Український історичний журнал. Травень-червень. 2013

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2013 - Вип. 3

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ

ЯКОЇ ІСТОРІЇ ПОТРЕБУЄ СУЧАСНА УКРАЇНА?

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

До 95-річчя гетьманату Павла Скоропадського

НІМЕЦЬКО-АВСТРІЙСЬКА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ 1918 р.: ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНОЛОГІЧНУ ВИЗНАЧЕНІСТЬ

ПОЛІТИЧНА ОПОРА ГЕТЬМАНАТУ П.СКОРОПАДСЬКОГО

СХІДНИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

СЕРГІЙ ЄФРЕМОВ ПРОТИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

СВІТОВА ВІЙНА В РЕФЛЕКСІЇ П.СКОРОПАДСЬКОГО (за матеріалами приватного листування)

***

СПАДЩИНА ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА

РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ ст.)

ДОПИСИ В ТИЖНЕВИКУ «СЕЛО» (1909-1911 рр.) ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІДЕЙ УКРАЇНСТВА

УЧАСТЬ В.КОЛОКОЛЬЦЕВА В РОЗРОБЦІ ПРОЕКТУ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ ДЕНІКІНСЬКОГО УРЯДУ

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ПОРАЗКИ 1941 р.: МАСШТАБИ ВТРАТ РСЧА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В ДИПЛОМАТІЇ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА: НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЯ 1920-х рр. ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ЯВИЩЕ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Історичний атлас України: найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава)

Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу

Української революції 1917-1921 років

Хрестоматія Голодомору: Джерела з історії голоду 1932-1933 рр. в Україні

Інакодумство на Сумщині: Збірник документів та матеріалів (1955-1990 роки)

ХРОНІКА

КРУГЛИЙ СТІЛ «АКАДЕМІК В.І.ВЕРНАДСЬКИЙ - ЛЮДИНА, ВЧЕНИЙ, ПОЛІТИК, ПУБЛІЦИСТ»

МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР ІЗ РОЗРОБКИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ В ІНСТИТУТІ СЛАВІСТИЧНИХ, СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА ЄВРАЗІЙСЬКИХ СТУДІЙ КАЛІФОРНІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (БЕРКЛІ, США)

У ПАМ'ЯТЬ

РОМАНЦОВ ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯНОВИЧ