Розробки уроків 5 клас

УРОК 11. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА - СПАДКОЄМИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Мета: познайомити з історією «першого українського королівства», з постатями князів Романа Мстиславича та Данили Романовича; розвивати навички роботи з історичною картою; удосконалювати хронологічні уміння, давати коротку характеристику історичному діячеві, визначати тривалість та послідовність подій, формувати пізнавальний інтерес учнів щодо вивчення історії, виховувати повагу до минулого власного народу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок. Види роботи з учнями: індивідуальна, групова.

Поняття та терміни: бояри, Львів, Золота Орда, татари, угорці, поляки.

Основні дати та події:

• 1199 р. — утворення Галицько-Волинської держави;

• 1205—1264 рр. — князювання Данила Романовича;

• в 1256 р. — перша письмова згадка про Львів.

особистість в історії: Роман Мстиславович, Данило Романович. обладнання уроку: підручник «Вступ до історії України» В. Власова,

О. Данилевської або В. Мисана, атлас, зображення князів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

Робота учнів із завданнями на картках.

Картка № 1

Розв’язавши кросворд, ви отримаєте назву документа, який видавався князям на підтвердження права на князювання.

Питання

1. Залежність від Золотої Орди. (Ярмо)

2. Військове знаряддя для руйнування мурів. (Таран)

3. Кочовики, з якими вів боротьбу Володимир Мономах. (Половці)

4. Ім’я хана, під проводом якого монголо-татарське військо захопило Київ. (Батий)

5. Місце, де сталася перша битва між русичами та монголами. (Калка)

Картка № 2

1. Що означає термін «роздробленість»?

2. Назвіть відомі вам причини роздробленості Київської Русі.

Картка № 3

Розв’яжіть хронологічну задачу.

Під час розкопок на місці Десятинної церкви, зруйнованої під час захоплення Києва монголо-татарами, було знайдено меч, щит, срібні медальйони та ювелірні інструменти для виготовлення жіночих прикрас.

1. Скільки часу ці речі пролежали в землі, якщо розкопки на місці Десятинної церкви проводилися в ХХ ст.?

2. В якому столітті сталася подія, про яку йдеться в завданні?

3. Скільки років тому сталася ця подія?

ІІІ. Вивчення нового навчального матеріалу

Індивідуальна робота з текстом підручника

Учитель знайомить учнів з правилами роботи з текстом. На першому етапі (читання вголос під керівництвом вчителя, вчитель обов’язково показує приклад такої роботи) учнів просять прочитати фрагмент тексту та дібрати найбільш відповідне слово, що характеризує цей навчальний текст.

На другому — охарактеризувати фрагмент тексту однією фразою.

На третьому — знайти секрет, особливість, без якої даний фрагмент тексту був би позбавлений значення.

Слова, фрази та знайдений секрет записуються в зошит.

Учитель пропонує дітям відкрити підручники на С. 62 та почати роботу над текстом.

По завершенні читання вчитель пропонує учням по черзі ознайомити всіх з результатами роботи та разом з дітьми визначає того, хто найбільш точно та оригінально виконав завдання.

Текстова вікторина

Учитель пропонує учням об’єднатися в групи для проведення текстової вікторини. Для цього клас ділиться на групи та отримує завдання придумати питання-загадку до кожного абзацу тексту.

Потім вчитель пропонує по черзі кожній з груп ставити питання-загадки одна одній. Задача тих, до кого звертаються, — відповісти на питання та визначити, якого абзацу в тексті воно стосується.

IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель оцінює учнів з урахуванням активності на уроці, рівня засвоєння нового матеріалу, участі роботи в групі.

V. Домашнє завдання

Опрацювати текст параграфа підручника В. Власова та О. Данилевської на С. 62—68; В. Мисана — на С. 62—66.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.