Український історичний журнал. Травень-червень. 2012

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2012 - Вип. 3

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

До 95-річчя гетьманату Павла Скоропадського

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА Й УКРАЇНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ

ПРОБЛЕМА ВИБОРІВ ДО СЕЙМУ У ВНУТРІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ГЕТЬМАНАТУ П.СКОРОПАДСЬКОГО (КВІТЕНЬ - ГРУДЕНЬ 1918 р.)

КОНСЕРВАТИВНА УТОПІЯ В.КУЧАБСЬКОГО: «ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ТРИКУТНИК», РЕВОЛЮЦІЯ Й СХІДНА ЄВРОПА

***

ПОЄДИНКИ У ШЛЯХЕТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВОЛИНІ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVI - ПОЧАТОК XVII ст.)

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СТАРООБРЯДЦІВ У РОСІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІ - НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

ГУБЕРНСЬКЕ ПРАВЛІННЯ ЯК МІСЦЕВА ДЕРЖАВНА УСТАНОВА КІНЦЯ ХVІІІ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ ІСТОРИКІВ ІМПЕРАТОРСЬКОГО ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1869-1915 рр.)

СПЕЦСЛУЖБИ ПОЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРОТИ ОСЕРЕДКІВ ЗАРУБІЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ОБРАЗ «ПЕРМАНЕНТНОГО ЗОВНІШНЬОГО ВОРОГА» ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОСТЕРЕОТИП УКРАЇНЦІВ І СЛОВЕНЦІВ

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ІСТОРИК І ЕПОХА (ДО 90-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА Ю.Ю.КОНДУФОРА)

А.О.ВВЕДЕНСЬКИЙ: ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ІСТОРИК-ЕРУДИТ І РАДЯНСЬКИЙ ПРОФЕСОР

«ПОВЕРНЕННЯ ДО РЕЧЕЙ» ЯК ПЕРСПЕКТИВА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Нариси історії Української революції 1917-1921 рр.

Київ в українській історії: Києвознавчі статті

Політична енциклопедія

Студенти радянської України 1920-1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Біобібліографія кримознавства

ЮВІЛЕЇ

ДО 70-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА В.М.ШЕЙКА

У ПАМ'ЯТЬ

ТЕОДОР МАЦЬКІВ

МИХАЙЛИНА ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ