Розробки уроків 5 клас

УРОК 22. ПОВТОРЮВАЛЬНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА»

Цілі:

навчальна:

• повторити та закріпити вивчене, набуті уміння й навички (1);

• узагальнити та систематизувати навчальний матеріал за темою (2);

• підготуватися до тематичної атестації (3); розвиваюча:

• удосконалювати уміння, набуті в процесі вивчення теми (1);

• використовувати набуті знання та уміння для виконання завдань уроку (2);

виховна:

• відповідально ставитися до виконання завдань (1);

• бути уважним, не відволікатися від основної роботи (2);

• формувати в учнів розуміння того, що результативність роботи залежить від зусиль, вкладених в неї, набутих знань та умінь (3);

• вчити поважати надбання української історії (4);

• оберігати пам’ятки історії та культури (5).

Обладнання:

• Мисан В. Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 81—86;

• історична карта «Україна в XIV—XV ст.»;

• історичний атлас (5 клас);

• ілюстративні матеріали;

• пакети наочних матеріалів для роботи в групах.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок. Форма уроку: наочно-ігровий.

ХІД УРОКУ

Час

Реалізація мети

Основні етапи уроку, види діяльності учителя та учнів

1

2

3

5 хв.

Розвиваюча (1) Виховна (1)

Підготовчий етап

I. Організаційний момент

На цьому етапі учитель здійснює загальну організацію класу, оголошує тему, завдання уроку. Звертає увагу на ключові завдання: повторити вивчений матеріал, узагальнити й систематизувати одержані знання, підготуватися до тематичної атестації.

II. Мотивація

• З якою метою потрібно повторювати вже вивчене?

• Чому бібліотекар швидко знаходить книги, замовлені читачами?

• З якою метою узагальнюють і систематизують знання?

• Чи здатний людський мозок запам’ятати абсолютно всю інформацію, яку він отримує?

• Яку інформацію, як правило, потрібно запам’ятовувати? Чому?

Учитель звертає увагу на особливості уроку. Особливість полягає в тому, що упродовж 45 хвилин учні створюватимуть музейну кімнату «Козацька Україна». У цій кімнаті має бути 5 виставок (експозицій): «Зародження козацтва та виникнення Січі»; «Сторінки козацької історії»; «Сини твої, Україно»; мапа «Козацькі часи», «Терези історії». Над створенням кожної експозиції працюватиме окрема група. У кожній групі необхідно чітко розподілити ролі: обрати екскурсовода (голову) зі своєї проблеми; визначити завдання для кожного учасника групи. Група повинна представити результати діяльності і провести екскурсію для всього класу за матеріалами своєї експозиції.

Учні зможуть:

• повторити навчальний матеріал і підготуватися до тематичної атестації;

• узагальнити та систематизувати навчальний матеріал;

• удосконалити набуті уміння і навички.

Учні навчаться:

• використовувати знання та уміння в нестандартних ситуаціях;

• розподіляти доручення в процесі виконання групових завдань;

• презентувати виконані завдання

30 хв. 10— 15 хв. підготовкаекспозицій

Навчальна (1, 2, 3) Розвиваюча (1, 2) Виховна (1, 2, 3,

4, 5)

Основний етап

ІІІ. Виконання завдання

Отримання завдань, інструктаж, виконання завдань групами • Які технічні проблеми потрібно вирішити для організації цього етапу уроку?

Учитель повинен поділити клас на 5 груп. Це можна зробити безпосередньо в класі на уроці або попередньо і списки груп вивісити ще на перерві для ознайомлення. Доцільно в кабінеті підготувати місця, де учні виставлятимуть свої експозиції (це можуть бути окремі планшети, кріплення на стінах, відведене місце на дошці тощо). Експозиції можна розмістити і на партах. Для цього краще парти розставити по периметру класу у формі прямокутника, залишивши біля них стільці, щоб учні могли виконувати завдання в групах. Окрім того, для прискорення роботи учитель повинен підготувати кожній групі пакет наочних матеріалів.

Завдання для групи № 1. Експозиція «Зародження козацтва та виникнення Січі».

Використайте ілюстрації та укладіть розповідь за запропонованою темою.

Ілюстративні матеріали

Пакет № 1. «Руйнування католиками православного храму»; «Татари ведуть українських полонених»; «Палають українські села внаслідок турецько-татарських набігів»; «Польська знать знущається над українськими селянами». Пакет № 2. Зображення козака; козацька свита; шаровари; дніпровські пороги; січ — козацький табір; січовий майдан; Д. Вишневецький.

Пакет № 3. Булава; бунчук; гербова печатка; корогва; рушниця; мушкет; пістоль; сокира; спис; бойовий молот; кинджал; шабля; гармата; човен-чайка.

Завдання для групи № 2. Експозиція «Сторінки козацької історії».

Укладіть літопис подій згідно із запропонованими датами. Підберіть до цих подій ілюстрації.

Дати: 1556 р., 1616 р., 1621 р., 1759—1657 рр., 1648—1657 рр., 1654 р., 1709 р, 1750—1764 рр., 1775 р., 1722—1794 рр.

Ілюстрації: «Запорозька Січ»; «Козаки в морському поході»; «Хотинська фортеця»; «Б. Хмельницький»; «Битва козаків під Жовтими Водами»; «Битва козаків під Корсунем»; «Битва козаків під Пилявцями»; «Рада в Переяславі»; «Полтавська битва»; «Смерть Б. Хмельницького»; «Іван Мазепа і Карл ХІІ»; «К. Розумовський»; «П. Калнишевський»;

«Г. Сковорода».

Завдання для групи № 3. Експозиція «Сини твої, Україно». Підготуйте короткі розповіді про відомих історичних діячів козацьких часів: П. Сагайдачного, Б. Хмельницького,

І. Мазепу, П. Полуботка, Г. Сковороду, С. Величка.

Завдання для групи № 4. Експозиція-мапа «Козацькі часи». На великій мапі відшукайте об’єкти: Хотин, Кримське ханство, Річ Посполиту; Московське царство; Дике поле, Запорозьку Січ, Пилявці, Суботів, Чигирин, Полтаву, Переяслав. Назви цих об’єктів надпишіть на прапорцях. Прикріпіть прапорці на мапі. Чим пам’ятні для нас ці об’єкти? Яка інформація пов’язана із цими назвами?

Завдання для групи № 5. Експозиція «Терези історії». Поділіть на дві групи запропонований перелік подій:

1) події, що сприяли утвердженню самостійності України;

2) події, що руйнували самостійність України.

Назву кожної із подій випишіть на окремому аркуші. Згідно з темами покладіть аркуші на шальки терезів. Що переважило? Чому? При відборі яких подій у групі виявилися різні думки? Запропонуйте спірні питання вирішити класу під час презентації своєї роботи.

Перелік подій: виникнення козацтва; створення Запорозької Січі; турецько-татарські набіги; героїчні походи козаків; Хотинська війна; Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького; створення держави Війська Запорозького; укладання українсько-московського договору 1654 р.; смерть Б. Хмельницького; боротьба за гетьманську булаву; період Руїни; діяльність І. Мазепи; діяльність П. Полуботка; ув’язнення П. Полуботка; відновлення Гетьманщини (1750); ліквідація Гетьманщини (1764 р.); зруйнування Запорозької Січі (1775); відкриття навчальних закладів; розвиток міст і сіл; спорудження архітектурних пам’яток; створення літописів; діяльність російського царя Петра І; політика польської знаті щодо українського народу

20-15 хв. на звіт груп

Розвиваюча: (1, 2)

Виховна: (1, 2, 3)

Розвиваюча: (1, 2)

Виховна: (1, 3, 5)

Презентація учнівських робіт

На цьому етапі потрібно чітко здійснити розподіл часу на презентацію експозицій. Представлення груп повинні бути лаконічними, послідовними, цікавими. Форма презентації повинна нагадувати музейну екскурсію. «Екскурсоводам» варто запитувати, чи все було зрозумілим, чи не викликала розповідь якихось запитань тощо. Бажано, щоб учитель на цьому етапі не був спостерігачем, а заохочував дітей, стимулював їхню активність, ставив запитання як «екскурсант» тощо. Заключний етап

IV. Підбиття підсумків

З’ясувати, що найбільше сподобалося учням під час «екскурсії», чиї експозиції і чому викликали інтерес, чого учні навчилися, що зрозуміли тощо.

V. Оцінювання навчальних досягнень учнів Мотивація оцінок.

VI. Оголошення домашнього завдання. Інструктаж щодо його виконання

Ознайомитися з рубрикою «Готуємося до тематичної атестації» на С. 118 або в зошиті для тематичного оцінювання переглянути варіанти завдань