Розробки уроків 11 клас

УРОК 13

Урок узагальнення

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій Другої світової війни та періоду відбудови України; сприраючись на карти та інші джерела інформації, характеризувати події війни, показувати місця бойових дій та об’єкти відбудови; давати оцінку діяльності політичних діячів.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

Методичні рекомендації

На уроці узагальнення підбивають підсумки роботи учнів на попередніх уроках. Наведений матеріал містить різні види і типи завдання, які можна використовувати, згрупувавши за рівнями складності або окремо.

II. Основна частина уроку

Бесіда

1. Охарактеризуйте пакт Молотова-Ріббентропа. Які наслідки він мав для України?

2. Назвіть основні військово-політичні події початкового етапу Великої Вітчизняної війни.

3. Що являє собою «новий порядок»? Що було його метою?

4. У чому полягала суть плану «Ост»?

5. Які історичні передумови виникнення двох течій Руху Опору в Україні?

6. Чому зазнала краху спроба ОУН проголосити незалежність України 30 червня 1941 p.?

7. У чому ви вбачаєте суперечливість і трагедію діяльності ОУН?

8. Назвіть основні військово-політичні події в Україні 1943 р.

9. Назвіть основні наступальні операції Червоної армії на Правобережній Україні.

10. Як можна пояснити рішення сталінського уряду про виселення кримсько-татарського населення в східні райони СРСР?

11. Які видатні твори українського мистецтва були створені в роки війни?

12. Назвіть наслідки війни для України.

13. Яких адміністративно-територіальних змін зазнала УРСР в результаті Другої світової війни? Як змінилось геополітичне становище УРСР в результаті адміністративно-територіальних змін?

14. Який головний результат міжнародної діяльності УРСР в повоєнні роки?

15. Схарактеризуйте особливості процесу відбудови господарства УРСР.

16. Що, на ваш погляд, спричинило голод 1946-1947 pp.? Якими були його наслідки? Чи можна було запобігти цьому лихові?

17. Якими методами здійснювалася радянізація на західноукраїнських землях?

18. Як би ви оцінили боротьбу ОУН УПА у 40-50-х pp.? Чи можна вважати ці події на західноукраїнських землях громадянською війною?

19. Охарактеризуйте обставини проведення і наслідки операції «Вісла».

20. Чим, на ваш погляд, був зумовлений ідеологічний наступ тоталітарного режиму на культуру?

Творчі завдання

1. Чи існувала, на вашу думку, ймовірність перемоги ОУН УПА на західноукраїнських землях за умови підтримки їх західними державами? Змоделюйте історичну ситуацію.

2. Як ви розумієте вислів: «Кожна людина є маленьким гвинтиком великого механізму, який працює невідмовно лише тоді, коли кожен гвинтик міцно прикручений і знаходиться на своєму місці»? Чи визначає він суть тоталітарної системи, яка склалася в СРСР у післявоєнний період? Свою відповідь аргументуйте.

Дати визначення термінам та поняттям

• Пакт Молотова-Ріббентропа

• План «Барбаросса»

• План «Ост»

• «Новий порядок»

• Рух Опору «Рейкова війна»

• Колаборціонізм

• Холокост Остарбайтери

• ОУН УПА Радянізація Операція «Вісла»

• «Ждановщина»

• «Лисенківщина»

• Космополітизм

Історичний диктант

1. Пакт Молотова-Ріббентропа було підписано .

2. Вступ радянських військ 17 вересня 1939 р. на територію Польщі більшість українського населення сприйняла .

3. Велика Вітчизняна війна розпочалася .

4. Гітлерівський окупаційний режим отримав назву .

5. Українські землі після їх окупації були розчленовані на .

6. Громадян СРСР, яких вивозили на примусові роботи до Німеччини, називали .

7. На території України існували такі течії Руху Опору: і .

8. Головнокомандувачем УПА був .

9. Акт відновлення Української держави було проголошено .

10. Назвіть прізвища командирів найбільших радянських партизанських загонів, з’єднань, що діяли в Україні: .

11. Якими були людські втрати України в роки Другої світової війни?

12. Чи вважається Україна членом-засновником ООН?

13. Наркомат закордонних справ УРСР був відновлений у , його очолив .

14. Чи отримувала Україна допомогу згідно з планом Маршалла?

15. Митрополитом Греко-католицької церкви після смерті А. Шептицького став .

16. У яких повоєнних міжнародних конференціях брали участь делегації УРСР?

17. Українську греко-католицьку церкву (УГКЦ) було ліквідовано .

18. У державно-партійному керівництві західних областей УРСР переважали прибулі чи місцеві кадри?

19. Чи вплинула «ждановщина» на події у культурному житті УРСР?

20. Які науки за умов «ждановщини» були визнані псевдонауками?

III. Домашнє завдання

Повторення.