Український історичний журнал. Листопад-грудень. 2012

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2012 - Вип. 6

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ: ВИКЛИКИ Й НЕБЕЗПЕКИ ПРИ НАПИСАННІ НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

До роковин Голодомору 1932–1933 рр.

ЧЕСТЬ ЯК РЕГУЛЯТОР ШЛЯХЕТСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ (ВОЛИНЬ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XVI - ПОЧАТКУ XVII ст.)

ДАВНЬОРУСЬКА ІСТОРІЯ НА СЛУЖБІ У КИЇВСЬКИХ ЦЕРКОВНИХ ІЄРАРХІВ СЕРЕДИНИ - ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.: ПОЛІТИЧНА РИТОРИКА ТА СТАТУС МИТРОПОЛІЇ

УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА ЕЛІТА В РОСІЇ XVIII ст.: СЛУЖІННЯ І СЛУЖБА (НА МАТЕРІАЛАХ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ)

ДВОРЯНСТВО ПОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ: ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

ЛАТВІЙСЬКІ ТА ЕСТОНСЬКІ ДИПЛОМАТИ ПРО ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ІВАН КРИП'ЯКЕВИЧ ЯК ОСОБИСТІСТЬ І НАУКОВЕЦЬ (ЗА НОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ)

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС І СТВОРЕННЯ ЛЕГЕНДАРНОЇ ЧАСТИНИ 2-го ЗВОДУ ЛІТОПИСІВ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

ПРАВОСЛАВНІ ПАРАФІЇ ПОДІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОБОРОВИХ РЕЄСТРІВ 1560-х рр.

ЗАПРОШЕННЯ ВІРМЕН ДО ЛЬВОВА ГАЛИЦЬКИМИ КНЯЗЯМИ ДАНИЛОМ ТА ЛЕВОМ ДАНИЛОВИЧЕМ У «TOPOGRAPHIA CIVITATIS LEOPOLITANAE» ІОГАННА АЛЕМБЕКА: ОСОБЛИВОСТІ РЕНЕСАНСНОГО ІСТОРІЄПИСАННЯ

АНОНІМНИЙ «КАТАФАЛК РИЦЕРСЬКИЙ» (1650 р.) ПРО ПОЧАТОК КОЗАЦЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (КАМПАНІЯ 1648 р.)

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Україна найдавнішого часу - XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання

Місто Кам'янець-Подільський в 30-х роках XV-XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку: Міське і замкове управління

Населення Волині в XVI - першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники

Біженці Першої світової війни: українский вимір (1914-1918 рр.)

Українські націоналістичні організації в роки Другої світової війни

ХРОНІКА

ІІ КОНГРЕС ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ ІСТОРІЇ ПОЛЬЩІ

VII НАУКОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ГЕТЬМАНОВІ ІВАНОВІ ВИГОВСЬКОМУ

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ІСТОРИКІВ

ІІІ ЛІТНЯ ШКОЛА «ЄВРЕЙСЬКА ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ XIX-XX ст.»

У ПАМ'ЯТЬ

ЕРІК ГОБСБАУМ