Український історичний журнал. Липень-серпень. 2013

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2013 - Вип. 4

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ

Конструювання чи деконструкція: як повинна виглядати «майбутня історія України»?

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

До річниці незалежності України

ДЕРЖАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В.ЧОРНОВОЛА (1990-1999 рр.)

ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА НОМЕНКЛАТУРА В УМОВАХ СУВЕРЕНІЗАЦІЇ УРСР (БЕРЕЗЕНЬ 1990 - СЕРПЕНЬ 1991 рр.)

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛ-ДЕМОКРАТІЯ ТА КРИМСЬКЕ ПИТАННЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1990-х рр.: НА РОЗДОРІЖЖІ МІЖ RAISON D'ETAT І ДЕМОКРАТИЧНИМ ІДЕАЛОМ

ЗМІНИ У ЧИСЕЛЬНОСТІ, ЕКОНОМІЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ, ПОТРЕБАХ ТА ЦІННОСТЯХ СЕЛЯН УКРАЇНИ (1990—2000-ні рр.)

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

***

«ЧОРНА РАДА» 1663 р.: ПОДІЯ ТА ЇЇ СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

ЗВ'ЯЗКИ ВЧЕНИХ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАУКОВИМИ ЦЕНТРАМИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ ст.)

ЗАХОДИ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОРУСІ (1941-1944 рр.)

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ЛІТОПИСНИЙ ЗВІД: ІСТОРІЯ ТЕРМІНА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ

«РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» - ПЕРША ІСТОРИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ В УРСР

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Козацький міф: історія та націєтворення в епоху імперій

«Лицар пера і каламаря» - писар міста Львова Войцех Зимницький (1583-1639 рр.)

Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906-1917 рр.)

Теофіл Горникевич та українські архівні колекції у Відні

ХРОНІКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «СВІТЛО Й ТІНІ УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО ІСТОРІЄПИСАННЯ» ТА КРУГЛИЙ СТІЛ «ВИКЛАДАННЯ БОЛЬОВИХ ТОЧОК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХХ ст. У ШКОЛАХ»

III НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Я.ІСАЄВИЧА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ ст. У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНОЇ ЗАКОРДОННОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ»

ЮВІЛЕЇ

ДО 70-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА П.В.ДОБРОВА

У ПАМ'ЯТЬ

СОХАНЬ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ

ШЕВЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ