Український історичний журнал. Листопад-грудень. 2013

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2013 - Вип. 6

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ІСТОРІЇ В МЕТАНАРАТИВІ ПРОЦЕСУ ҐЛОБАЛІЗАЦІЇ: З ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

До роковин Голодомору 1932–1933 рр.

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОДОМОР У КОНТЕКСТІ СТАЛІНСЬКОЇ «РЕВОЛЮЦІЇ ЗГОРИ»

НЕОПУБЛІКОВАНІ СТАЛІНСЬКІ ДИРЕКТИВИ ЛИСТОПАДА 1932 р.: КРЕМЛЬ І «ЧОРНА ДОШКА»

***

ДО ПРОБЛЕМИ НАСТАННЯ ФЕОДАЛЬНИХ ВІДНОСИН У СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОМУ СВІТІ

ВЕЛИКА ПЕРЕДСМЕРТНА МОЛИТВА КНЯЗЯ ІЛЛІ ОСТРОЗЬКОГО: ФОРМИ І ПРОЯВИ РЕЛІГІЙНОСТІ ТА ЕСХАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ

ДОЛАННЯ КАДРОВОГО ДЕФІЦИТУ ПІД ЧАС ЛІБЕРАЛЬНИХ РЕФОРМ 1860-1870-х рр.: ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ҐУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

«СПРАВА БЕЙЛІСА» (1911-1913 рр.): ВЕРСІЇ СУЧАСНИКІВ І ПРИЧИНИ ФАБРИКАЦІЇ (ДО СТОРІЧЧЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ)

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРАЇНОЗНАВЧОЇ СПАДЩИНИ Л.ВАСИЛЕВСЬКОГО (1870-1936 рр.)

ВИПРАВНО-ТРУДОВІ ТАБОРИ ТА КОЛОНІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УРСР В УМОВАХ ГОЛОДУ 1946-1947 рр.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІСПАНІЇ В ПЕРІОД КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ (1980-1990-ті рр.)

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

КИЇВСЬКИЙ СПИСОК «ПОДОРОЖІ ПАТРІАРХА МАКАРІЯ»

ДО ІСТОРІЇ РОДИНИ МАКСИМА КРИВОНОСА

ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА ТА ЙОГО РОДИНИ

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Україна ХІХ - початку XXI ст.: цивілізаційний контекст пізнання

Основні засади «теорії боротьби двох культур»: проблеми російсько-українського минулого і сучасність

Валентин Отамановський - революціонер, вчений, організатор науки

ХРОНІКА

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ СТАЛІНІЗМУ: РАДЯНСЬКІ НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В 1920-1950-х рр.»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ: ЧЕРЕЗ ІСТОРІЮ ДО ПОРОЗУМІННЯ»

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ»

VІІІ ЛІТНЯ ШКОЛА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

У ПАМ'ЯТЬ

ЛЕВЕНЕЦЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ