Український історичний журнал. Січень-лютий. 2014

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2014 - Вип. 1

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ

ЩОДО ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРІОРИТЕТІВ У СПРАВІ СТВОРЕННЯ НОВОГО АКАДЕМІЧНОГО СИНТЕЗУ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР'Я ТА ПРИАЗОВ'Я В ПОЛІТИЧНОМУ Й ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РУСІ (ІХ - СЕРЕДИНА ХІІІ ст.)

ХРЕЩЕННЯ РУСІ КНЯЗЕМ ВОЛОДИМИРОМ: КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ОПОВІДІ ТА ЇЇ ДОПОВНЕННЯ ПРАВОСЛАВНИМИ КНИЖНИКАМИ XII-XVI ст.

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV - ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XVI ст.

«ЖОНАТИЙ КСЬОНДЗ»: СПРАВА З ОДРУЖЕННЯМ СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО-РОКСОЛАНА 1551 р.

ОБРАЗ «ІНШОГО» В УКРАЇНСЬКІЙ МЕМУАРНІЙ ПРОЗІ ХVIII ст.

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ПОЛЬСЬКОГО СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1863 р.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА АВТЕНТИЧНИЙ ЗМІСТ «ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО СОЮЗУ» МІЖ УСРР ТА РСФРР (березень - червень 1919 р.)

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ СКЛАД КНИГИ ЗАПИСІВ ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ №49 У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО СЕРЕДИНИ 1560 - ПОЧАТКУ 1570-х рр.

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО СТАВЛЕННЯ НАПОЛЕОНА ІДО ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ОКРАЇН РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В 1812 р.

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Кримське ханство й Польсько-Литовська держава: Міжнародна дипломатія на європейській периферії (ХV-ХVIII ст.)

Старообрядництво в Російській імперії (кінець XVII - початок XX ст.)

Львівське історичне середовище та його внесок у книжково-пресову культуру (1860-1918)

Петро Шелест

Українська історіографія: концептуальна історія

Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982-1996 рр.)

ХРОНІКА

VІІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНІСТІВ

III МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА»

У Пам'ять

КОВАЛЬ ВІКТОР САВОВИЧ

ЛЕЩЕНКО ЛЕОНІД ОВДІЙОВИЧ