.

Учні поділяються на три групи.

Учитель. Якою інформацією про походження людини ви можете поділитися з однокласниками?

Учні, як правило, не завжди знають, чим можна пояснити свій вибір.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Поява людини на Землі

Учитель. Використовуючи метод «Навчаючи — вчуся», пропонує групам познайомитися з інформативними текстами в групах і поділитися отриманою інформацією з усіма учнями класу.

Інформативні тексти

Текст 1

У Біблії про походження людини говориться: «Спочатку Бог створив небо і землю. Земля була бесформеною пустелею, зануреною у вічний морок. Повсюди була вода, а над нею носився Дух Божий. І сказав Бог: так буде світло! Побачивши, що світло добре, він відокремив її від пітьми і назвав днем, а темряву назвав ніччю. Наступного дня він створив небосхил посеред вод, які розділив на дві частини, на води, які були на землі під небом, та на води, які у вигляді хмар і дощів зависли під небом. Третього дня він зібрав води під небом в одному місце, і тоді показалася суша... і повелів він тоді, щоб на землі виросло багато видів рослин, що дають насіння, і дерев, що дають плоди. Четвертого дня він створив тіла небесні... П’ятого дня він дав життя чудовиськам морськім та всякій іншій живій тварюці, що мешкає у воді, а також птахам, що літають над землею. І благословив їх, сказавши: плодіться та розмножуйтеся, заповнюйте як море, так і повітря. Шостого дня він створив тварин, що пересуваються по землі. І насамкінець створив людину за образом і подобою своєю, щоб володарювавла над усією землею, над усім, що жило й росло на землі. Сьомого дня Бог відпочивав після своєї роботи і день цей благословив, зробивши його святом на вічні часи».

Текст 2

Деякі учені вважають, що люди пішли від мавпоподібних істот, що жили у глибоку давнину. Від цих же істот походять й сучасні людиноподібні мавпи. Під час розвитку, що тривав сотні тисяч років, вигляд предків людей змінився. Можливо, це сталося під впливом радіоактивного випромінювання уранових руд, які виходили на поверхню Землі.

Руки предків людей, довгі, як у мавп, коротшали, а спини випрямлялися. Пальці ставали все більш гнучкими й рухливими. Але найголовніше — у них поступово розвивався мозок. Вони ставали розумнішими, поступово відокремлюючись від тваринного світу. Так на Землі з’явилися люди, які були ще не схожі на нас, але вже відрізнялися і від своїх предків — мавп.

Тільки у XIX столітті Томас Гекслі висловив нечувану доти думку: людина схожа із ... мавпою. Сучасники не приховували свого обурення: «Які предки? Адже людина створена за образом і подобою самого Бога».

Суперечки про походження людини тривають досі.

Текст 3

Деякі вчені вважають, що люди нашої цивілізації з’явилися завдяки втручанню вищого космічного розуму.

Археологи та етнографи стверджують, що найдавніші цивілізації — Месопотамія, Єгипет, Кріт та Греція, Індія та Китай — мають спільну основу. Всі ці цивілізації з’явилися водночас і раптово і не містили жодних слідів еволюції. Залишилися лише міфологічні розповіді про те, що з моря прийшли просвітителі, що принесли з собою культуру та науку в готовому вигляді. Згідно з легендами, просвітителі з’явилися після глобальної катастрофи, що знищила їх батьківщину.

Деякі дослідники вважають, що єгипетські піраміди побудовано не єгиптянами, а є результатом втручання позаземних цивілізацій.

Ще один приклад — у Південній Америці під час дослідження індіанських культур були знайдені зображення повітряної кулі та літальних апаратів, схожих на космічні. У пустелі Наско були знайдені зображення звірів, риб, людей, геометричних малюнків. Розміри цих зображень коливаються від 30 до 300 метрів, контурна лінія яких завширшки становила від 15 см до 3 м. Побачити ці малюнки можна лише з висоти пташиного польоту. За однією з версій вони мають позаземне походження.

Учні обмінюються інформацією.

Учитель. Хто змінив свою точку зору і чому?

Вчитель пропонує продовжити самостійний пошук аргументів на користь тієї чи іншої гіпотези як частини домашнього завдання.

Стародавні люди

Учитель. Давайте подивимося, який же вигляд мала найдавніша людина? Опишіть її.

Робота з ілюстраціями підручника

Заслуховують відповіді учнів.

Учитель говорить про те, що вчені виділяють декілька етапів розвитку людини.

Кожний новий вигляд одержував певну назву, період, якому відповідав той чи інший тип найдавнішої людини. Учням пропонується самостійно з’ясувати ці питання.

Робота з текстом підручника

Фіксація в зошиті нових понять і термінів: «людина розумна», «неандерталець», «еволюція», «кроманьйонець», «рід», «родова община», «привласнювальний тип господарювання».

Учитель пропонує учням розглянути таблицю й діаграму, зробити висновки на підставі отриманих даних.

Таблиця «Чисельність населення на Землі»

Роки

2 млн років тому

300 тис. років тому

25 тис. років тому

6 тис. років тому

1750 р.

1950 р.

2000 р.

Чисельність населення

125 тис. чол.

1 млн чол.

3 340 тис. чол.

86,5 млн чол.

728 млн чол.

2 млрд 400 тис. чол.

6 млрд 270 тис. чол.

Діаграма «Тривалість життя людини»

Евристична бесіда

Учні роблять висновок про те, що кількість населення Землі та тривалість життя людини постійно зростає.

Учитель. Чим це можна пояснити?

Учні. Змінилися умови проживання людини, вона стала жити довше. Раніше виживали не всі.

Учитель. Що потрібно людині для того, щоб вижити?

Учні за методом «Мозковий штурм» називають: їжа, вода, житло, зброя, знаряддя праці.

Заняття стародавніх людей

Учитель, використовуючи метод «Ґроно», пропонує подумати, які асоціації викликають в учнів ці слова.

Під час роботи вчитель може ставити уточнюючі питання.

Учитель акцентує увагу учнів на тому, що поодинці найдавнішій людині важко було існувати, тому вони жили колективами — первісними людськими стадами. Основними заняттями найдавніших людей були полювання та збирання, які є привласнювальними формами господарства. (Визначення цього поняття записується на дошці та в зошиті).

Учитель звертає увагу учнів на позначення діаграми і говорить про те, що вчені виділяють особливі епохи в історії розвитку людства, залежно від того, який матеріал використовувався для виготовлення знарядь праці:

а) кам’яна доба (палеоліт, мезоліт, неоліт);

б) міднокам’яний вік (енеоліт);

в) бронзова доба;

г) залізна доба.

ІІІ. Закріплення знань

Тест

1. Оберіть правильне твердження.

Найдавніші люди жили в жарких країнах, де не буває холодних зим і морозів:

а) правильно;

б) неправильно.

2. Оберіть правильну відповідь.

Найдавніші люди:

а) спілкувалися за допомогою слів і жестів;

б) володіли членоподільною мовою;

в) не вміли розмовляти.

3. Оберіть визначення заняттям найдавніших людей.

Основне заняття найдавніших людей — пошук їстівного коріння, плодів, ягід, пташиних яєць — це...

а) полювання;

б) збирання;

в) землеробство.

4. Які з відповідей є помилковими?

Перший тип найдавнішої людини був:

а) «людина прямоходяча»;

б) «людина уміла»;

в) «людина розумна».

5. Оберіть визначення, що об’єднує наведені слова.

Палка-копачка, загострений камінь, дубина — це...

а) найдавніші знаряддя праці;

б) предмети, які найдавніші люди використовували під час полювання;

в) предмети, які вміли виготовляти мавпи.

6. Продовжте перелік.

У вигляді найдавніших людей переважали мавпоподібні риси:

а) грубе обличчя з приплюснутим носом, низьке скошене чоло;

б) надбрівний вал;

в) довгі руки, нижчі за коліна.

ІV. Підбиття підсумків роботи. Оцінювання

1. Чого ви навчилися на уроці?

2. Що викликало найбільші труднощі?

3. Що запам’яталося найбільше?

Вчитель повідомляє оцінки за урок.

V. домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

Поміркувати над питанням: «Якою першою математичною дією оволоділи люди»?

Написати міні-твір «Життя найдавнішої людини».