Український історичний журнал. Березень-квітень. 2014

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2014 - Вип. 2

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТАНАРАТИВ В ЕПОХУ ПРОПАГАНДИ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

СІМ ШЕВЧЕНКОВИХ ЮВІЛЕЇВ

«ВО ІУДЕЇ ВО ДНІ ОНИ...»: БІБЛІЙНА ТА СВЯЩЕННА ІСТОРІЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗА ІСТОРІОСОФСЬКИМ ДИСКУРСОМ

ПИТАННЯ ІСТОРИЧНИХ МОТИВІВ ПОЕЗІЇ «МІЙ БОЖЕ МИЛИЙ, ЗНОВУ ЛИХО!..»

ОБРАЗ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ У ТВОРАХ Т.ШЕВЧЕНКА

ТАРАС ШЕВЧЕНКО Й РАДЯНСЬКА ЦЕНЗУРА

Т.Г.ШЕВЧЕНКО І АРХЕОЛОГІЯ

УМОВИ СЛУЖБИ МИРОВИХ СУДДІВ ЯК ҐАРАНТІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ: НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ҐУБЕРНІЇ (1871-1919 рр.)

БРАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ПОХОДЖЕННЯ ХРОНОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПОЧАТКОВОГО ЛІТОПИСУ: ПУНКТ ВІДЛІКУ - «ХРОНОГРАФ ЗА ВЕЛИКИМ ВИКЛАДОМ»

МЕТОДИ РОБОТИ УКЛАДАЧІВ ЛЕҐЕНДАРНОЇ ЧАСТИНИ ЛІТОПИСІВ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО: НА ПРИКЛАДІ ЗАПОЗИЧЕНЬ ІЗ ТЕКСТУ ІПАТІЇВСЬКОГО ЛІТОПИСУ

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Громадяни Львова ХІV—ХVІІІ ст.

Клинкова зброя козацької старшини XVI - першої половини XIX ст.

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна

ХРОНІКА

VII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА»