Розробки уроків 11 клас

Урок 1. Вступний урок до курсу «Історія України». 11 клас

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 РР.) ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945 РР.)

Урок 2. Радянсько-німецькі договори 1939 р. та Україна

Урок 3. Початок Великої Вітчизняної війни

Урок 4. Окупаційний режим в Україні

Урок 5. Рух Опору в Україні

Урок 6. Початок визволення України

Урок 7-8. Україна на завершальному етапі війни - Наш край у 1939-1945 рр.

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — початок 50-х pp.)

Урок 9. Україна в період повоєнної відбудови

Урок 10. Радянізація західних областей України

Урок 11-12. Культурне життя в Україні - Наш край у 1953-1964 рр.

Урок 13. Урок узагальнення

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953-1964 pp.)

Урок 14-15. Соціально-економічне та внутрішньополітичне становище в Україні в першій половині 50-х рр.

Урок 16. Внутрішньополітичне становище в Україні в 1953-1964 рр.

Урок 17-18. Соціально-економічне становище в Україні в 1953-1964 рр.

Урок 19-20-21. Розвиток культури в Україні в 1953-1964 рр. - Наш край у 1939-1945 рр.

Урок 22. Урок узагальнення

Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 60-х — початок 80-х pp.)

Урок 23. Внутрішньополітичне становище в Україні в середині 60-х — на початку 80-х pp. XX ст.

Урок 24-25. Розвиток економіки України в середині 60-х — на початку 80-х рр.

Урок 26-27. Розвиток соціальної сфери України в середині 60-х — на початку 80-х рр.

Урок 28-29. Розвиток культури в Україні в середині 60-х — на початку 80-х рр.

Урок 30-31. Опозиційний рух в Україні в середині 60-х — на початку 80-х рр. - Наш край у середині 60-х — на початку 80-х рр.

Урок 32. Урок узагальнення

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 pp.)

Урок 33-34. Соціально-економічне життя в Україні в період перебудови

Урок 35-36. Внутрішньополітичне життя в Україні в період перебудови

Урок 37. Активізація національного і релігійного руху у другій половині 80-х рр.

Урок 38-39. Здобуття Україною незалежності - Наш край у 1985-1991 рр.

Урок 40. Урок узагальнення

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Урок 41-42. Державотворчі процеси в Україні

Урок 43. Спроби реформування економіки України на початку 90-х років

Урок 44-45. Основні тенденції розвитку економіки України в другій половині 90-х — на початку 2000-х рр.

Урок 46-47. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні

Урок 48. Релігійне життя в Україні в умовах незалежності

Урок 49. Екологічні проблеми початку XXI ст. (інтегрований урок з історії України, географії, біології, екології)

Урок 50. Зовнішня політика та міжнародні відносини незалежної України

Урок 51-52. Розвиток краю в умовах незалежності України - Урок узагальнення