Український історичний журнал. Березень-квітень. 2013

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2013 - Вип. 2

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ

Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника)

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

ФЕНОМЕН УДІЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ РУСІ (ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРОБЛЕМИ)

УКЛАДЕННЯ ХОТИНСЬКОГО МИРНОГО ДОГОВОРУ 1621 p.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ vs. МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ (дискусія сучасників: погляд через сторіччя)

ЛИСТОПАДОВЕ ПОВСТАННЯ 1918 р. У ГАЛИЧИНІ В МЕМУАРНІЙ ЛУТЕРАТУРІ

ПРОТИДІЯ РАДЯНСЬКИХ МИТНИКІВ КОНРАБАНДІ НАПРИКІНЦІ 1920-х - у 1930-х рр.

ОСВІТА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ (1990-2000-ні рр.)

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ЕВОЛЮЦІЯ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

ГРИГОР'ЄВСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ (серпень 1918 - серпень 1919 рр.): ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ

ЛИСТУВАННЯ В АНТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Приватне життя козацької старшини XVIII століття (на матеріалах епістолярної спадщини)

Міська реформа 1870 року в Україні

Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років

Національне питання в Україні XX - початку XXI ст.

Віктор Петров: Нариси інтелектуальної біографії вченого

ХРОНІКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «РАННЬОМОДЕРНА УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, ДЕРЖАВ ТА РЕГІОНІВ»

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ НАРОДІВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ»

ІІІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА В.Г.САРБЕЯ «“ДОВГЕ” XIX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ»

ЮВІЛЕЇ

ДО 75-річчя ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА М.І.БУШИНА