Український історичний журнал. Січень-лютий. 2013

Автор статті: Машкін О.М., Шевченко В.В.

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2013 - Вип. 1

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 1812 р. І УКРАЇНА: ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ»

Науковий захід, присвячений 200-й річниці війни між наполеонівською Францією та самодержавною Росією, яка безпосередньо торкнулася й північно-західних регіонів нашої країни, відбувся 5 грудня 2012 р. в Києві та був організований Інститутом історії України НАНУ. Форум зібрав близько 50 учасників з України, Російської Федерації та Придністров’я, серед яких були як відомі вчені, так і молоді дослідники, викладачі й студенти вищих навчальних закладів, а також працівники бібліотек і музеїв. Усі доповіді були присвячені чотирьом основним напрямам студіювання зазначеної теми: 1) передумови, причини, історія й особливості регіонального перебігу війни; 2) історіографічні та джерелознавчі аспекти проблеми; 3) галерея героїв 1812 р.; 4) викладання подій Вітчизняної війни 1812 р. у загальноосвітній школі: напрацювання та перспективи.

Слід відзначити той факт, що всі виступи учасників конференції мали виважений, конструктивний характер. Зокрема, після вітального слова до присутніх директора Інституту історії України НАНУ академіка В.А.Смолія з ґрунтовною доповіддю про досягнення російської, української, польської, німецької, французької, британської та північноамериканської історіографії подій 1812 р. виступив голова оргкомітету конференції, заступник директора Інституту історії України НАН України, завідувач відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст., член-кореспондент НАНУ О.П.Реєнт.

Із цікавими доповідями виступив цілий ряд учасників цього наукового форуму. Зокрема, про участь населення Курщини у війні 1812 р. повідомив присутніх д-р іст. наук, проф. В.В.Коровін (кафедра конституційного права Південно-Західного державного університету, м. Курськ, Російська Федерація). Аналіз документів про Вітчизняну війну 1812 р., що зберігаються в ЦДІАК України, зробив д-р іст. наук, проф. М.Г.Щербак (завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Фінансову складову зазначеного конфлікту висвітлив д-р іст. наук, проф. В.М.Орлик (завідувач кафедри гуманітарних наук та документознавства Кіровоградського національного технічного університету). Питання участі шляхти Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 р. розглянув д-р іст. наук, доц. В.В.Ададуров (завідувач кафедри світової історії нового і новітнього часу Українського католицького університету, м. Львів). Про відзначення 100-літнього ювілею Вітчизняної війни 1812 р. за матеріалами періодичної преси Вологодської губернії доповіла канд. іст. наук, доц. Н.І.Голікова (кафедра вітчизняної історії Вологодського державного педагогічного університету, Російська Федерація). Теоретико-методичні засади висвітлення ролі історичної особи на уроках з історії України на прикладі подій 1812 р. розглянув д-р іст. наук, проф. І.А.Коляда (кафедра методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова).

Ряд виступів були присвячені біографіям таких відомих учасників війни 1812 р., як М.І.Кутузов, П.Х.Вітгенштейн, М.Д.Кудашев, М.С.Воронцов, П.В.Чичагов, генерали Тучкови тощо, відображенню тодішніх подій у музейних зібраннях України. Слід також відзначити участь у цьому науковому форумі бібліотечних працівників, зокрема співробітників Національної історичної бібліотеки України, котрі ознайомили присутніх із таким питанням, як тема Вітчизняної війни 1812 р. в науковій діяльності установи.

Робота конференції засвідчила, що виступи її учасників були позбавлені марксистсько-ленінських схем і потрактувань як соціально-економічного розвитку Російської імперії початку ХІХ ст.,так і безпосередніх подій Вітчизняної війни 1812 р.