Розробки уроків 6 клас

УРОК РЕЗЕРВНИЙ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «КРАЇНИ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У ДАВНИНУ»

Мета: оцінити навчальні досягнення у ході вивчення теми за допомогою інтелектуальних ігор; виявити питання, що недостатньо засвоєні; формувати уміння проводити самоконтроль та самоаналіз навчальної діяльності; формувати комунікативну, соціальну, інформаційну, полікультурну компетентності, а також самоосвіти і саморозвитку, продуктивної творчої діяльності.

Тип уроку: контроль знань.

Обладнання: історична карта, картки із завданнями, ілюстрації. Форма проведення: індивідуальні та колективні інтелектуальні ігри. ТЗН: апаратура для гри в «Брейн-ринг».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Клас розбивається на 4 команди. Склад команд добирається так, щоб команди об’днували учнів із різним інтелектуальним потенціалом.

ІІ. Вступне слово вчителя

Методичні рекомендації щодо особливостей проведення уроку. Евристична бесіда.

ІІІ. Перевірка знань учнів

Для перевірки знань пропонуються інтелектуальні ігри. «Ерудит-лото»

Індивідуальна гра. Основний принцип «Ерудит-лото» тестовий: ставиться питання, а до нього — чотири варіанти відповідей. Вчитель читає питання, а учні індивідуально відповідають на питання, відзначаючи правильні, на їхню думку, відповіді у своїх іменних картках. Це дозволяє у найкоротші терміни перевірити всі картки. Кількість набраних балів в «Ерудит-лото» записується на зворотному боці картки, які є стартовою сумою балів кожного учня.

Надалі гравці, об’єднані в команди, після кожної гри додаватимуть до своєї стартової суми бали, отримані всією командою в даній грі. Результати кожної гри оголошуються одразу по її закінченні. Бали командам нараховуються за такою системою: 1-е місце — 0,75 балів, 2-е місце — 0,5 балів і 3-є місце — 0,25 балів. Максимальна сума, отримана за урок, — 12 балів.

Питання

1. Найдавніша збірка законів Межиріччя — ...

а) Набопаласара;

б) Ашшурбанапала;

в) Хаммурапі;

г) Навуходоносора.

2. Засновник Перської держави — ...

а) Кір;

б) Дарій;

в) Ксеркс;

г) Артаксеркс.

3. Релігійні уявлення і легенди якого народу були покладені в основу Біблії:

а) ассирійців;

б) шумерів;

в) фінікійців;

г) євреїв?

4. Вавилон досяг максимального розквіту й могутності за халдейського царя:

а) Набопаласара;

б) Ашшурбанапала;

в) Хаммурапі;

г) Навуходоносора.

5. Торгівля була основним заняттям:

а) ассірійців;

б) шумерів;

в) фінікійців;

г) євреїв.

6. «Лігвом левів» у давнину називали столицю:

а) Персії;

б) Ассирії;

в) Іудеї;

г) Халдеї.

7. У стародавньому Межиріччі писали на:

а) листі фінікової пальми;

б) папірусі;

в) пергаменті;

г) глиняних табличках.

8. Найбільшим містом Передньої Азії у ?ІІІ ст. до н. е. був:

а) Єрусалим;

б) Ніневія;

в) Вавилон;

г) Тір.

9. Найдавніший алфавіт був створений:

а) ассирійцями;

б) шумерами;

в) фінікійцями;

г) євреями.

«Брейн-ринг»

Колективна гра. Обладнання — підготовлені заздалегідь столи з апаратурою та атласами, працюючи з якими гравці зможуть знаходити підказки. Причому вчитель після читання питання підказує, на якій сторінці атласу їх можна знайти. Команди грають на вибування. Правила гри у «- Брейн-ринг» класичні — на обміркування питання надається не більше однієї хвилини; відповідати необхідно обов’язково (у разі відсутності відповіді з команди знімається 1 бал, аж до негативного результату, наприклад — 1 і т. ін.); перемагає той, хто раніше дасть правильну відповідь.

Перший бій

1. Хаммурапі почав правити у 1792 році до н. е. Яке це століття?

2. Зазвичай Тигр розливався на 2 тижні раніше, ніж Євфрат. Але іноді траплялося, що вони розливалися одночасно і надзвичайно бурхливо. Який міф у результаті народився в Межиріччі?

3. Саме так називалася гвардія персидського царя. (Підказка на С. 5 Атласу)

Другий бій

1. Це — легендарний цар міста-держави Урук. (С. 2)

2. Вавилон був захоплений персампи в 553 р. до н. е. Назвіть століття.

3. Це — єдина країна в Африці, завойована персами.

Третій бій

1. На півдні Дворіччя в стародавні часи часто можна було спостерігати, як багаті люди у своєму заповіті, крім будинку, майна, срібних зливків та іншого, указували, кому вони заповідають дерев’яні двері і навіть стільці. Поясніть, чому в цьому списку цінностей опинилися дерев’яні двері та стільці.

2. Цей цар став творцем імперії Ассирії. (С. 4)

3. Навуходоносор захопив Єрусалим у 586 р. до н. е. Назвіть століття. Четвертий бій

1. Віфлеєм та Ієрихон. А між ними — ця знаменита столиця. (С. 5)

2. Карфаген був заснований у 814 р. до н. е. Яке це століття?

3. Відомі статуї крилатих биків, прикрашали храми і палаци Ассирії та вражали усіх відвідувачів трьома особливостями: 1 — те, що у них були крила, 2 — те, що вони були з головою людини. А третє — назвіть самі.

П’ятий бій

1. З якого документа взяті ці рядки: «Якщо торговка обрахує покупця, її необхідно покарати: її треба кинути у Тигр»?

2. Столиця Ассирії загинула у 612 р. до н. е. Назвіть століття.

3. Перший відомий нам морський народ.

«Мозковий штурм»

Колективна гра. Вчитель ставить питання одне за одним, при цьому на пошук відповіді на кожне питання учням надається не більше 10 секунд. Команди відповідають письмово, потім обмінюються картками з відповідями. Вчитель читає правильні відповіді, відбувається взаємоперевірка.

Питання

1. Це — основне заняття персидських племен.

2. Відрізок часу, що дорівнює 100 рокам.

3. Найбільш поширений матеріал, який використовували люди в Межиріччі.

4. Виготовлення виробів ручним способом.

5. Перша столиця Персії.

6. У цьому місті знаходився храм Соломона.

7. Що називали «деревом життя» шумери?

8. Ця дорога об’єднала Сузи та Сарди.

9. Правовий акт держави, який зобов’язані виконувати всі його жителі.

10. Храм з необпаленої цегли в Межиріччі.

11. Поселення, засноване представниками одного народу на території іншої держави.

12. Грецька назва Межиріччя.

13. Так звали єврейського пастушка, що убив у поєдинку могутнього богатиря філістимлянина Голіафа.

«Вірю — не вірю»

Колективна гра. Команди відповідають на спеціальній картці, в якій їм необхідно поставити плюс в графі «Так» в тому випадку, якщо вони згодні з твердженням, або в графі «Ні», якщо з певною тезою вони не згодні. На роздум надається не більше 5 секунд. Після закінчення читання питань вони обмінюються картками, вчитель читає правильні відповіді. Відбувається взаємоперевірка.

Картки для гри «Вірю — не вірю»

Питання

1. Головне заняття ассирійців було землеробство. +

2. Знамениті ворота Іштар прикрашали храм Соломона. —

3. Біблію написали жителі фінікійського міста Бібл. —

4. Стародавні шумери робили труни та цвяхи із глини. +

5. Персеполь — перша столиця Персії. +

6. Міфи — оповіді про богів. +

7. Сатрап — це назва палацу царів Ассирії. —

8. Найбагатшим містом Фінікії було місто Карфаген. —

9. «Брама бога» — так перекладається назва міста Вавилон. +

10. Найбільшої могутності Персія досягла за царя Ашшурбанапала. —

11. Свого часу Єгипет був підкорений Ассирією. +

«Вгадай»

Колективна гра. Проходить за правилами гри «Реалії». Вчитель зачитує декілька блоків інформації, що стосуються у даному випадку однієї особи. При цьому перший блок, як правило, не дає можливості абсолютноточно сказати, про що йдеться, а подальші блоки все більше спрощують завдання, даючи додаткову інформацію. На роздум надається не більше 10 секунд. Команда, що зважилася відповідати після першого блоку, у разі правильної відповіді отримує максимальне число балів (за числом інформаційних блоків, у даному випадку — 5), після другого, відповідно, на бал менше і т. ін.. Перевірка аналогічна попередньому завданню.

Питання

1. Посівши на престол у 16 років, він став третім та найбільшим царем ізраїльського народу.

2. Він був другим сином свого батька.

3. За переказами, він автор деяких книг Біблії, зокрема «Пісні пісень».

4. Єврейською його ім’я звучить як «Шеломоа».

5. Згідно з Біблією, він уславився неабиякою мудрістю.

(Соломон)

1. Його руїни можна знайти поблизу міста Хілл на північний захід від сучасного Багдаду.

2. Взагалі-то це — «Брама бога».

3. Свого часу однією з головних його споруд був зіккурат Етеменанки.

4. Проте до списку семи чудес світу увійшов не він, а резиденція царя на цегляній 18-метровій підставі, оточена садами.

5. Першим перетворив його на найбільший політичний, культурний та економічний центр цар Хаммурапі.

(Вавилон)

1. У цій країні вклонялися жорстокому богу Молоху, якому приносили людські жертви, спалюючи дітей.

2. Назва найбільшого міста цієї країни перекладається як «скеля».

3. Крім інших небачених на ті часи цінностей, ця країна торгувала ще й будівельним лісом.

4. Представники цієї країни першими у світі здійснили плавання навкруги Африки.

5. Найбільш вигідним у цій країні став експорт фарбованих тканин. Не дарма грецька назва цієї країни — «Фойнікес», перекладається як «ті, хто фарбує у пурпурний колір».

(Фінікія)

1. Тому, що він став царем, він повністю зобов’язаний своєму коневі.

2. Він — найвидатніший з роду Ахеменідів.

3. Це він побудував відому царську дорогу від Суз до Сард.

4. Його блискуче звитяжне і тривале царювання затьмарили лише дві поразки: від скіфів і греків.

5. На просторах свого величезного царства він вперше запровадив єдину золоту монету, не зовсім скромно назвавши її «дарік».

(Дарій)

«Вони були першими»

Колективна гра. Потрібно відповісти, хто у чому був першим. Команди відповідають на спеціальній картці, на роздуми надається не більше 2-х хвилин. Команди обмінюються картками, вчитель читає правильні відповіді, відбувається взаємоперевірка.

Вони перші у Передній Азії

Перси

Фінікійці

Вавилонці

Шумери

Ассирійці

1

2

3

4

5

6

... стали широко застосовувати кавалерію у військовій справі

... навчилися обробляти залізо

... відкрили секрет скла

... створили перші письмові закони

... створили бібліотеку

... створили алфавіт

... навчились виготовляти необпалену цеглу

... відкрили секрет приготування пурпурової краски

... на колісницях до осей коліс з обох боків закріпили метрові залізні шаблі

... навчилися брати штурмом міста, використовуючи тарани, підкопи та метальні машини

... вийшли до Середземного моря та заснували колонії

… винайшли писемність у вигляді клинопису

… побудували широкі рівні дороги, вимощені каменем

«Знайди помилку»

Колективна гра. Команди працюють із попередньо підготовленим текстом, в якому є низка помилок, наприклад, це можуть бути неправильні дати, що не відповідають даному історичному періоду поняття, факти, особи, неправильна хронологія подій, змінений характер подій і т. ін. Задача команд — протягом двох хвилин знайти ці помилки і підкреслити їх, після чого вони обмінюються текстами, вчитель читає правильні відповіді, відбувається взаємоперевірка.

Даний текст переписаний з глиняної таблички, нещодавно знайденої в Іраку. В ньому описуються події, що відбувалися в Ассирії у VІІІ ст. до н. е. Проте при уважному прочитанні вчені одразу зрозуміли, що перед ними — сучасна підробка, причому зроблена не зовсім освіченою людиною, що припустилась 10 помилок. Знайдіть їх і ви. Помилки підкресліть.

Текст з помилками

Втомившись від нещодавнього походу до Індії, військо Ашшурбанапала поверталося в «Лігво Лева». Саме таку назву отримало місто Вавилон — столиця непереможної Ассирії. Незабаром цар скликав на нараду воєначальників і сановників. За звичаєм, встановленим за часів правління Давида, першого царя Ассирії, винних у невдалому поході мали тут же при всіх страчувати, кинувши до Нілу на поживу крокодилам. Пославшись на відповідні статті законів Хаммурапі, жерці визнали таке рішення бажаним богу Мардуку. Цього разу доля відвернулася від сатрапа Сардона.

Задовольнившись стратою, цар, оточений своєю гвардією «безсмертних», оголосив новий план походу: цього разу на греків. Для цього йому була необхідна нова армія і в першу чергу могутній флот. І тут йому пообіцяли надати допомогу фінікійці. Цар Дарій, правитель Тіру — наймогутнішого міста Фінікії, завірив, що зможе виставити для цього походу не менше 50 кораблів.

Пораду перервала звістка про те, що до пристаней столиці прийшов торговий корабель з Нижнього Дворіччя, навантажений пшеницею, фініками, кедровим деревом, зливками срібла та обпаленою цеглою.

«Прекрасна дев’ятка: «міста»

Колективна гра. Команди відповідають на спеціальних картках (протягом двох хвилин за поданою інформацією потрібно визначити, про яке місто йдеться), після чого вони ними обмінюються, вчитель читає правильні відповіді, відбувається взаємоперевірка.

IV. Підсумки уроку

Вчитель нагадує учням порядок і критерії оцінювання робіт. Збирає персональні картки учнів, підбиває підсумки. Учні, що прагнуть підвищити оцінку, повинні виконати домашнє завдання або іншу додаткову творчу роботу (повідомлення, есе, кросворд за темою на 30 слів) або пройти повторне оцінювання за допомогою багаторівневого тесту в письмовій або усній формі.

V. домашнє завдання

Скласти порівняльну хронологічну таблицю за темою «Передня Азія в давнину».

Написати міні-твір на тему «Значення культурної спадщини стародавніх цивілізацій Передньої Азії».