Розробки уроків 5 клас

УРОК 10. СКРУТНІ ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Мета: дати уявлення про події історії Київської Русі періоду роздробленості та встановлення панування монголо-татарів, діяльність князя Володимира Мономаха; розвивати навички орієнтації у часі, читання та переказу історичного тексту, знаходити логічні зв’язки між подіями.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник В. Власова та О. Данилевської, історичний атлас для 5-го класу; робочий листок із завданнями до уроку.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація знань учнів

Орієнтуємося в часі

Учитель розподіляє клас на два варіанти.

Завдання

1-й варіант. У хронологічному порядку назвати імена князів, що посідали київський престол протягом ІІ половини Х — І половини XI ст.

2-й варіант. З наведених цифр доберіть найбільш видатні події з історії Київської Русі Х-ХІ ст. Назвіть подію, що сталася цього року.

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0.

Виконавши завдання, учні презентують свої варіанти відповідей.

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Будуємо історичний ланцюжок

Учитель. На попередньому уроці ми з вами говорили про досягнення Київської Русі Х — першої половини ХІ ст. Але вже через 15 років по смерті Ярослава Мудрого між його синами спалахнула війна за владу. Як, на ваш розсуд, чи існує зв’язок між цим фактом і темою нашого уроку?

Щоб дати відповідь на це питання, я попрошу вас виконати завдання № 1, подане на робочому листку

ІІІ. Основна частина уроку

Учитель. Лише ненадовго вдалося князю Володимиру Мономаху (1113-1125) відновити спокій на землях Київської Русі та дати відсіч половцям. Але не тільки успішною боротьбою з ворогом уславився цей князь. Прочитавши підручник на С. 59—62, ви зможете заповнити пропуски у запропонованій вам таблиці. (У більш слабких класах це завдання можна дати учням виконати вдома.)

ІІІ. Закріплення знань

Володимир Мономах воював з:

а) візантійцями;

б) печенігами;

в) половцями;

г) монголами?

Учитель. Кого з числа народів, що вели війни з русичами, у цьому завданні було згадано вперше?

У 1223 р. половців заступили нові вороги, що прийшли з Азії, — монголи.

Робота з картою по групах

Учитель. За атласом на С. 10—11 простежте шлях монгольських завойовників і позначте землі Південно-Західної Русі, підкорені ними:

1-а група. У 1239 р.

2-а група. У 1240 р.

3-я груп а. У 1241 р.

Про виконання завдання представники груп звітують біля карти, показуючи території завоювань. Решта учнів фіксують матеріал у зошиті.

Завдання

Ви маєте дібрати факти з числа запропонованих, щоб встановити, до яких наслідків у житті Київської Русі призвела війна між синами Ярослава, проставивши відповідні номери в історичному ланцюжку.

1. Війна між синами та онуками Ярослава Мудрого за владу і землю.

2. Розпад Київської Русі на окремі князівства, які не хотіли коритися Києву.

3. Посилення нападів половців.

4. Послаблення військової могутності Київської Русі.

5. Смерть Ярослава Мудрого.

6. Занепад Київської Русі.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. «Повість минулих літ» закінчується 1113 р., тобто приходом до влади в Києві Володимира Мономаха. Спробуйте продовжити літопис до 1125 р. в 5 реченнях і назвіть цей уривок.

3. Поміркуйте.

Володимир Мономах залишив у спадщину літературний твір «Повчання дітям». Ось деякі з настанов, які заповідав Великий князь своїм дітям майже тисячу років тому.

«Старих шануйте, як отця, а молодих — як братів. У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться,... щоб не посміялися ті, які приходять до вас, ні з дому вашого, ні з обіду вашого.

Лжі бережіться, і п’янства, бо в сьому душа погибає і тіло. Недужого одвідайте, за мерцем ідіте, то що всі ми смертні єсмо. І чоловіка не минуть, не привітавши, добре слово йому подайте».

Які моральні принципи, викладені автором, не втратили свого значення до наших днів?