Розробки уроків 5 клас

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ (34 ГОДИНИ, 1 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ)

Номер

уроку

Дата

Тема уроку

Приклад

назви

уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні

діячі

Дидактичне забезпечення уроку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тема 1. Знайомство з історією (7 годин, у тому числі 1 — урок узагальнення 1 — тематичного оцінювання)

1

Історія — наука про минуле людства

У глиб віків

Працювати з підручником: орієнтуватися в його структурі, користуватися методичним апаратом тощо; застосовувати поняття «історія». Креслити стрічку часу та наносити на неї дати; співвідносити рік зі століттям

Предмет історії, історичні джерела, хронологія, дата, літочислення, ера, рік, століття, тисячоліття, лінія часу, історична карта

М. Грушевський

1. С, 5-17;

2. С, 7-15; 6. С, 82;

8. С, 5-7

2

Історичні

джерела

Джерела

знання

Пояснювати, звідки історики довідуються про минуле

Археологія, археологічні розкопки, речові джерела, трипільці, скіфи; писемні джерела, палеографія, давні книги, архіви, музей, усні історичні джерела, міфологія, фольклор

III тис. до н. е. — поява трипільців на території України.

IV тис. до н. е. — поява писемності

В. Хвойка, Б. Мозолевський

1. С, 17-22;

2. С, 15-22;

5. С, 3, 9;

6. С, 179;

8. С, 5-7

3

Монети як важливі джерела історії

Розкажи

мені,

монетко

Нумізматика, скарби, коштовності, пектораль, гроші,

Антей

1. С, 22-23, 25-28;

2. С, 26-29;

куни, грішні, копійки

5. С. 9;

6. С. 137;

8. С. 7-9

4

Герби та печатки в історичній науці

Таємні

символи

Пояснювати походження тризуба

Геральдика, сфрагістика, герб — символ влади, тризуб

Володимир

Великий

1. С. 24-29;

2. С. 30-33;

4. С. 3-6;

5. С. 9;

6. С. 50-51; 8. С. 7-9

5

Географічні назви та імена людей в історичній науці

Крапка на карті

Пояснювати про давність етноніма «Україна»

Етноніми, топоніми, гідроніми, історико-географічні райони України

Кий

1. С. 29-36;

2. С. 33-38;

5. С. 7-9;

8. С. 7-9

6

Повторювально-узагальнюючий

урок

Свідомо читати адаптований історичний текст, знаходити в ньому історичну інформацію. Відрізняти художній та науково-популярний історичний текст.

Знаходити в тексті відповіді на запитання

1. С.36-38;

2. С. 39

7

Тематичне

оцінювання

Тема 2. Княжа Русь-Україна (8 годин, у тому числі 1 — урок узагальнення, 1 — тематичного оцінювання)

8

Держава з центром в Києві. Перші князі

Перші

князі

Київської

держави

Знаходити на карті місця найвизначніших подій княжої доби, території Київської Русі

Династія, Києвичі, літопис, назва «Русь», Київська держава, Візантія, язичництво, дружина, бояри, данина, «Повість минулих літ»

882 р. — прихід до влади в Києві Олега; 945-954 pp. - князювання

Ольги, 972 р. — загибель Святослава

Кий, Щек, Хорив, Либідь, Аскольд,Дір, Олег, Ольга,

Святослав

1. С. 41-46;

2. С. 43-47;

3. С. 16 21,

23-26;

4. С. 6-7;

7. С. 12-16, 19-67;

8. С. 13-18

Календарне планування уроків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

Розквіт Київської Русі

Могутня

держава

Визначати тривалість подій , віддаленість від сьогодення. Називати найвизначніші події та найвидатніших діячів княжої доби.

За текстом розповідати про історичного діяча та про історичну подію

Тризуб, імператор, релігія, християнство, десятина, «Руська правда»

988 р. - хрещення Русі, 1019—1054 рр.-правління Ярослава, 1036 р. — розгром печенегів

Володимир

Великий,

Ярослав

Мудрий

1. С, 46-55;

2. С, 48-56;

3. С, 27-33;

4. С, 7-12;

5. С, 8;

8. С, 18-22

10

Скрутні часи

Київської

держави

Лихо землі Київської

Вибірково переказувати художній белетризований текст, вибираючи з нього історичну інформацію.

Відрізняти в сюжеті оповідань справжні історичні факти та постаті від вигаданих

Усобиці, розпад держави, половці, шапка Мономаха, татаро-монголи, хан, ярлик, Золота Орда, ярмо

1113 р. — прихід до влади Володимира Мономаха;

1239 р. — навала татаро-монголів;

1240 р. — захоплення Києва

Володимир Мономах, хан Батшї, воєвода Дмитро

1. С, 55-62;

2. С, 56-62;

3. С, 33-34, 44;

5. С, 10-11;

6. С, 110-111;

7. С, 62-63;

8. С, 26-30

11

Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі

Нащадок

Київської

Русі

Знаходити на карті місця найвизначніших подій території Галицько-Волинської держави

Заколот бояр,

Холм, Львів, Золота Орда, татари, угорці, поляки

1199 р. — утворення Галицько-Волинської держави;

1205-1264 рр. — князювання Данила Романовича; 1256 р. — перша письмова згадка про Львів

Роман

Мстиславович,

Данило Романович, Юрій І

1. С, 62-68;

2. С, 62-66;

3. С, 41-43; 5. С, 10-11; 7. С, 80-84, 270-272;

8. С. 30-32

Усі уроки до курсу «Вступ до історії України». 5 клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

Культура

Русі-України

Свідки

минулого

Складати простий план: відокремлювати в тексті головне й другорядне. Оцінювати інформацію історичних джерел

Церква, ікона, мозаїка, фреска, пергамент, «Повість минулих літ», Галицько-Волинський літопис, архітектура, малярство, ікона, Софія Київська, Золоті ворота, «Руська правда», Києво-Печерський монастир

1036 р. — будівництво Софійського собору; 1051 р. — заснування Києво-Печерського монастиря

Нестор,

Аліпій,

Агапіт

1. С. 68-76;

2. С. 66-72;

3. С. 67-68; 70-77;

8. С. 22-26

13

Литовсько-

руська

держава

У складі Литві та Польщі

Велике князівство Литовське, воєвода, намісник, родова знать, шляхта, Люблінська унія, католицизм, Річ Посполита

Любарт,

Ольгерд,

Костянтин

Острозький

1. С. 77-83;

2. С. 72-77; 5. С. 12-13; 8. С. 33-36

14

Повторювально-узагальнюючий

урок

1. С 84-85;

2. С, 77-79

15

Тематичне

оцінювання

Календарне планування уроків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тема 3. Козацька Україна (8 годин, у тому числі 1 — урок узагальнення, і — тематичного оцінювання)

16

Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Зародження

козацької

республіки

Знаходити на карті місця найвизначніших подій доби, територію Гетьманщини. Ставити запитання до історичної карти

Козак, уходник, зимівник, січ, Хортиця, курінь, кош, отаман, писар, суддя, осавул, гетьман, клейноди, булава, бунчук, старшина, козак Мамай

1489 р. — перша письмова згадка про козаків;

1556 р. — заснування першої січі на Хортиці

Д. Вишневецький

1. С. 89-97;

2. С. 83-88;

3. С. 79-83;

5. С. 14-15;

6. С, 64,71, 76,98-99, 144, 167;

7. С. 192-193;

8. С. 36-40

17

Козаки проти турецько-татарських завойовників

Доба героїчних походів

Визначати тривалість подій, складати елементарні хронологічні задачі.

Називати найвизначніші події та найвидатніших діячів козацької доби

Ясир, яничари, каторга, Кафа, думи, кобзар, джури, чайка, султан

1478 р. — початок безперервних нападів татар на Україну;

1616 р. — зруйнування Кафи; 1621р. -Хотинська битва

Петро Конашевич-Сагайдачний, Гійом Боплан

1. С. 97-102;

2. С. 88-93;

3. С. 85-86, 97;

6. С. 203, 176-177;

7. С, 91-92, 111-120, 153-162 ;

8. С. 40-45

18

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Під прапором Богдана Хмельницького

Наводити приклади найвідоміших культурних пам’яток. Стисло характеризувати історичні постаті, використовуючи текст.

Висловлювати ставлення до подій та постатей

Національно-визвольна війна, Гетьманщина, цар, генеральна старшина, незалежність

1648 р. — битви при Жовтих Водах, біля Корсуня;

1651р.-Берестецька битва;

1654 р. — українсько-московський договір

Богдан Хмельницький, Іван Богун, Максим Кривоніс

1. С. 102-112;

2. С. 93-98;

3. С. 125-136;

4. С. 13-21;

5. С. 16-17;

6. С. 38-39, 108;

7. С. 168—172,275-278;

8. С. 50-52

Усі уроки до курсу «Вступ до історії України». 5 клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

Українська держава за гетьмана І. Мазепи

Гетьманська

Україна

Розповідати про кілька (на вибір) пам’яток козацької доби.

Докладно переказувати науково-популярний текст, вибудовуючи розгорнуту відповідь на питання.

За текстом складати план перебігу подій

Правобережжя, Лівобережжя, Північна війна, Батурин, анафема, гетьман у вигнанні

1667 р. — Андрусівське перемир’я;

1708 р. — договір міжКарлом XII та Мазепою;

1709 р. — Полтавська битва, зруйнуванняБатурина та Запорозької Січі

Іван Мазепа, Петро І, Карл ХІІ

1. С, 112— 118;

2. С, 98-104;

3. С, 150-156;

5. С, 22-23; 8. С, 55-61

20

Боротьба українства за відновлення державних прав України

Обмеження державних прав України

Моделювати белетризовану ситуацію, змінюючи особу оповідача, додаючи нових героїв тощо. Складати словник історизмів, витлумачувати їх з основою на текст

Малоросійська колегія, державні права, кріпацтво, наказний гетьман, Малоросія, Соловецький монастир

1725 р.

смерть П. Полуботка;

1764 р. — скасування гетьманства;

1775 р. — зруйнування Запорозької Січі

Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський, Петро Калнишевський, Катерина II

1. C.l 19— 125;

2. С, 104-109;

3. С, 98-101;

5. С, 23;

8. С, 60-61, 65-67

21

Культурне та

церковне

життя

Коли

набат

оберта

ється

дзвоном

Визначати належність зображених на ілюстраціях історичних пам’яток до козацької доби, порівнюючи їх 3 попередньою епохою

Братські школи, Київська колегія, іконостас, мандрівний філософ, українське бароко, козацькі літописи, вертеп

1632 р. — заснування Києво-Могилянського колегіуму; 1722-1794 рр. — роки життя Г. Сковороди

Самійло Величко,Григорій Сковорода, Петро Могила

1. С, 125- 131;

2. С, 109- 120;

8. С, 67-68

Календарне планування уроків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22

Повторювально-узагальнюючий

урок

Порівнювати (за запропонованими вчителем лініями порівняння) історичні факти та події. Добирати приклади історичних джерел з пам’яток козацької доби

1. С. 132- 134;

2. С. 120- 120;

3. С. 173— 178,217- 219;

6. С. 34-35

23

Тематичне

оцінювання

Тема 4. Україна в ХІХ-ХХ століттях (8 годин, у тому числі 1 - урок узагальнення)

24

Початок українського відродження

Україна на зламі століть

Називати найважливіші події та найвизначніші постаті. Вибирати (з переліку) пов’язані події (факти).

Складати запитання про історичні події та постаті.

Ді литися враженнями щодо історичних подій та постатей

Австро-Угорська імперія. Російська імперія, національне відродження, «Руська трійця», просвітництво, Кирило-Мефодіївське братство

1798 р. — надруковано поему І. Котляревського «Енеіда»; 1830-

1837 рр. — діяльність «Руської трійці»; 1840 р. — видано «Кобзар» Т. Шевченка

Іван Котляревський, Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький, Тарас Шевченко, Михайло Максимович

1. С. 137— 145;

2. С. 125- 134;

5. С. 24-25; 8. С. 69-73

25

Зростання національно-культурного руху в Україні

Будите лі України

Визначати історичне тло в художніх оповіданнях на історичну тематику

Національне-культурне життя, український рух, громада, указ, партія

1863 р. — Валуєвський циркуляр;

60—70 рр.

XIX ст. — діяльність громад

Володимир Антонович, ІванФранко, Леся Українка, МихайлоДрагоманов, Іван Пулюй,

Агатангел Кримський, Андрій Шептицький, Павло Чубинський

1. С.145- 158;

2. С. 134- 142;

5. С. 24-25; 8. С. 73-75

Усі уроки до курсу «Вступ до історії України». 5 клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26

Україна в боротьбі за державність

В лихоманці змін

Давати повну відповідь на історичне питання (за текстом підручника); наводити приклади участі родичів у важливих подіях XX ст.

Перша світова війна, Січові стрільці, Центральна Рада, Українська Народна Республіка, Генеральний Секретаріат, Західноукраїнська Народна Республіка, Злука

1914—1918 pp. — Перша світова війна; 1917 р. — створення Центральної Ради; 22 січня 1919 р. — Акт Злуки

Михайло Грушевський, ВолодимирВинниченко, СимонПетлюра, Павло Скоропадський

1. С. 159-166;

2. С. 142-146;

4. С. 22- 254;

5. С. 26-27, 30-31;

7. С. 280— 283;

8. С. 77-78

27

Встановлення більшовицької влади на Україні

«Україна в кайданах....»

Встановлювати хронологічну послідовність 2—3 історичних подій

Більшовики, УРСР, репресії, розселянювання, колгоспи, голодомор

1922 р. — утворення СРСР, 1932 1933 р. голодомор в Україні

Володимир Ленін,Иосиф Сталін

1. С. 166- 171;

2. С. 147- 153;

5. С. 32-33

28

Україна в полум’ї війни

(1939-1945)

Воші

здобували Перемогу

Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна, рух Опору, окупація, концтабір, терор, партизани, ОУН-УПА, капітуляція, медаль

1939 р. — початок Другої світової війни; 1941-1945 pp.-Велика Вітчизняна війна;

1944 р. — звільнення України від окупації;

9 травня

1945 р. — День Перемоги

Иосиф Сталін,Адольф Гітлер, Степан Бандера, Роман Шухевич, Сидор Ковпак, Олексій Федоров

1. С. 172— 179;

2. С. 154— 159;

4. С. 26-29;

5. С. 34-35; 8. С. 81-88

Календарне планування уроків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29

Україна в 50— 80pp. XX ст.

«Відлига», шістдесятники, правозахисник, в’язні сумління, репресії, довкілля, АЕС, реактор, екологічна катастрофа

1954 р. — приєднання Криму до України;

1985 р. — загибель В. Стуса; 1986р.-Чорнобильська катастрофа;

15 грудня 2000 р. — закриття Чорнобильської АЕС

Висіть Симоненко,Іван Дзюба, Ліна Костенко, Василь Стус

1. С, 179- 186;

2. С, 159- 164;

8. С, 90-98

ЗО

Незалежна

Украйна

Україна

сучасна

Показувати на карті територію України після відновлення її незалежності у 1991р.

Встановлювати хронологічну послідовність прийняття найважливіших державотворчих документів

Референдум, Президент, Конституція, державна мова, діаспора, Пересопницьке Євангеліє

24 серпня 1991 р. — Акт проголошення незалежності України;

28 червня 1996 р. — прийняття Конституції України

Леонід Кравчук, Леонід Кучма,

Віктор

Ющенко

1. С, 189- 196;

2. С, 169- 179;

5. С, 36-37; 8. С, 98-103

31

Повторювально-узагальнюючий урок

2. С, 164- 165

Тема 5. Україна сучасна (2 години, у тому числі 1 — тематичного оцінювання до тем 4 та 5)

32

Сучасна Україна в Європі та світі

Україна —

Світова країна

Наводити приклади зі сфери науки, спорту, культури, де Україна має здобутки світового рівня

ЄС, НАТО

Віктор Ющенко

1. С, 177— 181;

4. С, 30-31

33

Тематичне

оцінювання

34

Резервний урок

Усі уроки до курсу «Вступ до історії України». 5 клас

Література

1. Власов В. С., Данилевська О. М. Вступ до історії України: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Ґенеза, 2006.

2. Мисан В. О. Оповідання з історії України: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Ґенеза, 2005.

3. Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо: Книга для читання. — К.: Махаон-Україна, 2000.

4. Нартов В. В., Харківська Н. І. Вступ до історії. Практикум. — Х.: Ранок, 2005.

5. Україна. Історичний атлас. 5 клас. — К.: Мапа ЛТД, 2000.

6. Кучерук О. Ілюстрована енциклопедія історії України. Від найдавнішого часу до кінця XVIII ст. — К.: Спалах ЛТД, 1998.

7. Історія України в казках та легендах / Під ред. О. А. Волосевич. — Л.: Аверс, 2001.

Морозова Н. М.