Розробки уроків 5 клас

УРОК 4. ТАЄМНІ СИМВОЛИ

Мета: дати уявлення про допоміжні історичні дисципліни — сфрагістику та геральдику; знати походження державних сиволів України; розвивати навички працювати в навчальних групах, формувати толерантне ставлення учнів одне до одного; познайомити та сприяти засвоєнню понять і термінів: «геральдика», «сфрагістика», «герб», «прапор», «державні символи»; виховувати шанобливе ставлення до символів Української держави.

Тип уроку: комбінований, з елементами рольової гри.

Обладнання: зображення державних символів України: Державного Прапора, Малого Державного Герба, княжого герба Володимира Великого, козацьких клейнодів; робочий листок із завданнями (див. Додаток).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

Метод «Мікрофон»

Учитель пропонує учням закінчити речення: «Історія України — це наука, яка ...»?

Робота по групах

Розбивши клас на 3 групи, учитель пропонує учням виконати завдання № 1 на робочому листку.

Після виконання завдання, групи презентують результати одне одному, обговорюючи помилки та неточності у відповідях.

ІІІ. Мотивація пізнавальної' діяльності учнів

«Мозковий штурм»

Учитель. Нам варто підготуватися до мандрівки у Королівство минулих часів. По-перше, ми маємо позначити, що ми всі є представниками Української держави, адже там ми можемо зустрітися з численними відвідувачами, туристами. Як же нам розрізнити, хто з присутніх є представником тієї чи іншої країни?

Робота в зошиті

Підсумовуючи висловлювання учнів, підводить їх до розуміння слів «державні символи», а також пропонує вибрати з наведеного вище списку завдання № 1 слова, які ілюструють це поняття. (Герб, прапор, печатка)

Учитель. Сьогодні ми, відвідавши Королівство минулих часів, завітаємо в гості до пані Сфрагістики і Геральдики, щоб вони нам розповіли про історію та роль печаток і гербів у житті держави та кожного із нас.

IV. Організація пізнавальної діяльності учнів

Евристична бесіда

Учитель. Згадайте, які існують документи, що посвідчують особу? (Учні згадують свідоцтво про народження, паспорт.) А чому вони мають значення документа, наприклад, папірця, на якому написане ваше прізвище. Справжність будь-якого документа доводиться печаткою, яка засвідчує його достовірність. Зараз ми вирушаємо з вами у подорож до Королівства минулих часів, де ми завітаємо до замку, який уже багато століть належить представникам найбільш старовинного роду Істориків — Допоміжним історичним дисциплінам, зокрема, ми побуваємо на прийомі у пані Сфрагістики та Геральдики.

Рольова гра

Пані Сфрагістика. Дозвольте представитись, я — пані Сфрагістика, ось довідка, завірена печаткою, що посвідчує мою особу. Я маю бути дуже підозрілою, адже саме печатка робить звичайний папірець документом.Сфрагістика — це наука, що вивчає печатки (учні записують визначення у зошити).

Ще у давнину правителі, видаючи накази, скріплювали їх власною печаткою. Згодом вельможі ставили печатки на заклеєні конверти, аби ніхто, окрім адресата, не міг прочитати листа. Для цього до розплавленого воску чи сургуча на конверті прикладали печатку. Її застиглий відбиток засвідчував недоторканність послання. З часом цю функцію стали виконувати поштові штемпелі.

А традиція завіряти документи печаткою збереглася й донині. Власні печатки мають геть усі організації та установи.

Печатки правителі в древності мали

І ними укази свої завіряли.

Я впевнено знаю: князівську печатку

Собою прикрасив наш тризуб спочатку,

А нині ми бачим його на гербі.

Про все це сфрагісти розкажуть тобі.

Учитель. Якщо запечатаний конверт пані Сфрагістикою лист ставить на меті приховати зміст лист, то герби, запропоновані пані Геральдикою, навпаки, мають якомога більше розповісти про його власника.

Пані Геральдика. Мій родовід дуже давній. Геральдика — це наука, що досліджує герби (визначення учні записують у зошиті). Роботи у мене завжди багато. Адже всі прагнуть отримати власний герб: знатні роди, держави, міста, середньовічні цехи. Цей знак засвідчував приналежність тієї чи іншої речі, земель, знарядь праці певній людині. Зображення герба ви можете побачити на грошових знаках, печатках, офіційних документах державних установах.

Герб, який, наприклад, ви бачили у середньовічних рицарів, мав форму щита певної форми, на якому вміщувався короткий вислів-девіз, що пояснював зображення. Кожний колір, рослина, тварина, зображені на ньому, містили певний зміст і ставили на меті розповісти якомога більше про історію роду, чим займався чи уславився його володар.

Завдання

1. Прочитайте відповідний уривок у підручнику, де розповідається про історію Державного Герба України, та намалюйте його на аркуші.

2. Згадайте, що саме і чому зображено на гербі вашого міста. Спробуйте також його намалювати на аркуші, указавши, з якого часу він існує, та напишіть, що символізують елементи, вміщені на ньому.

Золотий непокірний Тризуб,

Як птах золотий, в переливах,

На прапорі грає, горить.

Це знак наш, це фабрики й ниви,

Це символ, що будем ми жить.

Це хліб наш, вугілля і цукор,

Степи плодовиті, моря...

Це в праці змозолені руки,

Що подвигом завжди горять.

Це наша любов, наша мужність, —

Вогняний порив боротьби,

Це наша згуртованість дружня,

Це пісня нової доби...

Це юність, це клич покоління,

Що йдуть крізь життєву грозу,

Це слава, Україно, —

Золотий непокірний Тризуб.

V. Перевірка та закріплення одержаних знань

Учитель. Дякуємо за розповідь нашим шановним гостям — пані Сфрагистиці та Геральдиці. Тож давайте звіримо наші карти мандрівки у Королівство минулих часів.

Учні виконують завдання № 3 на робочому листку.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника В. С. Власова, О. М. Данилевської, С. 24—29, В. О. Мисана, С. 30—33; у зошиті намалювати герб своєї родини і написати девіз та коментар до нього.

додаток

Робочий листок до уроку № 4 «Таємні символи»

Завдання № 1

Прочитайте перелік історичних джерел, розбийте їх відповідно на

1-а група. Речові джерела.

2-а група. Письмові джерела.

3-я група. Усні джерела.

1. Рештки поховань.

2. Літописи.

3. Прапор.

4. Міжнародні угоди.

5. Герб.

6. Архітектурні пам’ятки.

7. Печатка.

8. Народні пісні.

9. Прислів’я.

Завдання № 2

1. Намалюйте Державний Герб України.

2. Намалюйте герб вашого міста та прокоментуйте зображення на ньому.

Завдання № 3

Співвіднесіть терміни та їхнє визначення.

1) Архелогія

а) Наука, до досліджує герби

2) Топоніміка

б) Наука, що досліджує походження географічних назв

3) Хронологія

в) Наука, що досліджує історію виготовлення, використання монет

4) Історія

г) Наука, що досліджує історію за матеріальними залишками життя і діяльності людей

5) Музей

д) Установи, де зберігаються пам’ятки минулого людей

6) Нумізматика

е) Наука, що досліджує способи обчислення часу

7) Сфрагістика

ж) Наука, що вивчає життя і діяльність людей у минулому

8) Геральдика

з) Наука, що досліджує печатки

Відповіді: 1 г; 2 б; 3 е; 4 ж; 5 д; 6 в; 7 з; 8 а.