Український історичний журнал. Липень-серпень. 2012

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2012 - Вип. 4

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

ВІЗАНТІЙСЬКІ ПОХОДИ КИЇВСЬКИХ КНЯЗІВ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ'ЯТІ СХІДНОГО СЛОВ'ЯНСТВА

РУСЬКІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ В УГОРЩИНІ ХІІ-XIV ст.: ОБОВ'ЯЗКИ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ

АРТИЛЕРІЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ: СТВОРЕННЯ, РОЗВИТОК, ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ (1648-1781 рр.)

СТАРШИНА ГЕТЬМАНЩИНИ: НЕСЛУЖБОВИЙ ВИМІР СЛУЖБОВОЇ КАР'ЄРИ ПРОВІДНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВЕРСТВИ

ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНІ Й ТЕРИТОРІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ НАПРИКІНЦІ XVII ст.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ СВ.ВОЛОДИМИРА (1900-1914 рр.)

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ/ПОРУШЕННЯ ПРАВОСЛАВНИМ СВЯШЕНСТВОМ ВІРНОСТІ ПАСТИРСЬКОМУ СЛУЖІННЮ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ (УСРР, 1920-ті рр.)

РЕЛІГІЙНІ КОНФЕСІЇ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ НІМЕЦЬКИХ І РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ (1943-1945 рр.)

ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ В ПОВОЄННІЙ УРСР

«ЖЕРТВ БАГАТО, А В ГАЗЕТАХ НІЧОГО НЕ ПИШУТЬ...» (КУРЕНІВСЬКА ТРАГЕДІЯ 13 БЕРЕЗНЯ 1961 р. В КИЄВІ)

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ОУН ТА УПА: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ, ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ ПОВСТАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

УСНА ІСТОРІЯ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРАКТИКАХ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНИХ БІЛОРУСІЇ, РОСІЇ ТА УКРАЇНИ)

СТВОРЕННЯ ЛЕГЕНДИ ПРО СОВІЯ В «ІУДЕЙСЬКОМУ ХРОНОГРАФІ» ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ ст.

ПОЛЬСЬКІ НАУКОВІ ІСТОРИЧНІ АТЛАСИ В XIX-XX ст.

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Українофіли: Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття

Українське історичне джерелознавство доби романтизму

Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто

Я на сповіді сказав би: інтерв'ю Юрія Зайцева з Ярославом Ісаєвичем: Документи

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Автор та його право: роздуми про одне друковане видання, присвячене хотинській війні 1621 р.

ХРОНІКА

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УСНА ІСТОРІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»