Розробки уроків 6 клас

ДИДАКТИЧНА ГРА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ» (68 ГОДИН)

Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ

ВИНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ. ЗАЛЮДНЕННЯ ЕВРОПИ - УРОК 2

КАМ’ЯНА ДОБА - УРОК 3

ПОЯВА ЛЮДИНИ СУЧАСНОГО ТИПУ - УРОК 4

ВИНИКНЕННЯ РІЛЬНИЦТВА І СКОТАРСТВА - УРОК 5

ПЕРШІ ЗЕМЛЕРОБИ ТА СКОТАРІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ - УРОК 6

КУЛЬТУРА ТА ВІРУВАННЯ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ - УРОК 7

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ» - УРОК 8

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ» - УРОК 9

Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ДАВНЬОГО ЄГИПТУ - УРОК 10

УТВОРЕННЯ ЄГИПЕТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - УРОК 11

ГОСПОДАРСЬКЕ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА - УРОК 12

РОЗКВІТ ТА ЗАНЕПАД ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - УРОК 13

КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО ЄГИПТУ - УРОК 14

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ДАВНІЙ ЄГИПЕТ» - УРОК 15

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «ДАВНІЙ ЄГИПЕТ» - УРОК 16

Тема 3. КРАЇНИ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У ДАВНИНУ

НАЙДАВНІШІ ДЕРЖАВИ ДВОРІЧЧЯ. ДАВНІЙ ВАВИЛОН - УРОК 17

АССИРІЯ. ХАЛДЕЙСЬКА ДЕРЖАВА - УРОК 18

ФІНІКІЯ ТА ІЗРАЇЛЬСЬКО-ІУДЕЙСЬКЕ ЦАРСТВО - УРОК 19

ПЕРСЬКА ДЕРЖАВА - УРОК 20

КІММЕРІЙЦІ ТА СКІФИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ - УРОК 21

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «КРАЇНИ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У ДАВНИНУ» - УРОК 22

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «КРАЇНИ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У ДАВНИНУ» - УРОК РЕЗЕРВНИЙ

Тема 4. ДАВНЯ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

ДАВНЯ ІНДІЯ - УРОК 23

РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ ІНДІЇ - УРОК 24

ДАВНІЙ КИТАЙ - УРОК 25

РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО КИТАЮ - УРОК 26

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ» - УРОК 27

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМАМИ «ДАВНІЙ ЄГИПЕТ», «КРАЇНИ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У ДАВНИНУ», «ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ» - УРОК 28

Тема 5. ГРЕЦІЯ У ІІ-МУ - 1-Й ПОЛ. I ТИС. ДО Н. Е.

ПРИРОДА Й НАСЕЛЕННЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ - УРОК 29

МІНОЙСЬКА ТА АХЕЙСЬКА ПАЛАЦЕВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ - УРОК 30

РЕЛІГІЯ СТАРОДАВНІХ ГРЕКІВ - УРОК 31

ГРЕЦІЯ В XI-VI СТ. ДО Н. Е. - УРОК 32

ГРЕЦЬКІ ПОЛІСИ АФІНА І СПАРТА - УРОК 33-34

УТВОРЕННЯ АФІНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - УРОК 34

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ГРЕЦІЯ у ІІ-му — 1-й пол. I тис. до н. е.» - УРОК 35

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «ГРЕЦІЯ у ІІ-му — 1-й пол. I тис. до н. е.» - УРОК 36

Тема 6. ГРЕЦІЯ У V-IV СТ. ДО Н. Е.

ГРЕКО-ПЕРСЬКІ ВІЙНИ 490-449 РР. ДО Н. Е. - УРОК 37

РОЗКВІТ АФИНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ - УРОК 38

ПОБУТ, ТРАДИЦІЇ, ГОСПОДАРСТВО ДАВНІХ ГРЕКІВ - УРОК 39

ТРІУМФ ГРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ - УРОК 40

АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї - УРОК 41

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ГРЕЦІЯ У V-IV СТ. ДО Н. Е.» - УРОК 42

Тема 7. ЕЛЛІНІЗ

КРИЗА ГРЕЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПІДНЕСЕННЯ МАКЕДОНІЇ - УРОК 43

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСЬКОГО (бінарний урок з історії та психології) - УРОК 44

ЕЛЛІНІСТИЧНІ ДЕРЖАВИ В IV—II СТ. ДО Н. Е. ЕЛЛІНІСТИЧНА КУЛЬТУРА - УРОК 45

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ЕЛЛІНІЗМ» - УРОК 46

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМАМИ «ГРЕЦІЯ В V-IV СТ. ДО Н. Е.», «ЕЛЛІНІЗМ» - УРОК 47

Тема 8. ДАВНІЙ РИМ У VIII-I СТ. ДО Н. Е.

ПРИРОДНІ УМОВИ ІТАЛІЇ ТА ВИНИКНЕННЯ МІСТА РИМ - УРОК 48

РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА У V - СЕР. ІІІ СТ. ДО Н. Е. - УРОК 49

РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА У ІІ - І СТ. ДО Н. Е. - УРОК 50

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ДАВНІЙ РИМ У VІІІ—І СТ. ДО Н. Е.» - УРОК 51

Тема 9. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ В РИМІ

УРОК-ДОСЛІДЖЕННЯ «ЧОМУ БУЛО ВБИТО ЮЛІЯ ЦЕЗАРЯ?» - УРОК 52

РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В I—II СТ. - УРОК 53

РИМСЬКА РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА - УРОК 54

МІСТО РИМ ТА ЖИТТЯ ЙОГО МЕШКАНЦІВ - УРОК 55

ВИНИКНЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА - УРОК 56

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ В РИМІ» - УРОК 57

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМАМИ «ДАВНІЙ РИМ У VIII-I СТ. ДО Н. Е.», «ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ В РИМІ» - УРОК 58

Тема 10. ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В III СТ. Н. Е. - УРОК 59

ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В IV-V СТ. Н. Е. - УРОК 60

ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА - УРОК 61

ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ - УРОК 62

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ» - УРОК 63

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ» - УРОК 64

Тема 11. ДАВНІ СЛОВ'ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

СЛОВ’ЯНИ НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ. СУСІДИ ДАВНИХ СЛОВ’ЯН - УРОК 65

СЛОВ’ЯНИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ - УРОК 66

ПІДСУМКОВЕ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОКАХ ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ - УРОК 67