Розробки уроків 6 клас

УРОК 19. ФІНІКІЯ ТА ІЗРАЇЛЬСЬКО-ІУДЕЙСЬКЕ ЦАРСТВО

Мета: дати уявлення про країни Близького Сходу, сформувати уявлення про найважливіші етапи історичного розвитку Фінікії та Ізраїльсько-Іудейського царства, дати поняття «колонія», розкрити причини утворення колоній, розказати про найважливіші досягнення фінікійців, збудити інтерес до Біблії як історичного джерела.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація знань

Бесіда з питаннями

1. Назвіть території, які займали Ассирія і Халдея.

2. За часів правління яких царів Ассирія та Халдея досягають найбільшої могутності?

3. У якому місті — Ніневії чи Вавилоні — ви хотіли б жити і чому?

4. Назвіть причини загибелі Ассирії та Халдеї.

ІІ. Вивчення нового навчального матеріалу

Географічні умови Близького Сходу

Розповідь вчителя супроводжується роботою з історичною картою та у зошиті — складання таблиці.

Хронологічна таблиця «Історія Фінікії та Ізраїльсько-Іудейського царства»

Відомості, отримані від вчителя

Відомості, отримані з підручника

Фінікія

Фінікія

Ізраїльсько-Іудейське царство

Ізраїльсько-Іудейське царство

Фінікія та Ізраїльсько-Іудейське царство розташовувалися в регіоні, що зараз має назву Близький Схід. Ці території знаходилися на перетині торгових шляхів, які поєднували Єгипет, Грецію, Ассирію, Вавилонію. Ця земля була покрита чагарниками, а гори — лісами.

Стародавня Фінікія (територія сучасного Лівану) була відокремлена від Передньої Азії гірським хребтом Ліван. Головними містами Фінікії були:

Тир, Сидон, Бібл. У давнину ця країна називалася Ханаан, а назву «Фінікія» їй дали греки. Фінікійцї грецькою означає «червонуваті«. Основне заняття жителів цих міст — морська торгівля.

Купці Фінікії перевозили ліс, фарбовану вовну і тканину. У Фінікії освоїли виробництво пурпурної фарби з раковин морського молюска. Вважається, що у Фінікії було винайдено скло.

На півдні регіону Близький Схід, там, де знаходиться Палестина, — територія сучасних Ізраїлю та Йорданії. За природних умов Палестина ділилася на три частини:

1) низовина, що йде уздовж моря, — «райський сад«, де було розвиненим землеробство;

2) узвишшя від низини до річки Йордан — «райський сад«, де також було розвиненим землеробство;

3) скелясте Зайордання — район, де переважало скотарство.

З півночі на південь тече річка Йордан, у своїй течії вона утворює Генісаретське озеро, а потім впадає у Мертве море.

У давнину Палестина називалася Ханаан, а її жителі — ханаанеями. Окрім них, на цій території розташовувалося плем’я філистимлян (інд. євр. — «пелештим«). Палестина отримала цю назву від назви цього племені.

Фінікія — країна мореплавців, работоргівців і майстерних ремісників

Самостійна робота з текстом підручника — виписати до таблиці досягнення фінікійців у різних галузях.

Освіта й розпад Ізраїльсько-Іудейського царства

У IX ст. до н. е. цар Саул об’єднав єврейські племена та заснував Ізраїльське царство. За розмірами воно було невеликим, його населення займалося переважно землеробством та скотарством.

Одночасно з Ізраїльським царством на півдні утворилося Іудейське царство. Згідно з легендою, це царство заснував Давид. Він є автором релігійних пісень — псалмів. Після смерті Саула Давид об’єднав обидва царства. Відомості з історії Ізраїльсько-Іудейського царства можна знайти в Біблії.

Найбільшої могутності це царство досягло за часів правління царя Соломона. Він був царем у 964—928 рр. до н. е. Соломон не вів кровопролитних воєн, а на четвертий рік свого царювання побудував Єрусалимський храм.

Землероби й скотарі ворогували між собою, і після смерті Соломона держава розпалася на дві частини: Ізраїль — зі столицею в Самарії та Іудею — зі столицею в Єрусалимі.

Тривала війна послабила обидві держави, і вони стали легкою здобиччю завойовників. Ізраїльське царство захопила Ассирія, а населення продали у рабство.

У VI ст. до н. е. Іудею захопив Навуходоносор — почався вавилонський полон євреїв. Лише після захоплення Вавилону персами у 539 р. до н. е. іудеї змогли повернутися на батьківщину.

Згодом Палестина під назвою Іудея увійшла до складу Римської імперії.

ІІІ. Закріплення знань

Продовжити заповнення таблиці. Письмові роботи здаються на перевірку вчителю.

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Прочитати відповідний пункт параграфа, усно відповівши на питання; підготувати повідомлення «Історія Ізраїльсько-Іудейського царства у біблійних оповідях«; пояснити біблійні вирази:

• Вавилонське стовпотворіння.

• Служити золотому тельцю.

• Принести пальмову гілку.

• Повернутися на землю обітовану.

• Цап-відбувайло.

• Камінь спотикання.

• Манна небесна.

• Посипати голову попелом.

• Око за око, зуб за зуб.

• Заборонений плід солодкий.