Розробки уроків 5 клас

УРОК 9. РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Мета: познайомити учнів з діяльністю Володимира Великого та Ярослава Мудрого; сприяти формуванню власної позиції в системі моральних цінностей, вміння працювати за алгоритмом «Характеристика історичного діяча».

Тип уроку: засвоєння нових знань та формування нових умінь та навичок.

Вид уроку: практична робота на основі тексту підручника.

Поняття і терміни: тризуб, імператор, релігія, християнство, десятина, «Руська правда», «Повість минулих літ», реформа. основні дати та події:

• 988 р. — хрещення Русі;

• 1019—1054 рр. — правління Ярослава Мудрого;

• 1036 р. — розгром печенігів Ярославом Мудрим.

Постать в історії: Володимир Великий, Ярослав Мудрий. обладнання: підручник, атлас, зображення князів.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

Питання на повторення

1. Коли і ким був заснований Київ?

2. Розкажіть про княгиню Ольгу.

3. Кого з князів називають завойовником та чому?

4. Чому вчені вважають Нестора одним з перших професійних істориків?

Вчитель оголошує тему уроку.

II. Викладення нового навчального матеріалу

Учитель формулює поняття «реформа», яке учні записують у зошит. Учитель. Починаючи з Х ст. Руська земля стає «відома й чута в усіх кінцях землі». Найбільша заслуга в цьому князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Вони здійснили багато змін у державі.

Групова робота

Вчитель пояснює умови роботи на уроці та нагадує про алгоритм роботи в групі.

Алгоритм роботи в групі

1. Кожен член групи має бути сумлінним щодо своїх товаришів та працювати в повну силу.

2. Уважно, не перебиваючи, вислуховуйте кожного учня в групі, що відповідає.

3. Говоріть коротко і ясно, щоб всі могли висловитися.

4. Підтримуйте один одного, незважаючи на розбіжності.

5. Доки висуваються пропозиції — ніякої критики (всі пропозиції записуються на листку, потім всі вони обговорюються).

6. Дотримуйтеся правила діалогу — не перебивайте того, хто говорить. Дайте йому можливість висловитися.

7. Використовуйте під час обговорення такі слова: «Я вважаю...», «Мені здається...», «Вибач, але на мою думку...».

8. Під час роботи необхідно з повагою ставитися до товаришів: відкидаючи запропоновану ними ідею, робіть це ввічливо.

9. Якщо нема бажаючих висловитися, діє правило: починає перший від капітана групи за годинниковою стрілкою.

10. Капітан встановлює розбіжності в думках, разом з усіма обирає кращі.

11. Виступати від імені групи почесно. Того, хто виступає, обирає та готує група.

Вчитель заздалегідь роздає учням алгоритми до характеристики історичного діяча. (Алгоритм подано з урахуванням віку учнів і теми уроку.)

Алгоритм до характеристики історичного діяча

1. Назвіть час і місце правління князя. Які події вплинули на становлення його як особистості.

2. Розкажіть про найкращі риси характеру князя. Визначте ступінь відповідності особистих якостей задачам, які вирішував історичний діяч.

3. Які зміни проводив в державі даний історичний діяч?

4. У чому полягало значення діяльності даної історичної особи?

5. Дайте власну оцінку історичної особи та її діяльності.

Постановка задачі на етапі вивчення нового матеріалу Вчитель ставить задачу групам учнів, визначає час роботи.

1. Діяльність Володимира Великого.

2. Діяльність Ярослава Мудрого.

Презентація підсумків роботи на етапі вивчення нового матеріалу Кожна група презентує результати своєї роботи, учні заносять у зошит основні положення доповідей.

Якщо необхідно, вчитель коригує відповіді учнів.

ІІІ. Закріплення знань

Історичне фехтування

Учитель. Тепер вам належить довести, що ви добре попрацювали «слухачами». Даю завдання групам: скласти по 4 питання та поставити їх своїм товаришам.

IV . Підбиття підсумків уроку

Учитель оцінює роботу груп, активність учнів, дотримання алгоритму «Характеристика історичного діяча».

V . Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника В. Власова, О. Данилевської на С. 46-55; В. Мисана — на С. 48-56.