Розробки уроків 6 клас

УРОК 21. КІММЕРІЙЦІ ТА СКІФИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Мета: розкрити особливості суспільного розвитку племен кіммерійців та скіфів у період ранньої залізної доби; з’ясувати причини появи майнової та соціальної нерівності, появи найдавніших держав на території України; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, будувати структурно-логічні схеми, працювати з історичними текстами; познайомити з поняттями і термінами: «залізна доба», «кочовики», «Велике переселення народів», «кіммерійці», «скіфи», «нерівність», «пектораль»; формувати стійкий інтерес учнів до вивчення історії.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карта України, атласи.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

Бесіда з учніми за питаннями

• Якими були наслідки «неолітичної революції»?

• Який метал і чому почали обробляти першим?

• Чому в період енеоліту панівне становище все ще належало кам’яним знаряддям?

• Які особливості господарювання дозволяли трипільцям жити великими поселеннями?

• На ваш розсуд, які елементи культурної спадщини трипільців збереглися в українців до сьогодні?

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Край пануванню кам’яних знарядь праці був покладений внаслідок відкриття бронзи — сплаву міді та олова, яка не поступалася за міцністю камінню, але обробляти її було значно легше, до того ж, знаряддя, виготовлені з бронзи, використовувати було значно зручніше. Разом з тим, покладів олова та міді було недостатньо. Відкриття заліза у І тис. до н. е. дало поштовх до масового застосування металевих знарядь, що, безсумнівно, призвело до суттєвих змін того суспільства.

Метод «Мікрофон»

Учні висловлюють припущення щодо того, як вплинуло відкриття на життя суспільне і господарське життя. Думки учнів учитель записує на дошці. Після того, як всі бажаючі висловляться, вчитель пропонує з наведених положень побудувати логічний ланцюг «Вплив відкриття заліза на суспільне і господарське життя суспільства».

Відкриття заліза

Зростання продуктивності праці

Розвиток

торгівлі

Виникнення майнової нерівності

Перехід від родової до сусідської общини

Виникнення

держави

Поява заліза в Україні збіглася з приходом кочовиків зі Сходу, спричинене «Великим переселенням народів» на початку І тис. до н. е.

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота по групах

Клас розбивається на 3 групи.

Прочитати відповідний матеріал підручника, заповнити таблицю на дошці.

1-а група. 2-а група. Скіфи: походження, розселення, заняття.

3-я група. Скіфи: суспільне життя, з ким воювали.

Опрацьовані питання учні презентують перед іншими групами. Учителю слід звернути увагу, щоб учні вміли виділяти головне, для чого необхідно дивитися в таблицю, яку кожна група заповнює після обговорення.

Час існування на території України

ІХ—VII ст до н. е.

VII—ІІІ ст. до н. е.

Населення

Кіммерійці

Скіфи

Територія, яку займали

Північне Причорномор’я, Крим, Тамань

Прикубанські степи, Північний Кавказ, Північне Причорномор’я

Основні заняття

Кочове скотарство (конярство), орне землеробство, ремесло (обробка заліза), торгівля

Кочове скотарство, орне землеробство, ремесло, торгівля

Суспільне життя

Військово-політичні союзи племен, перехід до станово-класового суспільства, рабство

Розподіл на три групи населення: скотарів, землеробів, царів. Влада належала царям та заможній племінній верхівці

З ким воювали

Урарту, Ассирія, Фрігія, Лідія, Скіфи

Перський цар Дарій І, Македонський цар Філіпп ІІ, Мідія, Лідія, сармати

V. Закріплення знань

Учитель пропонує низку положень, з яких учні мають вибрати ті, що стосуються кіммерійців (К), і ті, що стосуються скіфів (С) або й тих, й інших.

1. Ховали померлих царів у курганах. (С)

2. Їм належить першість у використанні коней для верхової їзди. (К)

3. Воювали з Урарту. (К)

4. Вважали, що походять від Геракла та Діви-Змії. (С)

5. Пектораль. (С)

6. Першими почали використовувати кінську збрую. (К)

7. На нашій території перебували у ІХ—IV ст. до н. е. (К)

8. Скотарі-кочовики. (К, С)

9. Воювали з Дарієм І у VI ст. до н. е. (С)

10. Прийшли зі Сходу. (К, С)

11. Про них написав книгу Геродот. (С)

12. «Кобилодоїльці». (К)

VI. домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

Задача. Учені встановили, що по-скіфськи слово «вода» звучить як «дан», «дно». Спробуйте за допомогою карти знайти назви річок, в яких використовується це слово, і за їх допомогою визначити території, на яких жив цей народ.