Розробки уроків 6 клас

УРОК 13. РОЗКВІТ ТА ЗАНЕПАД ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Мета: ознайомити учнів з історією Давнього Єгипту за часів правління фараонів Тутмоса III, Аменхотепа IV, з’ясувати причини занепаду Єгипту; засвоїти поняття і терміни: «Стародавнє царство», «Середнє царство», «Нове царство», «реформа», «внутрішня політика», «закон», «династія»; удосконалювати навички групової роботи, вміння презентувати результати роботи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: настінна карта, підручники, листи паперу, маркери.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація знань

Робота по карті

Учні мають показати на карті: Верхній Єгипет, Нижній Єгипет, пороги, дельту Нілу, Фіви, Мемфіс, Ахетатон.

Відтворити на дошці схему «Суспільство Давнього Єгипту».

Робота з поняттями

За допомогою методу «Мікрофон» учні мають дати визначення поняттям: «країна», «держава», «цивілізація», «деспотія».

Учитель заслуховує та коментує декілька «історичних документів» «Один день з життя...» (розповідь, складена від імені будь-якого представника давньоєгипетського суспільства).

Вчитель нагадує критерії оцінювання:

• повнота і правильність подачі історичних фактів і деталей епохи;

• стиль викладу;

• обсяг не більше однієї сторінки друкарського тексту;

• оригінальність оформлення (малюнки, карти).

II. Вивчення нового матеріалу

Етапи історії Давнього Єгипту

Вчитель коротко зупиняється на хронологічних рамках та змісті періодів історії Давнього Єгипту. Учні по ходу його розповіді складають таблицю:

Етапи історії Давнього Єгипту

ІІ пол. IV тис. до н. е.

У долині Нілу існує близько 40 держав. Внаслідок воєн утворилося дві держави: Верхній (долина Нілу) та Нижній Єгипет (дельта Нілу)

III тис. до н. е.

Раннє царство. Об’єднання Єгипту. Столиця — Мемфіс

2900—2270 рр. до н. е.

Час існування давнього царства

2100—1700 рр. до н. е.

Час існування Середнього царства. Єгипет — могутня держава. Столиця — Фіви. Завоювання Єгипту гіксосами

1555—1090 рр. до н. е.

Час існування Нового царства. Підкорення Нубії, Сирії, Палестини

712—525 рр. до н. е.

Час існування Пізнього царства. Єгипет тричі зазнав завоювань: Лівією, Нубією, Ассирією

525 р. до н. е.

Єгипет захопила Персія

332 р. до н. е.

Греко-македонське панування

з 30 р. н. е.

Єгипет — провінція Рим

Єгипет епохи Середнього царства

Коментоване читання підручника. Вчитель зупиняється на основних особливостях епохи Середнього царства:

а) розвиток господарства;

б) призначення на державні посади людей незнатного походження;

в) загарбницькі походи;

г) втрата влади над номархами, послаблення країни;

д) панування гіксосів.

Єгипет епохи Нового царства

На цьому етапі уроку використовується групова робота. Групи отримують завдання і, використовуючи матеріал підручника, розкривають питання.

1-а група. Загарбницькі походи єгипетських фараонів.

2-а група. Релігійна реформа Аменхотепа IV

Результати роботи групи оформляють на папері і проводять презентацію результатів своєї роботи.

Послаблення Єгипту

Учитель зупиняється на причинах занепаду Єгипетської держави:

а) постійні загарбницькі походи виснажували державу;

б) розорення селянських господарств;

в) загострення ворожнечі між Верхнім і Нижнім Єгиптом;

г) послаблення влади фараона;

д) вторгнення лівійців і «народів моря».

III. Закріплення одержаних знань

Розв’язання хронологічних задач

1. Відомо, що Новому царству в Єгипті передувало завоювання гіксосів. Назвіть хронологічні рамки їх панування в Єгипті, якщо ми знаємо, що період їх панування тривав 100—150 років.

2. Фараон Аменхотеп IV володарював у Єгипті з 1372 по 1354 р. до н. е. Відомо, що цей фараон провів релігійну реформу та оголосив бога сонця Атона єдиним божеством. Підрахуйте:

а) скільки часу правив фараон Аменхотеп IV?

б) скільки століть пройшло від початку епохи Нового царства до реформи Аменхотепа IV?

в) скільки часу відділяє нас від цієї події?

3. Фараон Нармер (Менес) об’єднав Єгипет у III тис. до н. е. Скільки часу пройшло від утворення єдиної Єгипетської держави до наступного періоду єгипетської історії?

4. Скільки тисячоліть нараховує історія Давнього Єгипту?

Робота за методом «Портретна галерея»

1. Цей фараон провів реформу в армії. Щедро нагороджував жерців і тим самим викликав незадоволення знаті, в результаті заколоту був убитий. (Рамзес III)

2. Цей фараон був наймолодшим правителем. При владі перебував всього вісім років. Помер за загадкових обставин, не доживши до двадцяти років. Скасував всі релігійні реформи Аменхотепа IV, повернув столицю до Фів. (Тутанхамон)

IV. Підбиття підсумків роботи. Оцінювання

V. Домашнє завдання

Прочитати відповідний матеріал підручника; підготувати повідомлення за темами: «Боги Давнього Єгипту», «Наукові досягнення єгиптян», «Мистецтво Давнього Єгипту».