Розробки уроків 5 клас

УРОК 25. ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Мета: дати уявлення про стан українського національного руху в другій половині ХІХ ст., діяльність громад, заходи російського уряду, спрямовані на придушення діяльності українських громадських організацій; формувати навички роботи з текстом підручника, вміння розрізняти, аналізувати, систематизувати історичну інформацію, складати характеристики історичних постатей; виховувати шанобливе ставлення до подвижницької діяльності діячів українського національно-визвольного руху.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: історичний атлас, підручник для 5 кл. «Вступ до історії України» В. Власова, О. Данилевської; робочий лист учня.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Назвіть постать

Учитель. За наведеним висловлюванням видатного українського письменника Івана Франка встановіть, про кого йдеться.

«Він був сином мужика і став володарем в царстві духу. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури».

«Так» чи «ні»

До наведених питань оберіть правильну відповідь «так» чи «ні».

1. Шевченко народився у 1805 р.? (Ні)

2. Шевченко походив з родини селянина-кріпака? (Так)

3. Першою поетичною збіркою Тараса Шевченка була «Русалка Дністрова»? (Ні)

4. Тараса Шевченка було заарештовано та засуджено за участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства? (Так)

5. Тарас Шевченко помер у 1861 р.? (Так)

6. Поет був похований у Києві? (Ні)

складаємо речення

Клас ділиться на три групи, кожна з яких складає речення зі словами:

1-а група. Моринці, Черкащина, сім’я селянина-кріпака, народження.

2-а група. Спільні зусилля, художник Іван Сошенко, Карл Брюллов, Василь Жуковський, 1838 рік, кріпацтво, викуп, Шевченко.

3-я група. Шевченко, подорож, Україна, малювання пам’яток старовини, запис народних пісень, збирання легенд та козацьких пісень.

Учитель. Жорстоке покарання Тараса Шевченка та інших членів Кирило-Мефодіївського братства зупинило подальший розвиток українського визвольного руху.

ІІІ. Мотивація пізнавальної' діяльності учнів

Учитель. Та у другій половині ХІХ ст. український національно-визвольний рух знову активізувався і набув широкого розмаху. Письменники, історики та національно свідомі українці вивчали історію, географію, етнографію України, друкували в журналах статті про сучасне та минуле свого народу, видавали книжки та навчали дітей українською мовою, пробуджували національну свідомість нашого народу. Царська влада Російської імперії була занепокоєна ситуацією, що склалася в Україні, і всіляко боролася проти всього українського: мови, культури, освіти, звичаїв.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Громадівський рух

Учитель. Зростання національно-визвольного руху другої половини ХІХ ст. було тісно пов’язано з діяльністю громад.

Громади — це українські громадські організації, що існували протягом 60—80-х рр. ХІХ ст. в Наддніпрянській Україні і займалися культурно-просвітницькою діяльністю. Пожвавлення національного руху серед українців викликало невдоволення з боку царського уряду, який вдався до жорстокого переслідування учасників громадівських організацій і заборони українського слова. Щоб з’ясувати, за яких умов відбувалася діяльність представників громадівського руху, вам належить виконати завдання № 1 в робочому листку.

По закінченні виконання учитель обговорює з учнями обстановку, в якій громадам доводилося здійснювати свою діяльність.

Іван Франко та Леся Українка — видні діячі українського національного руху

Учитель. Визначну роль у національному русі другої половини ХІХ ст. відіграли видатні українські митці та громадські діячі Іван Франко та Леся Українка. «Каменяр» та «Зоря України» — так охрестили їх сучасники.

Пригадайте, що ви вже знаєте про цих діячів з курсу української літератури. Поезія, драматургія, література — це не все, чим вони уславилися. Як Іван Франко, так і Леся Українка активно займалися громадської діяльністю, борючись за українське слово, за свободу свого народу

Робота в парах

Учитель. Перший учень (А) читає текст у підручнику про Івана Франка на С. 147-149, другий учень (Б) — про Лесю Українку на С. 154— 156, де розповідається про їхні життя і діяльність. Використовуючи отриману інформацію, виконайте завдання № 2 в робочому листі відповідно «А» для першого і «Б» для другого учня

V. Підбиття підсумку уроку

Учні продовжують роботу в парах і виконують завдання 3 робочого листа. По закінченні виконання завдання вчитель вибірково перевіряє робочі листи учнів, якщо необхідно, коментує відповіді, виставляє оцінки.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника. Скласти таблицю до параграфа 20, виписавши прізвища українських діячів, указавши галузь, в якій вони працювали.

Додаток

Робочий лист до уроку 25

«Зростання національно-культурного руху в Україні»

Завдання № 1

Використовуючи наведені нижче історичні факти та події, розбийте їх на групи, записавши їх номери у відповідну колонку.

Факти, що свідчили про зростання українського національного руху

Факти, що свідчили про посилення боротьби царизму проти українського руху

1. Цар розпорядився про сувору заборону друкувати книжки українською мовою.

2. Створення українських громад — організацій, які агітували за надання права на самовизначення українців, виховували любов до України, видавали українські підручники, збирали українські пісні, прислів’я, легенди.

3. Вихід у світ журналу «Основа», який містив статті про історію України.

4. Уряд заборонив друкувати дитячі книжки українською мовою.

5. Публікація українськими вченими в журналі «Київська старовина» цікавих досліджень про історію, географію, культуру українського народу.

6. Заборона друкувати твори російських письменників у перекладі українською мовою.

7. Заснування у 1890 році у Львові першої політичної партії.

Завдання № 2

А. Складіть біографію Івана Франка, занесіть до ланцюжка номери фактів його біографії, розташувавши їх у хронологічному порядку.

1. У 1913 році українці Львова відзначили сорокаріччя творчої діяльності Франка, на честь котрого згодом було випущено ювілейний збірник «Привіт Іванові Франкові», серед авторів якого була й Леся Українка.

2. Восени 1875 року молодий Франко став студентом Львівського університету, де почав вивчати філософію.

3. Іван Якович Франко народився в сім’ї коваля у селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту, що у Східній Галичині.

4. У 1885—1886 рр. Франко відвідав Київ, де познайомився з видатними діячами української культури: композитором Миколою Лисенком, письменниками Іваном Нечуєм-Левицьким та Михайлом Смотрицьким.

5. Український народ свято береже пам’ять про Івана Франка. Його ім’я носять Львівський університет, оперний театр у Львові та драматичний театр у Києві, вулиці багатьох міст, обласний центр — Івано-Франківськ. У будинку, де жив письменник, створено музей.

6. Навчався Іван спочатку у сільській школі, згодом — у монастирській школі, після якої перейшов до Дрогобицької гімназії.

7. Активна громадська діяльність Франка була перервана у червні 1877 року арештом та ув’язненням до тюрми.

8. Серце Каменяра, як називали Івана Франка, зупинилося 28 травня 1916 року.

9. З 1881 року у Львові за найактивнішої участі письменника виходить журнал «Світ», у якому було надруковано його роман про важкі умови життя галицьких робітників «Борислав сміється».

Б. Складіть біографію Лесі Українки, занесіть до ланцюжка номери фактів його біографії, розташувавши їх у хронологічному порядку.

1. Першого вірша «Надія» юна поетка написала в 9-річному віці.

2. У 1884 р. вперше видала свої поезії під псевдонімом Леся Українка.

3. Створила понад 20 драматичних дворі, серед яких «Лісова пісня», написана в 1911 р.

4. 13 лютого 1871 року у відомої письменниці Олени Пілки народилася донька , якій було дано ім’я Лариса.

5. Лесю Українку поховали на Байковому кладовищі в Києві.

6. Через тяжку хворобу Леся навчалася удома, в селі Колодяжному (Волинська обл.) , але це не завадило їй досконало оволодіти російською, білоруською, польською, французькою, німецькою, італійською, грецькою мовами, займалася перекладами класиків світової літератури.

7. Леся здійснила свою давню мрію і приїхала у 1894 р. в Софію до свого улюбленого дядька, який через переслідування російським урядом за свою громадську діяльність вимушений був жити за кордоном.

8. Померла Леся Українка на Кавказі на 42 році життя

9. За декілька місяців до смерті тяжкохвора Леся Українка приїхала до Єгипту

Завдання № 3

З наведених дат, слів, назв творів випишіть до таблиці номери тих, що пов’язані з життям Івана Франка та Лесі Українки.

Іван Франко (1856—1916)

Леся Українка (1871-1913)

1. Нагуєвичі.

2. «На крилах пісень».

3. 8400 творів.

4. Дрогобицька гімназія.

5. Олена Пчілка.

6. Колодяжне.

7. «Каменяр».

8. Лариса Косач.

9. «Лис Микита».

10. Львів.

11. «Лісова пісня».

12. «Фарбований лис».