Науково-методичний журнал - Вересень 2013

УРОК НА ТЕМУ «ІНДІЯ ВІД ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ»

Учитєль демонструє слайд 1, а учні називають тему уроку.

Після цього уроку учні зможуть:

• показати на карті нові незалежні держави, що утворились на півострові Індостан;

• характеризувати розвиток Індії після здобуття нею незалежності і до наших днів;

• проаналізувати погляди М. Ганді, визначити їх роль у політиці Індії;

• порівняти курси внутрішньої і зовнішньої політики країни, здійснювані Дж. Неру, і. Ганді, Р. Ганді та сучасними прем’єр-міністрами;

• пояснити суть і причини індусько-мусульманської проблеми, охарактеризувати процес розколу держави, утворення Пакистану;

• оцінити діяльність політичних лідерів М. Ганді, Дж. Неру та і. Ганді;

• тлумачити і вживати поняття: «рух неприєднання», «екстремізм»

Обладнання: Ладиченко Т. Всесвітня історія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладу (рівень стандарту), фліп-чарта.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

І. Вступна частина.

Учитель демонструє слайд 3, учні відповідають на запитання слайда. Кожний його сектор відкривається по черзі після відповідєй учнів, щоб вони змогли перевірити свої знання з історії Індії.

Учитель. Назвіть можливі наслідки завоювання країни мусульманами, а потім Британією.

ІІ. Основна частина.

1. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність.

Учитель з’ясовує з учнями умови здобуття незалежності будь-якої держави. Основні з них - формування політичних партій та їх боротьба, ідейне обґрунтування способу визволення країни та створення держави.

На фліп-чарті з’являється новий слайд. Учитель пропонує учням назвати і показати на карті слайда нові держави, що утворилися на території півострова Індостан. Учні обговорюють причини розколуІндії та його наслідки. На слайді почергово відкриваються блоки з відповідями.

Учитель.

• Яка була причина індусько-мусульманських сутичок?

• Чи можна було їх припинити? Яким чином? На наступному слайді відображено внесок

М. Ганді в припинення сутичок та їх наслідки.

2. Курс внутрішньої та зовнішньої політики Джавахарлала Неру та !ндіри Ганді.

На фліп-чарті - фото прем’єр-міністрів Індії.

Учитель пропонує учням попрацювати з підручником, заповнити таблицю і визначити особливості політики прем’єр-міністрів Індії. Важливо звернути увагу учнів на умови реалізації їх політики. Таблицю учні можуть закінчити вдома, працюючи з іншими джерелами (книжками, інтернет-джерелами тощо).

Учитель пропонує учням пояснити поняття «рух неприєднання». Це міжнародне об’єднання країн світу, що визнають неприєднання до воєнних союзів великих держав одним з основних принципів своєї зовнішньої політики.

3. Розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

Учитель тезисно пояснює особливості розвитку Індії на зламі століть.

Економіка:

• лібералізація;

• залучення іноземних інвестицій у новітні технології;

• підтримка приватного підприємництва;

• приватизація державного сектору.

Внутрішня політика:

• найпопулярнішою є Бхаратія джаната партія (партія найбідніших);

• курс на гонку озброєння із Пакистаном;

• боротьба з екстремізмом (запропонуйте учням сформулювати визначення цього поняття).

Це діяльність особи або певного об’єднання громадян чи їхні публічні заклики, спрямовані на насильницьке захоплення влади чи незаконне втручання в діяльність органів влади, посягання на основиконституційного ладу та національної безпеки, порушення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, що є наслідком несприйняття правових норм чи інших правил поведінки (соціальних норм);

• намагання розв’язати проблему зростання населення.

Для формулювання висновків щодо ефективності економічної політики, здійснюваної прем’єр-міністром, учні можуть порівняти показники ВВП, відображені на слайді 8.

III. Заключна частина.

Учитель.

Назвіть наслідки розколу країни.

1. У чому відмінність між політикою Індії в другій половині ХХ ст. та наприкінці ХХ ст. - на початку ХХІ ст.?

2. Чому родина Ганді так довго перебувала при владі?

3. Учні (парами) формулюють по два запитання за матеріалом уроку.

Таблиця

Політика

держави

Роки правління

Дж. Неру (1947-1964 рр.)

Індіра Ганді (1966-1976; 1980-1984 рр.)

Раджив Ганді (1984-1989 рр.)

Економічна

Зміцнення державного сектору (важка промисловість, енергетика, транспорт, зв’язок), створення змішаного сектору (сучасні галузі); підтримка приватного бізнесу (легка і харчова промисловість); курс на індустріалізацію; введення п’ятирічок, кредитна та інвестиційна політика; здійснення «зеленої революції»

Кредитна політика; збільшення імпорту нафти в період 19731974рр.; державне регулювання економіки, націоналізація банків, річне планування економіки; програма скорочення народжуваності

Лібералізація економічної системи, збільшення капіталовкладень, зняття обмежень на імпорт товарів

Внутрішня

Адміністративна реформа, поділ держави на штати та території; ліквідація кастового устрою

Створення опозиції ІНК, боротьба з сепаратизмом, введення надзвичайного стану

Курс на зміцнення країни, її єдність, боротьба з корупцією

Зовнішня

Збройний конфлікт з Китаєм (1961-1962 рр.), економічні відносини з СРСР, проголошення «панча шила» принципів мирного співробітництва; участь у Бандунській конференції (1955 р.); один із ініціаторів руху неприєднання

Проголошення незалежності Східного Пакистану (1971), підтримка відносин з СРСР

Придушення сепаратистського руху в Шрі-Ланці