Український історичний журнал. Січень-лютий. 2012

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2012 - Вип. 1

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

ПРИГАДУВАННЯ РУСІ (ОСМИСЛЕННЯ СПАДЩИНИ СВ.ВОАОДИМИРА В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ XVII ст.)

ОБРАЗ «ГРІШНИКА» ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПОВІДНИХ РОЗПИСІВ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ 1730-1760-х рр.

ВЛАДИКА ВАСИЛІЙ III ПЕТРОВИЧ I ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЧОРНОГОРЦІВ ДО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

ФОРМУВАННЯ ПРАВНИЧОЇ БАЗИ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ОУН АВТОРИТАРНО-НАЦІОНАЛІСТИЧНІ РУХИ МІЖВОЄННОЇ ЄВРОПИ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ВІДНОВЛЕНОГО КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1933-1941 рр.)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАВНІ ЗЛОЧИНИ У ПРОЕКТАХ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ СРСР (1946-1949 рр.)

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

НОВІ ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ БЕРЕСТЕЦЬКОЇ БИТВИ 1651 р.

ЮРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ У ФРАНЦУЗЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

УЧАСТЬ ДЕПУТАТІВ ВІД УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ ТА МІСТ У РОБОТІ І—ІV ДЕРЖАВНИХ ДУМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906-1917 рр.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

НОМЕНКЛАТУРА: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРИТАЦІЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ РАДЯНСЬКОГО РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНОГО АПАРАТУ 1920-1930-х рр.

ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СВІТСЬКИХ ПОСТАТЕЙ КОМПОЗИЦІЇ «ПЕРШИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР» СТІНОПИСУ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Міські реформи в Росії й Московська дума

ХРОНІКА

ВАРШАВСЬКА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «1991-2011: 20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН»

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 р. В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ»

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ В XIV-XVIII ст.: ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ, МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВІДНОСИНИ У ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ»

ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ»