Розробки уроків 5 клас

УРОК 28. УКРАЇНА В ПОЛУМ’Ї ВІЙНИ

Мета: познайомити учнів з подіями Великої Вітчизняної війни, політикою загарбників на окупованих українських територіях, діяльністю руху Опору на території України; вдосконалювати навички роботи з картою, таблицею, формувати уміння аналізувати історичні документи; виховувати шанобливе ставлення до героїчного минулого свого народу, до пам’яток, що увічнюють подвиг їхній подвиг; формувати неприйняття будь-якого насильства над особою.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок.

Обладнання: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. Підручник для 5 кл.; історичний атлас, роздавальний матеріал.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують свої тексти до малюнка «Колгоспники здають хліб державі».

Історичний диктант

1. Наприкінці 1922 р. Україна увійшла до складу Союзу

2. У другій половині 20-х років СРСР проголосив курс на ..., тобто переважний розвиток промисловості.

3. Наприкінці 20-х років почалося насильницьке створення колективних селянських господарств — ... .

4. 1932—1933 рр. увійшли в історії українського народу як жахливі роки ... .

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Але попереду на Україну чекали ще більш жорстокі випробування — боротьба проти гітлерівських окупантів в роки Великої Вітчизняної війни.

Ви отримали випереджальне завдання і мали з’ясувати, хто з ваших рідних брав участь у цій війні.

Підніміть руку, хто з ваших родичів загинув на фронті, в концтаборі, був вивезений на роботу до Німеччини, помер з голоду в роки окупації.

Тобто, практично кожну українську родину спіткало це лихо. Участь у боротьбі проти жорстокого ворога була справою кожного, тому ця війна дістала назву «Велика Вітчизняна». Тож сьогодні ми з вами познайомимося з основними подіями Великої Вітчизняної війни на території України.

ІV. Основна частина уроку

Робота по карті

Користуючись картою в історичному атласі «Україна між двома світовими війнами», назвіть:

1. З якими радянськими республіками у складі СРСР та якими державами межувала Українська Радянська Соціалістична Республіка?

2. Які з українських земель в кінці 30-х рр. ХХ ст. перебували за межами УРСР?

Робота з таблицею за допомогою карти

Заповніть пропуски в таблиці, використовуючи інформацію карти.

Назви українських земель

Держава, у складі якої вони перебували

Підляшшя, Холмщина, Берестейщина, Волинь, Галичина, Лемківщина

Румунія

Пряшівщина, Закарпаття, Марморощина

(червень 1941 — липень 1942) Українська СРСР

Початок Другої світової війни

Учитель. У серпні 1939 року нацистська Німеччина і більшовицький Радянський Союз уклали угоду, в якій вони зафіксували свої прагнення розподілити між собою території сусідніх держав. А вже 1 вересня 1939 року Німеччина здійснила напад на Польщу, захопивши територію цієї держави, а в Західну Білорусію та Галичини, а у 1940 р. до Буковини вступили радянські війська. Ці події започаткували найбільш криваву війну ХХ століття — Другу світову.

Окупація України Німеччиною

Та вже 22 червня 1941 року фашистська Німеччина, порушивши існуючу угоду, розпочала війну проти Радянського Союзу. Вона увійшла в історію СРСР як Велика Вітчизняна війна.

Робота з картою

Учитель. За допомогою карти на С. 34 «Наступ німецьких військ (червень 1941 — липень 1942 р.) дайте відповідь на питання:

1. Які міста України були окуповані німецькими загарбниками:

а) до вересня 1941 р.

б) до липня 1942 р.?

2. Коли окупанти захопили ваше місто (село)?

3. Оборона якого міста в Україні тривала найдовше?

окупаційний режим в Україні

Робота з історичними джерелами

Прочитавши наведені уривки з документів, дайте відповіді на питання.

1-а група. Опрацьовує документ «А».

2-а група. Опрацьовує документ «Б».

3-я група. Опрацьовує документ «В».

A. «Ніякої вільної України не існує. Ми звільнили Україну не для того, щоб зробити її щасливою, а щоб забезпечити для Німеччини життєвий простір і постачання, якого потребує».

Б. «Передусім я сподіваюсь, що нам в результаті пощастить забезпечити на тривалий час на Україні загальну продовольчу базу. Вона послужить постачальником тих ресурсів, які, можливо, знадобляться нам у майбутньому.»

B. «За планом головного управління безпеки [Німеччини] на територію Сибіру повинні бути переселені також західні українці. При цьому передбачається примусово переселити 65 % населення [України]».

Питання

1. Як ставилися окупанти до ідеї створення незалежної України?

2. Які плани щодо України мали фашистські загарбники?

3. Яка доля чекала на українців в умовах окупації?

Після опрацювання документів учні дають відповідь на питання, поставлені до документів, і роблять висновок про політику, що її проводили загарбники на окупованих українських землях.

Рух опору в українських землях

Учитель. На окупованій території у відповідь на жорстокість гітлерівців розгорнулася боротьба проти ворога — рух Опору, основу якого

становили радянські партизани та повстанський рух, який невдовзі зорганізувався в Українську повстанську армію.

Робота з картою

Використовуючи карту на С. 35 «Наступ радянських військ (1943— 1944)», дайте відповіді на питання:

1. Назвіть регіон України, де була поширена діяльність радянського партизанського руху?

2. Назвіть області, через які проходив рейд партизанського з’єднання Сидора Ковпака.

3. Назвіть регіон, де була поширена діяльність Української повстанської армії.

Учитель. У 1943 р. в результаті наступу Радянської армії почалося звільнення території України від гітлерівців.

Звільнення України радянськими військами

Робота з картою

Використовуючи карту на С. 35 «Наступ радянських військ (1943— 1944)», дайте відповіді на питання:

1. Які області України були звільнені від окупації до вересня 1943 р.?

2. Які області України були звільнені від окупації до грудня 1943?

3. Коли остаточно було звільнено територію України від фашистських загарбників?

4. Коли було звільнено ваше місто (село)?

Учитель. Звільнивши Україну, Радянська армія продовжила знищення ворога на території інших держав, окупованих Німеччиною. Велика Вітчизняна війна завершилася капітуляцією німецьких військ. Відтоді 9 травня відзначається як День Перемоги.

ІV. Закріплення знань учнів

Тестування

1. Друга світова війна розпочалася:

а) 1 вересня 1939 р.;

б) 22 червня 1941 р.;

в) 22 липня 1942 р.

2. Другу світову війну розв’язала:

а) Англія;

б) Франція;

в) Німеччина.

3. Велика Вітчизняна війна тривала:

а) 1939-1945 рр.;

б) 1941-1945 рр.;

в) 1939-1941 рр.

4. Доповніть речення:

а) 1 вересня 1939 р. розпочалася ... ;

б) 22 червня 1941 р. розпочалася ...;

в) 28 жовтня 1944 р. завершилося ...;

г) 9 травня 1945 р. було підписано ... .

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника. Використовуючи додаткову літературу, спогади членів родини, зробити повідомлення за темою «Моє місто (село) в роки окупації».