Український історичний журнал. Вересень-жовтень. 2013

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2013 - Вип. 5

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ

ЛОКАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНІ РІВНІ ВІТЧИЗНЯНОГО НАРАТИВУ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

Із нагоди 1025-річчя запровадження християнства в Київській Русі

ANNI MUNDI: НАРОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КРАЇНИ

«ВИДУБИЦЬКА ІСТОРІЯ» ПРО ХРЕЩЕННЯ КИЯН КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОСВЯТИ ДАВНЬОГО СОБОРУ

ХРИСТИЯНСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ ДАВНЬОГО КИЄВА В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ М.МАКСИМОВИЧА

***

ГАЛИЦЬКИЙ ЄПИСКОП ПЕТРО - СТАВЛЕНИК І ДИПЛОМАТ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА

«КИЇВСЬКА ТРАГЕДІЯ» 1482 р.: МІФИ Й ФАКТИ

ЖИТТЄВИЙ ПОДВИГ ЗИҐМУНТА СЕРАКОВСЬКОГО (ДО 150-РІЧЧЯ ПОВСТАННЯ 1863 р.)

РЕФОРМИ 1860-1890-х рр. У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ

МІГРАЦІЙНІ Й МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МІСТАХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ЗА ДАНИМИ ПЕРШОГО ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1897 р.

ЄВГЕН ПЕТРУШЕВИЧ - ЛІДЕР ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТА 95-РІЧЧЯ З ДНЯ УТВОРЕННЯ ЗУНР)

АНТИРЕЛІГІЙНИЙ КУРС ВЛАДИ ЩОДО РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ЗАКАРПАТТІ (1945-1955 рр.)

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ВИНАЙДЕННЯ ПРЕСТИЖНИХ ПРЕДКІВ У КОНТЕКСТІ СВІТОГЛЯДУ МІСЬКОГО ПАТРИЦІАТУ ЛЬВОВА XVII ст.: «ПЕРШІ НІМЦІ» ТА «ДВОЗНАЧНІ ВІРМЕНИ» В «ПОТРІЙНОМУ ЛЬВОВІ» Ю.Б.ЗИМОРОВИЧА

ПРО НАЩАДКІВ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПОЛТАВЩИНІ ХVIII ст.

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Україна: історія її земель та народів

Із першоджерел

Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні

ХРОНІКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «RUTHENIA DIVIDA: ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ КОЗАЦЬКИХ ЕЛІТ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «“ЧОРНА РАДА” 1663 р. ТА “РУЇНА” УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ СТЕРЕОТИПИ І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ»