Український історичний журнал. Березень-квітень. 2012

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2012 - Вип. 2

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

До 650-річчя битви на Синіх Волах

СИНЬОВОДСЬКА БИТВА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

ЛОКАЛІЗАЦІЯ МІСЦЯ БИТВИ НА СИНІХ ВОДАХ 1362 р. У СВІТЛІ НОВИХ ДЖЕРЕЛ

***

ПОЧАТКИ РУСІ. ДОВКОЛА 862-го РОКУ

ДО ПИТАННЯ ПРО ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ЖУРНАЛІ "ОСНОВА"

ЦЕНЗУРНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА В "УКРАЇНСЬКОМУ ПИТАННІ" (ДО ІСТОРІЇ ВІДНОСИН М. КОЦЮБИНСЬКОГО З ОРГАНАМИ ЦЕНЗУРИ)

П.А.СТОЛИПІН ТА УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У БЕРЛІНІ ТА В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ (до 130-річчя від дня народження)

КОМУНІЗМ vs. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІЄТБОРЕННЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1917-1938 рр.): СПРИЯННЯ, ПОБОРЮВАННЯ ЧИ ВИМУШЕНЕ ЗАМИРЕННЯ?

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ МЕТОД У ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРАКТИКАХ МИХАЙЛА ДРОГОМАНОВА

ЖІНОЧА ІСТОРІЯ ЯК НАПРЯМОК ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: СТАНОВЛЕННЯ ФЕМІНІСТСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

РОСИ У "ЖИТІЇ ГЕОРГІЯ АМАСТРИДСЬКОГО"

ЛІТОПИС САМІЙЛА ВЕЛИЧКА: ДО ПИТАННЯ ПРО НОВЕ АКАДЕМІЧНЕ ВИДАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Острозька академія XVI-XVII століття: Енциклопедія

Мазепіана: матеріали до бібліографії

Польща та Україна у тридцятих - сорокових роках XX століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб

Карл Гайнц Рот, Ян-Петер Абрагам «Реемтсма» у Криму: Тютюнове виробництво й примусова праця під німецьким окупаційним правлінням 1941-1944

Портнов А. історії істориків: Обличчя й образи української історіографії XX століття

Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу: Національна та історична пам'ять: Зб. наук. праць

ХРОНІКА

XI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «КРАКІВ - ЛЬВІВ: КНИГИ, ЧАСОПИСИ, БІБЛІОТЕКИ ХІХ ТА ХХ СТОЛІТТЯ»

V МІЖНАРОДНА НАУКОВА ШКОЛА-СЕМІНАР «ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА»

ЮВІЛЕЇ

ДО 90-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА АРКАДІЯ ЖУКОВСЬКОГО

ДО 80-РІЧЧЯ ПРОФЕСОРА ЛЮБОМИРА РОМАНА ВИНАРА

ДО 75-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА С.В.КУЛЬЧИНСЬКОГО