Науково-методичний журнал - Вересень 2013

УРОК НА ТЕМУ «ОБРАЗИ ЛИЦАРІВ-ОБОРОНЦІВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ - Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА С. МОРОЗЕНКА В УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ПІСНЯХ»

Мета: ознайомити учнів з народними історичними піснями, у яких прославляються історичні особистості часів козаччини, проаналізувати їх жанри та художні засоби; формувати в учнів уміння характеризувати образи історичних осіб - лицарів-оборонців рідної землі; виховувати в них прагнення вивчати і відроджувати оригінальну творчість народу та інтерес і повагу до історії своєї держави.

Обладнання: мультимедійна дошка, підручники, карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:

• характеризувати образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, оспіваних у народних піснях;

• аналізувати поезії в ідейно-художньому аспекті, визначати художні засоби, використані в творах;

• давати власну оцінку історичним персоналіям;

• визначати їх роль в історії України.

Хід уроку

Історії ж бо пишуть на столі.

Ми пишем кров’ю на своїй землі.

Ми пишем плугом, шаблею, мечем,

Піснями і невільницьким плачем.

Ліна Костенко

 

Українська народна пісня - це сторонка історії,

частинка нашої душі.

В народній пісні - біль і радощі часу,

які через століття стають нашими болями

й радощами.

Без цього немає пісні, як немає і жодного

мистецького твору.

Володимир Дрозд

I. організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Учитель української літератури.

1. Виразне читання уривка із вірша Оксани Довгань «Читець».

О! Пісне! Пісне! Звідки в тебе сили,

Що люди серцем горнуться до тебе?

Мабуть, колись тебе благословило

Своїм перстом святе і мудре небо!

І ти живеш! Бо маєш вічно жити,

Щоб дарувати крила нашим долям...

2. Фронтальна бесіда.

- Про який із видів усної народної творчості йдеться у вірші?

- Який твір називається піснею?

- Назвіть різновиди пісень.

Сьогодні на уроці ми поговоримо про пісні. Їх різновид є розгадкою ребуса.

Запитання.

- Які риси характеру притаманні народним героям?

- Про які історичні події згадується у піснях?

Учитель української літератури. Те, що створила людина, залишається жити у віках. Людина смертна, її вік недовгий, але вона має душу. і те, що створено її душею, залишається жити в серцях інших людей. Це пісні. На минулому уроці вививчали історичні пісні «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко»; «Зажурилась Україна». Щоб з’ясувати, як ви засвоїли зміст, проведемо гру-змагання із розгадуванням кросвордів.

3. Гра-змагання «Хто швидше» (за змістом історичної пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»). Клас розподіляється на дві команди, обираються капітани, проводиться жеребкування. Завдання гри: розгадати кросворд за 5-7 хвилин.

По вертикали 1. Жанр цього твору (Пісня).

По горизонталі: 1. Назва місцевості, де літав сизий орел (Степ). 2. Отаман козацький (Сірко). З. Яким у творі названо козацьке військо? (Славним). 4. До кого зібралося їхати козацьке військо? (Хана) 5. Допишіть рядок: «...над стєпом та сонєчко...» (Сяє).

Кросворд для другої команди.

По вертикалі: 1. Головний герой твору (Сірко).

По горизонталі: 1. Місце розташування козаків (Січ). 2. Художній засіб «битий шлях» (Епітет). З. Назва війська козаків (Запорізьке). 4. Шлях, яким рухався отаман із козаченьками (Кримський). 5. З яким птахом народ порівняв рух отамана по степу? (Орлом)

III. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель історії. Минуле України - це історія народу, позбавленого державності, який упродовж усього багатовікового існування змушений був боротися за волю і незалежність. Хто тільки не хотів загарбати його! Хто тільки не хотів знищити нашу культуру, мову! Та ми не загинули. і знаєте чому? Бо ми мали пісню, народну пісню. У ній завжди ми жили як нація. У ній завжди жили наш український дух, наша історія. Хочу звернутися до слів Ліни Костєнко, які є епіграфом нашого уроку: «Історії ж бо пишуть на столі. Ми пишемо кров’ю на своїй землі. Ми пишемо плугом, шаблею, мечем, Піснями і невільницьким плачем».

Усім відоме висловлювання про те, що історію творить народ. Справді, роль людини на терезах історії дуже вирішальна. Імена історичних осіб вписано навічно на скрижалях буття українського народу. Сьогодні ми спробуємо зробити екскурс в минуле історичними та літературними стежками. Спробуємо осягнути всю велич людського духу, яка є вирішальною в долі будь-якого народу чи країни.

Учитель української літератури. Упродовж багатьох віків народні пісні були для українців не тільки розрадою, а й щирим, правдивим підручником з історії. Ось як про пісню сказав Володимир Дрозд: «Українська народна пісня - це сторінка історії, частинка нашої душі. В народній пісні - біль і радощі часу, які через століття стають нашими болями й радощами. Без цього немає пісні, як немає і жодного мистецького твору».

Минав час, події відходили у минуле, йшли у небуття їх учасники, а пісні зберігалися в памяті народній, передавалися з вуст в уста, від покоління до покоління. Вони пробуджували національну свідомість і гідність українців. У них розповідалось про славних козацьких полковників та гетьманів, про героїчні подвиги запорожців, про народних месників і січових стрільців.

У XVI ст. більша частина українських земель входила до складу Речі Посполитої. З того часу наш народ вів постійну боротьбу проти соціального, національного та релігійного гніту.

У середині XVII ст. ця боротьба переросла в Національно-визвольну війну проти іноземних поневолювачів. очолив цю боротьбу Богдан Хмельницький.

Які асоціації викликає у вас це ім’я? Давайте заповнимо асоціативну павутинку.

Учитель історії. Про Богдана Хмельницького та його роль в українській історії нам розкажуть «дослідники» (учні групи 1) за таким планом:

1. Початок життєвого шляху Б. Хмельницького.

2. Визвольна війна українського народу.

3. Б. Хмельницький - гетьман України.

4. Останні роки життя Б. Хмельницького.

Робота в групах.

Розповідь учнів групи 1 («дослідників»).

Учитель української літератури. Сьогодні ми з вами вивчатимемо Історичну пісню про Богдана Хмельницького. Рядки з неї зашифровано в криптограмі. Давайте їх прочитаємо.

Учитель української літератури. Як ви чули, у пісні йдеться про Історичну подію - битву під Жовтими Водами (1648). Саме там українські козаки під проводом Богдана Хмельницького здобули першу велику перемогу у визвольній війні. Польсько-шляхєтські війська було розгромлено вщент, а містечко Жовті Води стало одним із фольклорних символів непереможності війська Хмельницького та й українців загалом.

Учитель історії розповідає про битву під Жовтими Водами.

Виразне читання учнями пісні «Чи не той то Хміль».

Словникова робота.

Хміль - витка рослина з плодами-шитиками, з яких виготовляють дріжджі, пиво.

Тичина - огорожа з палиць.

Золотий Брід, Золота Вода - м. Жовті Води. Потуга - сила, підмога.

Гмина - голки хвойних дерев.

Інтерактивна гра «Мікрофон».

- Яка Історична основа твору?

- Який підзаголовок має пісня?

- Чому саме Богданові Хмельницькому вона присвячена?

- Якою була його роль у Національно-визвольній війні 1648-1654 pp.?

- Розкажіть, у чому народ вбачав силу Богдана Хмельницького.

- З ким козацький ватажок об’єднався, щоб боротись проти польського війська?

- Чи виправдав себе воєнний союз?

- Як у пісні виявляється народне ставлення до ворогів?

- Які слова - символи використовуються в пісні?

- Які художні засоби використано в тексті пісні?

Учитель української літератури. У роки Національно-визвольної війни кримські татари часто вступали у воєнний союз із козаками проти панської Польщі, проте й після цього час від часу робили грабіжницькі набіги на міста й села України. Загони Б. Хмельницького відбивали нападників. У гострих сутичках гинуло багато І татар, І козаків. Пісня «Ой Морозе, Морозенку» розповідає про один із таких боїв, під час якого татари розбили козацький загін І полонили, а потім скарали його ватажка. Рядки із неї зашифровані на шаховій дошці. Щоб прочитати їх, треба зіграти шаховим конєм.

(Прослуховування фонозапису пісні «Ой, Морозе, Морозенку».)

Словникова робота.

Єси - у значенні «є, будеш».

Савур-могила - тут Ідеться про один зі степових курганів на півдні України.

Обоз - укріплений військовий табір.

Бесіда за запитаннями.

- Чому козак Морозенко є народним героєм?

- Яким він постає у пісні?

- Як у творі сказано про загибель Морозенка?

- За допомогою яких слів народ виявляє своє ставлення до героя та до татар?

- Виділіть з тексту рядки, в яких йдеться про козацьке військо.

- Які відомі вам художні засоби вжито тут і для чого?

- Як ви думаєте, з якою метою в пісню введено образ матері Морозенка?

- Відомо, що пісня «Ой Морозе, Морозенку» має понад сорок варіантів. Про що це свідчить?

- Чого навчає нас пісня?

- Як ви гадаєте, Морозенко - це історична особа чи вигаданий персонаж?

Виразне читання учнями пісні «Ой, Морозе, Морозенку».

Учитель історії. Про Морозенка нам розкажуть «пошуковці» (учні групи 2). Вони працювали з архівним та історичним матеріалом і відшукали цікаві відомості про народного героя.

План роботи

1. Етимологія прізвища Морозенко.

2. Морозенко - полковник реєстрового козацького війська.

3. Образ Морозенка в літературі.

Образ Морозенка в літературі.

Сучасна українська письменниця Оксана Пахльовська дає власне поетичне тлумачення цього образу в баладі «Морозенко».

Морозенко

(Балада падуанської осені.)

Станіслав, шляхтич із роду Мрозовицъких,

Юнак шляхетних помислів і вдачі -

Ти так хотів по-справжнъому учитись

І був такий до цього неледачий.

Що ти вже не роздумував нітрохи,

І з рідними ти зваживсь на розлуку,

І пішки ти пройшов усю Європу,

Щоб вивчити в Італії науку.

Це місто вчених. Це славетна Падуя,

Де дзвони будятъ тишу старовинну,

І лиш тополя іноді нагадує

Тобі твою далеку Україну.

Студентство тут усіх на світі націй.

Слов’яни й греки ходять по алеї.

Тут можна слухать курси Помпонацці,

Везалія також і Галілея.

Ти вчиш латину - мусиш пам'ятати,

Як буде слово «кіт» або «ворона».

Античних авторів старанний коментатор,

Горація гортаєш, Цицерона

Прадавній міф, то світлий, то похмурий.

Такі тобі цікаві всі ці мандри

По тих веселих учтах Епікура

І тих вогненних снах Анаксимандра!

О ця безсмертна музика латини!

Цей перед сном прочитаний Вергілій.

1 світить осінь днями золотими.

І леви походжають серед лілій.

І все тебе ще кличе тут.: зостанься!

Тут фрески Джотто дивляться у вічність.

Така ще тепла осінь падуанська!

Така глибока вся твоя античність ...

Ти ще ж не дочитав якогось тому.

Чи оду не довчив. Та ти не винен,

Бо вже пора вертатися додому -

На змучену і бідну Україну.

Тебе чекає вороний твій коник.

Тебе чекає ніч твоя остання,

Коли ти будеш - Корсунський полковник,

Котрий народ підніме на повстання.

Станіслав, шляхтич з роду Мрозовицьких, -

О. як багато ти в житті не встигнеш!

Ти, коментатор авторів античних,

Невдовзі вже під Збаражем загинеш.

Чоло шляхетне. Крові борозенка

А на героя і не вчивсь неначе ...

«За тобою, Морозенку,

Вся Вкраїна плаче!»

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Тестове опитування.

1. Б. Хмельницький очолив боротьбу козаків з ... .

А турками

Б татарами

В ляхами

Г половцями

2. Хмелем у пісні називають ... .

А те, «що коло тичин в’ється»

Б «того, хто з ворогом 6’ється»

В «що по пиві грає»

Г «що у пиві кисне»

3. Де відбувалася боротьба козаків з ворогом? Під ... .

А Жаботином

Б Києвом

В Жовтими Водами

Г Львовом

4. Кількісний склад ворожого війська - ... .

А мільйон

Б сорок тисяч

В півтисячі

Г кілька сотень

5. У ворога була доброю ... .

А військова підготовка

Б зброя

В врода

Г їжа

6. Тікаючи, поневолювачі погубили ... .

А шуби

Б військові намети

В особисті документи

Г ганчір’я

7. Яка дика тварина згадується в пісні?

А кабан

Б вовк

В лисиця

Г заєць

8. Козака Морозенка у пісні названо ... .

А мужнім

Б відчайдушним

В геніальним

Г славним

9. Звідки виступало козацьке військо на бій з ворогом?

А з міста

Б із залізничної станції

В з-під лісу

Г із-за кручі

10. Татари в пісні порівнюються з ... .

А буйним вітром

Б громом

В зграєю ворогів

Г сильним дощем і градом

11. Що трапилося з Морозенком після бою?

А був поранений у голову

Б пропав безвісти

В його замучили татари

Г був зарізаний зрадником

12. Що будуть згадувати люди про Морозенка?

А доброту і щирість

Б думи та пісні на його честь

В його відповідальність за доручену справу

Г прагнення ватажка допомогти бідним

V. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VI. підсумки уроку.

Учитель української літератури. Кожної хвилини на нашій планеті загоряється і гасне чиясь зірка. і кожна горить по-своєму. Одну майже не видно, бо вона дуже далеко, а інша світить так яскраво, що тепла від неї вистачає цілому народові. Таким теплом зігріли Україну мужні лицарі-оборонці нашої землі - Богдан Хмельницький та Морозенко, їх любов до рідної землі проявилася в прагненні бачити її вільною і в готовності віддати за це свій розум, талант, саме життя.

Учитель історії. Найцінніше, що зробили ці герої для України, - вибороли її державність, змусили інші країни рахуватися з нею. і скільки б не минуло століть, вдячні українці завжди пам’ятатимуть цих людей.

Учитель української літератури. Дякую всім за роботу на уроці. і не забувайте, що його подарувала вам наша історія. Сподіваюся, що українська пісня ніколи не залишатиме вас байдужими, її співатиме ще не одне покоління. і хоч життя людське коротке, та пісня - вічна.

VІІ. Домашнє завдання.

Вивчити пісню «Ой Морозе, Морозенку»; знайти в текстах пісень «Ой Морозе, Морозенку», «Та ой як крикнув же козак Сірко» і виписати в зошит художні особливості (по два приклади): постійні народні епітети, заперечні порівняння, пестливі слова; підготувати інформацію про Івана Сірка.