Розробки уроків 11 клас

УРОК 22

Урок узагальнення

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.; описувати прояви процесів лібералізації в різних сферах життя українського суспільства, зіставляти різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та давати їм особисту оцінку; визначати сутність і значення дисидентського руху; описувати повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з процесами лібералізації суспільства; аналізувати явища суспільного життя, визначає причини та наслідки реформ; характеризувати основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство; визначати зв’язки між процесами лібералізації суспільства, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Основна частина уроку

Бесіда

Урок відбувається у формі бесіди за нижченаведеними питаннями і завданнями.

1. Яким було внутрішньополітичне становище України у середині 50-х pp.?

2. Чим відзначався стан промисловості та сільського господарства середини 50-х років?

3. Які факти свідчать про поліпшення соціального та економічного життя населення у середині 50-х pp.?

4. За яких обставин Кримської область опинилась у складі УРСР?

5. Чому вважається, що саме XX з’їзд КПРС започаткував лібералізацію суспільного життя?

6. Як ви розумієте термін «десталінізація»?

7. Про що свідчила реабілітація політичних в’язнів?

8. Що спричинило загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України після XX з’їзду КПРС.

9. Яких змін зазнало управління господарством у другій половині 50-х років?

10. Які ознаки були притаманні промисловості другої половини 50-х років — першій половині 60-х?

11. Назвіть досягнення і поразки промисловості у другій половині 50-х років — першій половині 60-х.

12. Які ознаки були притаманні сільському господарству у другій половині 50-х років — першій половині 60-х?

13. Назвіть досягнення і недоліки в аграрній політиці в другій половині 50-х років — першій половині 60-х?

14. Які зрушення у повсякденному житті населення відбулись у цей період?

15. Назвіть нові явища у соціальній сфері.

16. Як між собою були пов’язані «русифікація» і реформа освіти?

17. Як вплинула «відлига» на розвиток української літератури і мистецтва?

18. Як вплинуло «шістдесятництво» на стан української культури?

19. Хто такі дисиденти?

20. Які форми боротьби застосувався дисидентами у цей період?

21. Якими методами влада прагнула придушити рух дисидентів?

22. У чому виявився суперечливий характер реформ, що проводились за М. Хрущова?