Науково-методичний журнал - Липень - Серпень 2013

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Орієнтовне Тематичне планування для 5-11 класів на 2013/2014 навчальний рік

5 клас

Вступ до історії. пропедевтичний курс

(35 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

Розділ І. звідки і як історики дізнаються про минуле

1

Історія як наука. Українські вчені-історики

2

Історія і час

3

Історична карта

4

Мова як джерело знань про минуле

5

Фольклор

6

Речові історичні джерела

7

Музеї

8

Географічні назви в історичній науці

9

Практичне заняття. Про що можна довідатися з сімейного фотоальбому. Родинне дерево

10

Практичне заняття. Які назви у моєму рідному місті (селі) нагадують про минуле

11

Тематичне оцінювання на тему: «Звідки і як історики дізнаються про минуле»

Розділ ІІ. про що і про кого розповідає історія

12

Люди в історії: історичні персонажі, групи людей і народи

13

Події та явища в історії: відкриття, битви, подорожі, господарське та повсякденне життя

14

Житло і побут давніх українців

15

Київські князі. Запровадження християнства

16

Українське козацтво у битвах і походах

17

Українське село і місто у ХVІІІ ст.

18

Відкриття Харківського університету та його вплив на українську культуру

19

Українці в революції 1917-1920 рр.

20

Україна в роки Другої світової війни (1939-1945) та Великої Вітчизняної (1941-1945) воєн

21

Проголошення незалежності України

22

Практичне заняття. Про що і про кого розповідає історія рідного краю

Розділ ІІІ. Які пам’ятки є частиною історії

23

Храми та ікони

24

Софійський собор і Києво-Печерська лавра

25

Книги і мініатюри. Остромирове Євангеліє та «Апостол» Івана Федорова

26

Замки і палаци. Генуезька і Кам’янець-Подільська фортеці

27

Бахчисарайський і Маріїнський палаци

28

Вулиці та площі

29

Вулиця Хрещатик у Києві. Площа Ринок у Львові

30

Парки і сади. «Софіївка» в Умані та заповідник «Качанівка» на Чернігівщині

31

Практичне заняття. Які історичні пам’ятки мого міста (села), рідного краю розповідають про минуле

32

Практичне заняття. Моя уявна подорож історичними місцями України

33

Тематичне оцінювання на тему: «Які пам’ятки є частиною історії»

34

Узагальнення до курсу: «Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України»

35

Резервна година

6 клас

Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс)

Рівень стандарту (70 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ до історії стародавнього світу

Тема 1. Життя людей за первісних часів

2

Виникнення людей

3

Залюднення Європи

4

Освоєння стародавньою людиною території Європи, зокрема України

5

Поява людини сучасного типу

6

Виникнення рільництва і скотарства («Неолітична революція»)

7

Перші землероби та скотарі на території України

8

Культура та вірування людей за первісних часів

9

Урок узагальнення

Тема 2. Стародавній Єгипет

10

Утворення Єгипетської держави

11

Господарство Стародавнього Єгипту

12

Повсякденне життя єгиптян

13

Розквіт Стародавньоєгипетської держави

14

Релігія, міфологія Стародавнього Єгипту

15

Культура Стародавнього Єгипту

16

Урок узагальнення

Тема 3. Передня Азія

17

Найдавніші держави Дворіччя. Стародавній Вавилон

18

Ассирія і Фінікія

19

Стародавньоєврейське царство. Халдейське царство

20

Перська держава

21

Кіммерійці та скіфи на території сучасної України

22

Урок узагальнення

Тема 4. стародавні Індія і Китай

23

Стародавня Індія

24

Релігія та культура Стародавньої Індії

25

Стародавній Китай

26

«Піднебесна» імперія

27

Релігія та культура Стародавнього Китаю

28

Урок узагальнення

Тема 5. Греція в ІІ - першій половині І тис. до н. е.

29

Природа і населення Стародавньої Греції

30

Мінойська палацова цивілізація

31

Ахейська палацова цивілізація

32

Греція в ХІ-VІ ст. до н. е.

33

Троянська війна

34

Стародавня Спарта

35

Утворення Афінської держави

36

Урок узагальнення

Тема 6. Греція в V—ІV ст. до н. е.

37

Греко-перські війни

38

Розквіт афінської демократії

39

Господарство і повсякденне життя греків

40

Релігія, міфи, культура Греції

41

Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї

42

Урок узагальнення

Тема 7. Еллінізм

43

Криза полісної системи

44

Піднесення Македонії

45

Східний похід Александра Македонського

46

Елліністичні держави в ІV-ІІ ст. до н. е. Елліністична культура

47

Урок узагальнення

Тема 8. Стародавній рим у VІІІ-І ст. до н. е.

48

Природні умови Італії та виникнення Риму

49

Римська республіка в V - середині ІІІ ст. до н. е.

50

Римська республіка в ІІ-І ст. до н. е.

51

Війни Риму

52

Урок узагальнення

Тема 9. Падіння республіки та рання Римська імперія

53

Диктатура Гая Юлія Цезаря

54

Римська імперія в І-ІІ ст.

55

Римська релігія та культура

56

Місто Рим та життя його мешканців

57

Виникнення християнства

58

Урок узагальнення

Тема 10. Пізня Римська імперія

59

Римська імперія в ІІІ ст.

60

Пізня Римська імперія в ІV-V ст.

61

Християнська церква

62

Падіння Західної Римської імперії

63

Урок узагальнення

Тема 11. Стародавні слов’яни та їхні сусіди

64

Походження слов’яни

65

Сармати в степах України і слов’яни

66

Слов’яни в роки Великого переселення народів

67

Готи і гуни в Причорноморських степах

68

Розселення слов’ян

69

Урок узагальнення

70

Резервна година

7 клас

Історія України

Рівень стандарту (35 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ до середньовічної історії України

Тема І. Виникнення та розвиток Київської Русі

2

Східні слов’яни - предки українців у VI-IX ст.

3

Київська держава за перших князів

4

Київська Русь за князювання Ігоря і Ольги

5

Київська Русь за князювання Святослава

6

Суспільно-політичний устрій та господарське життя Київської Русі в IX-X ст.

7

Узагальнення за темою «Вступ. Виникнення та розвиток Київської Русі»

Тема ІІ. Київська Русь наприкінці X - першій половині XI ст.

8

Київська Русь за правління князя Володимира Великого

9

Київська Русь за правління князя Ярослава Мудрого

10

Суспільний, політичний устрій та господарське життя Київської Русі наприкінці X - першій половині XI ст.

11

Культура Київської Русі

12

Культура Київської Русі (продовження)

13

Узагальнення за темою «Київська Русь наприкінці X - першій половині XI ст.»

Тема III. Київська Русь у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.

14

Київська Русь за правління Ярославичів

15

Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха та Мстислава Великого

16

Причини роздробленості Київської Русі

17

Розвиток Київського, Переяславського і Чернігово-Сіверського князівств

18

Розвиток Галицького і Волинського князівств

19

Культура Київської Русі в другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.

20

Узагальнення за темою «Київська Русь у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.»

Тема IV. Галицько-Волинська держава

21

Утворення Галицько-Волинської держави

22

Монголо-татарська навала. Утворення Золотої Орди

23

Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького та його наступників

24

Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Галицького

25

Загибель Галицько-Волинського князівства

26

Культура Галицько-Волинської держави

27

Узагальнення за темою «Галицько-Волинська держава»

Тема V. Українські землі в складі Великого князівства литовського та інших держав (друга половина ХІV-ХV ст.)

28

Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

29

Українські землі в складі Великого князівства Литовського

30

Українські землі в складі Угорщини, Молдавії, Московії, Кримського ханства та Османської імперії

31

Соціальна структура населення українських земель у другій половині ХІV-ХV ст.

32

Господарський розвиток українських земель у другій половині ХІV-ХV ст.

33

Культура українських земель у другій половині ХІV-ХV ст.

34

Узагальнення за темою «Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV-ХV ст.)»

35

Резервна година

7 клас

Всесвітня історія

Рівень стандарту (35 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ. Що вивчає «Історія середніх віків»?

Тема 1. Народження середньовічного світу, особливості його розвитку

2

Народження середньовічної Європи

3

Імперія Карла Великого та її розпад

4

Людина в середньовіччі

5

Людина в середньовіччі (продовження)

6

Середньовічне європейське суспільство

7

Середньовічне європейське суспільство (продовження)

8

Держава в середньовічній Європі

9

Європейське середньовічне місто

10

Узагальнення за темою «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку»

Тема 2. Релігійне та культурне життя середньовічної Європи

11

Релігія та церква в житті середньовічного суспільства

12

Хрестові походи

13

Хрестові походи (продовження)

14

Середньовічна культура Західної Європи

15

Середньовічна культура Західної Європи (продовження)

16

Узагальнення за темою «Релігійне та культурне життя середньовічної Європи»

Тема 3. Європа. Візантія. Арабський світ

17

Візантійська імперія

18

Виникнення ісламу

19

Арабський халіфат

20

Походи норманів. Скандинавія

21

Франція

22

Англія

23

Німеччина

24

Країни басейну Середземномор’я

25

Узагальнення за темою «Європа. Візантія. Арабський світ»

Тема 4. слов’яни та їх сусіди

26

Центральна та Східна Європа

27

Центральна та Східна Європа (продовження)

28

Північно-Східна Русь

29

Утворення та зміцнення Московської держави

30

Туреччина. Утворення Османської імперії

Тема 5. Індія. Китай

31

Індія

32

Китай

33

Узагальнення за Темами «Слов’яни та їхні сусіди». «Індія. Китай»

34-35

Резервний час

8 клас

Історія України

Рівень стандарту (52 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ до нової доби історії українських земель

Тема І. Українські землі в ХVІ ст.

2

Соціальна структура українського суспільства та економічне життя

3

Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

4

Церковне життя в другій половині XVI ст.

5

Берестейська унія 1596 р.

6

Виникнення українського козацтва та перших січей

7

Військо Запорозьке

8

Перші козацькі повстання

9

Освіта, книговидання й літописання

10

Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво

11

Урок узагальнення

Тема ІІ. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

12

Соціально-економічний розвиток

13

Церковне життя

14

Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками

15

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна

16

Козацькі рухи в 20-30-х рр. XVII ст.

17

Освіта, література, книговидання

18

Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво

19

Урок узагальнення

Тема III. Початок Національно-визвольної війни українського народу в середині ХVІІ ст. Відродження Української держави

20

Причини і початок Національно-визвольної війни

21

Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр.

22

Заснування Української козацької держави - Війська Запорозького

23

Воєнно-політичні події 1650-1651 рр.

24

Воєнно-політичні події 1652-1653 рр.

25

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

26

Переяславська рада. «Березневі статті»

27

Воєннополітичні події 1654-1657 рр.

28

Урок узагальнення

Тема IV. Українські землі в 60-80-х рр. ХVІІ ст.

29

Гетьманство І. Виговського. Конотопська битва

30

Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я

31

Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60-80-х рр. ХVІІ ст.

32

Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60-80-х рр. ХVІІ ст. (продовження)

33

Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман Іван Сірко

34

Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини

35

Господарське життя та політичний устрій Слобідської України

36

Урок узагальнення

Тема V. Українські землі наприкінці ХVІІ - першій половині ХVІІІ ст.

37

Гетьманщина наприкінці ХVІІ - на початку ХVІІІ ст. І. Мазепа

38

Правобережна Україна наприкінці ХVІІ - на початку ХVІІІ ст.

39

Україна в подіях Північної війни

40

Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату

41

Культура наприкінці ХVІІ - у першій половині ХVІІІ ст.

42

Культура наприкінці ХVІІ - у першій половині ХVІІІ ст. (продовження)

43

Урок узагальнення

Тема VІ. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

44

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

45

Правобережжя і західноукраїнські землі в другій половині ХVІІІ ст.

46

Національно-визвольна боротьба українського народу в другій половині ХVІІІ ст.

47

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі та Кримського ханства

48

Культура України в другій половині ХVІІІ ст.

49

Урок узагальнення

50-52

Резервний час

8 клас

Всесвітня історія

Рівень стандарту (35 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ

Тема 1. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій

2

Відкриття європейців

3

Завоювання Нового світу

Тема 2. Людина ранньої Нової доби

4

Матеріальний світ і суспільство

5

Повсякденне життя в країнах Західної Європи

Тема 3. Реформація і контрреформація

6

Реформація

7

Поширення Реформації

8

Контрреформація

Тема 4. Західноєвропейські держави в ХVІ - першій половині ХVІІ ст.

9

Франція

10

Іспанія

11

Нідерланди

12

Англія

13

Міжнародні відносини

14

Урок узагальнення

Тема 5. Культура Західної Європи в ХVІ - першій половині ХVІІ ст.

15

Мистецтво Високого Відродження в Італії. Північне Відродження

16

Освіта і наука. Література і театр. Мистецтво бароко

Тема 6. Польська держава і Московське царство

17

Річ Посполита

18

Московська держава

19

Московська держава. Смута

20

Урок узагальнення

Тема 7. Криза старого порядку. Початок модернізації

21

Англійська революція

22

Промисловий переворот в Англії

23

Франція

Тема 8. Доба Просвітництва

24

Просвітництво. Культура

25

Австрія і Пруссія

26

Росія. Петро І. Північна війна

27

Росія. Палацові перевороти

28

Росія. Епоха Катерини ІІ

29

Англійські колонії у Північній Америці

30

Утворення США

31

Урок узагальнення

Тема 9. Східний світ

32

Особливості розвитку країн Сходу

33

Османська імперія, Персія

34

Китай. Індія

35

Урок узагальнення

9 клас

Історія України

Рівень стандарту (52 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата. примітки

1

Вступ. Нова доба української історії

Тема 1. формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст.

2

Від етносу до нації. «Український проект»

3

Початок нового етапу українського національно-визвольного руху

4

Українська нація в умовах модернізаційних трансформацій суспільства

5

Урок узагальнення

Тема 2. Українські землі в складі російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ - першій третині ХІХ ст.

6

Включення українських земель до складу Російської імперії

7

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

8

Становище населення українських земель

9

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у першій половині ХІХ ст.

10

Початок українського національного Відродження наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст.

11

Українське національне Відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст.

12

Масонство в Україні. Російський і польський визвольні рухи на українських землях у 1820-1830-х рр.

13

Урок узагальнення

Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.

14

Стан сільського господарства

15

Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості.

Міста. Одеса. Розвиток торгівлі

16

Повсякденне життя

17

Форми і характер соціальних протестів населення

18

Український національний рух наприкінці 1840-х рр. Кирило-Методіївське братство. Т. Шевченко

19

Менталітет українців

20

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

21

Урок узагальнення

Тема 4. Культурне життя на українських землях наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.

22

Особливості розвитку культури. Освіта і наука

23

Література. Музика і театр

24

Архітектура, живопис, графіка

25

Традиційно-побутова культура в селі та місті. Релігійне життя. Доля жінки

26

Урок узагальнення

Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині та другій половині ХІХ ст.

27

Аграрні відносини на західноукраїнських землях

28

Селянська реформа в Наддніпрянській Україні

29

Реформи адміністративно-політичного управління в 1860-1870-х рр.

30

Аграрні відносини в Наддніпрянщині у пореформенний період

31

Особливості індустріалізації в Україні

32

Міста і торгівля. Українські підприємці

Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху

33

Українська національна ідея. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німечини, Австро-Угорщини

34

Формування української націонал-демократичної течії. Українська еліта

Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.

35

Початок громадівського руху. Валуєвський циркуляр

36

Суспільно-політичний розвиток на західноукраїнських землях у 1850-1860-х рр. Москвофіли. «Просвіта»

37

Громадівський рух у 70-90-х рр. ХІХ ст. Емський указ. Діяльність народників

38

Народовці і радикали в суспільно-політичному русі на західноукраїнських землях. Політичні партії. І. Франко

39

Формування українського націоналістичного, самостійницького руху. Братство тарасівців. М. Міхновський, Ю. Бачинський

40

Урок узагальнення

Тема 8. Культурне життя в Україні в другій половині ХІХ ст.

41

Освіта і наука

42

Література, театр, музика

43

Живопис. Архітектура

44

Церковне життя

45

Урок узагальнення

Тема 9. наш край наприкінці ХVIII - у ХІХ ст.

46

Особливості модернізації. Соціально-економічний розвиток

47

Суспільно-політичне життя

48

Духовне життя

49

Підсумкове оцінювання

50-52

Резервний час

9 клас

Всесвітня історія

Рівень стандарту (35 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ. Основні тенденції економічного та політичного розвитку світу від кінця ХVІІІ ст. до 1914 р.

Тема 1. Велика французька революція

2

Причини і початок революції у Франції

Повалення монархії та встановлення республіки у Франції

3

Якобінська диктатура та її падіння. Термідоріанський режим

4

Консульство та імперія Наполеона Бонапарта. Загарбницькі війни Франції. Крах наполеонівської імперії

5

«Сто днів» Наполеона. Ватерлоо. Віденський конгрес. Утворення Священного союзу

Тема 2. Європа й Америка в першій половині ХІХ ст.

6

Національні і революційні рухи в Європі в 20-30-х рр. ХІХ ст.

7

Англія і Франція у 1815-1847 рр.

8

Австрія, Пруссія, Італія в 1815-1847 рр.

9

Росія у 1815-1847 рр. Суспільно-політична думка Європи

10

«Весна народів»

11

Утворення незалежних держав у Латинській Америці

12

Урок узагальнення

Тема 3. Європа й Америка в добу об’єднання і модернізації суспільства

13

Об’єднання Італії

14

Об’єднання Німеччини

15

Вікторіанська Англія. Франція за Наполеона ІІІ

16

Громадянська війна в США

Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу

17

Формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і США

18

Франко-прусська війна. Паризька комуна. Третя республіка у Франції

19

Англія і США

20

Німеччина та Італія

21

Росія

22

Японія. Революція Майдзі

23

Урок узагальнення

Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.

24

Завершення територіального поділу світу. Антиколоніальна боротьба народів

25

Британське володіння в Індії. Китай

26

Утворення нових держав на Балканах

27

Міжнародні відносини в 1871-1900 рр.

Тема 6. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ - у ХІХ ст.

28

Розвиток освіти та науки

29

Література. Філософія

30

Мистецтво. Архітектура

31

Повсякденне життя. Релігія і мораль

32

Урок узагальнення

33

Підсумкове узагальнення

34-35

резервний час

9 клас

Правознавство (практичний курс)

Рівень стандарту (35 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ

Розділ 1. Правила і закони в суспільстві та твоєму житті

2

Що таке правила та як вони виникають. Які правила існують у суспільстві. У чому призначення правил

3

Що таке право. Норми права та галузі права. Які суспільні відносини називають правовими

4

Що таке закон. Як ухвалюються закони

5

Підзаконні акти та їх значення для життя громади. Як і де знайти правовий документ

6

Яка поведінка є правомірною. Що таке правопорушення та юридична відповідальність

7

Коли і як особа відповідає за правопорушення

8

Що таке конституція. Як Конституція врегульовує життя громадян України

9

Урок узагальнення

Розділ 2. Ти - людина, значить маєш права

10

Що таке права і свободи людини. Загальна декларація прав людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини. Як захищаються права і свободи людини в Україні та світі

11

Що означає бути громадянином держави. Як набути громадянства в Україні. Як визначається громадянство дітей. За яких підстав припиняється громадянство України

12

Конституційні права і свободи людини і громадянина. Як реалізувати та захистити права і свободи. Які основні обов’язки закріплює Конституція України

13

Право на освіту в Україні. Які середні навчальні заклади існують в Україні. Якими є права та обов’язки учнів, учителів і батьків у навчальному процесі

14

Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Що таке самоврядування. Громадські об’єднання та дитячі організації. Демократія в шкільному житті

15

Урок узагальнення

Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини

16

Що таке право власності. Як людина стає власником. Як реалізувати право власності. Якими правами наділені неповнолітні власники

17

Які договори є цивільно-правовими. Як укласти договір. Які договори можуть укладати неповнолітні

18

Як захистити особисті немайнові та майнові права. Цивільно-правова відповідальність малолітніх і неповнолітніх осіб

19

Хто такі спадкодавець і спадкоємець. Що таке заповіт. Як скласти заповіт. Як успадкувати майно

20

Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці. Які права споживачів закріплені законодавством України. Як захистити права споживачів. Які організації та установи допомагають споживачам у захисті їхніх прав

Розділ 4. Закони в житті твоєї сім’ї

21

Що таке сім’я і шлюб. Як укласти шлюб. Чи можуть неповнолітні укласти шлюб. Які особисті немайнові та майнові права і обов’язки у подружжя

22

Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Особисті немайнові права дітей. Права батьків і дітей на майно, право на утримання

23

Як держава захищає права дитини в сім’ї. Що таке опіка, піклування, усиновлення

Розділ 5. Твої права у трудових відносинах

24

Право на працю в Україні. Як законодавство регулює трудові відносини. Роботодавці та працівники на ринку праці. Як знайти роботу. Право та підприємницька діяльність

25

Як укласти і розірвати трудовий договір. Що записується в трудову книжку. Що таке заробітна плата

26

Де можуть працювати підлітки. Як законодавство регулює працю неповнолітніх. Як закон захищає неповнолітніх від експлуатації

27

Урок узагальнення

Розділ 6. Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві

28

Які відносини регулює адміністративне і кримінальне право. Які правопорушення називають адміністративними. За які адміністративні проступки відповідають неповнолітні

29

Що таке злочин. Ознаки та види злочинів. Склад злочину

30

Наслідки злочину для особи та суспільства. Як не стати жертвою злочину

31

Що таке кримінальна відповідальність і кримінальне покарання. Які покарання передбачені Кримінальним кодексом України. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

32

Правоохоронні органи в Україні. Міліція і неповнолітні. Як звернутися до міліції. Які права має неповнолітня особа у разі затримання, арешту, допиту

33

Коли порушується кримінальна справа. Як проводиться досудове слідство. Як проходить розгляд кримінальних справ у суді. Права та обов’язки учасників кримінального процесу

Розділ 7. Твоя подорож у світ юридичних професій

34

Які юридичні професії існують. Де здобути юридичну освіту. Хто такі слідчий і прокурор. Як стати адвокатом, суддею, нотаріусом. Коли і як ми звертаємося до правника

35

Урок узагальнення

10 клас

Історія України (1900-1939 рр.)

Рівень стандарту, профільний рівень (правовий, філософський, економічний) (35 год), академічний рівень (52 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

35 год

52 год

1

1

Вступ. Завдання і структура курсу. Вступ до першого періоду новітньої історії України. Формування індустріального суспільства на українських землях

Тема 1. Україна на початку ХХ ст.

2

2

Соціально-економічний розвиток українських земель

3

3

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

4

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях

4

5

Події російської революції 1905-1907 рр.

6

Наддніпрянська Україна в 1907-1914 рр.

5

7

Розвиток української культури на початку ХХ ст.

8

Церковне життя

6

9

Урок узагальнення

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

7

10

Перша світова війна та український національний рух

8

11

Воєнні дії на території України в 1914-1915 рр.

12

Воєнні дії на території України в 1916-1917 рр.

9

13

Початок української революції. Утворення УЦР

14

Розвиток Української революції влітку-восени 1917 р. І та ІІ Універсали УЦР

10

15

Урок узагальнення

Тема 3. Українська державність у 1917-1921 рр.

11

16

Українська Народна Республіка

12

17

Українська Держава. Гетьман П. Скоропадський

13

18

Директорія УНР

14

19

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

15

20

Боротьба за владу в Україні в другій половині 1919 р.

21

Українська Соціалістична Радянська Республіка наприкінці 1919 - на початку 1920 р.

22

Україна на початку 1920 р. Радянсько-польська війна і Україна

16

23

Урок узагальнення

Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.

17

24

Національно-культурне будівництво за часів УЦР

25

Національно-культурне будівництво за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР

18

26

Культурний процес за радянської влади

19

27

Урок узагальнення

Тема 5. УСРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

20

28

Становище УСРР на початку 1921 р. Масовий повстанський рух. Впровадження непу. Особливості непу в УСРР

29

Голод 1921-1922 рр.

21

30

Входження УСРР до складу СРСР

22

31

Культурне і духовне життя в роки непу. Українізація

32

Релігійне життя в Україні. УАПЦ

23

33

Урок узагальнення

Тема 6. Закріплення радянської влади в України (1929-1939 рр.)

24

34

Сталінська індустріалізація в Україні

25

35

Колективізація і розселянювання України

36

Голодомор 1932-1933 рр.

26

37

Громадсько-політичне життя. Масові репресії. Конституція 1937 р.

27

38

Освіта і наука в 30-х рр. «Розстріляне Відродження»

39

Церковна політика радянської влади в 1930-х рр.

28

40

Урок узагальнення

Тема 7. Західноукраїнські землі в 1920-1939 рр.

29

41

Українські землі у складі Польщі

42

Партійна та політична боротьба в Західній Україні. Інтегральний націоналізм. ОУН

30

43

Українські землі в складі Румунії

31

44

Закарпаття в складі Чехословаччини

45

Карпатська Україна. А. Волошин

32

46

Урок узагальнення

Тема 8. Наш край (1900-1939 рр.)

33

47

Наш край у 1900-1914 рр.

48

Наш край у роки Першої світової війни та Української революції

49

Наш край у 1918-1921 рр.

34

50

Наш край у 1920-х роках

51

Наш край у 1930-х роках

35

52

Урок узагальнення

10 клас

Всесвітня історія (1900-1939 рр.)

Рівень стандарту. Академічний рівень (35 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ. Структура і завдання курсу. Людство на початку ХХ ст.

Тема 1. Промислово розвинуті країни світу на початку ХХ ст.

2

США, Велика Британія та Франція на початку ХХ ст.

3

Німеччина, Австро-Угорщина та Росія на початку ХХ ст.

Тема 2. Національно-визвольна боротьба народів світу

4

Країни Азії на початку ХХ ст.

5

Японія. Африка. Латинська Америка на початку ХХ ст.

6

Урок узагальнення

Тема 3. Передумови Першої світової війни. Війна та її наслідки

7

Початок Першої світової війни

8

Воєнні кампанії 1915-1916 рр.

9

Воєнні кампанії 1917-1918 рр.

Тема 4. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська сисТема договорів

10

Паризька мирна конференція 1919-1920 рр.

11

Вашингтонська конференція 1921-1922 рр.

12

Міжнародні відносини в 1920-х роках

13

Урок узагальнення

Тема 5. Країни Західної Європи та США в 20-30-х рр. ХХ ст.

14

Основні тенденції розвитку провідних країн світу. Стабілізація. Процвітання. «Велика депресія». Лібералізм. Авторитаризм. Тоталітаризм

15

Велика Британія

16

Франція

17

США

18

Німеччина

19

Італія

20

Урок узагальнення

Тема 6. Росія - СРСР у 1917-1939 рр.

21

Російська революція. Громадянська війна

22

НЕП. Утворення СРСР. СРСР у 30-х роках

Тема 7. Країни Центральної та Східної Європи в 20-30-х рр. ХХ ст.

23

Польща, Чехословаччина

24

Угорщина, Югославія

25

Румунія, Болгарія

26

Урок узагальнення

Тема 8. Країни Азії, Африки та Латинської Америки в перші десятиріччя ХХ ст.

27

Японія

28

Китай

29

Індія. Близький і Середній Схід

30

Латинська Америка. Африка

Тема 9. Міжнародні відносини в 1930-х рр. Назрівання Другої світової війни

31

Вплив світової економічної кризи на загострення міжнародних відносин. Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу

32

Утворення осередків війни на Далекому Сході, в Африці, Європі. Громадянська війна в Іспанії. Формування блоку агресивних держав. Радянсько-німецький Пакт про ненапад і таємний протокол до нього (23 серпня 1939 р.)

Тема 10. Розвиток культури в перші десятиліття ХХ ст.

33

Розвиток науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей

34

Мистецтво і література. Олімпійський рух

35

Урок узагальнення

10 клас

Правознавство

Академічний рівень. Рівень стандарту (35 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ

Частина перша: основні теорії держави

2

Історичний аспект виникнення держави та права

3

Загальна характеристика держави та державної влади

4

Державний лад. Поняття і загальна характеристика державного ладу. Види і загальна характеристика форм правління. Політичні режими: поняття і види

5

Державний лад. Форми територіального устрою держави: поняття і види

6

Особа, суспільство, держава. Особливості взаємовідносин особи і суспільства. Особливості взаємовідносин особи і держави. Правовий статус особи. Громадянство

7

Особа, суспільство, держава. Особливості взаємовідносин суспільства і держави. Поняття та ознаки правової і соціальної держави

8

Повторювально-узагальнювальний урок

Частина друга: основи теорії права та правовідносин

9

Конституційне право

10

Поняття і структура правової системи

11

Правовідносини. Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин. Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб

12

Правовідносини. Об’єкти правовідносин. Зміст правовідносин. Підстави для їх виникнення, зміни і припинення правовідносин

13

Правопорядок і правопорушення. Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності

14

Правопорядок і правопорушення. Поняття правосвідомості. Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень

15

Юридична відповідальність

16

Повторювально-узагальнювальний урок

Частина третя: основи публічного права України

17

Конституційне право

18

Основні права, свободи і обов’язки громадян України

19

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Загальні засади організації державної влади в Україні. Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу: поняття, види.

Верховна Рада України. Президент України

20

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Органи державної виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Місцеве самоврядування в Україні

21

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Органи судової влади України. Правоохоронні органи в Україні

22

Фінансове право

23

Адміністративне право

24

Екологічне право

25

Кримінальне право. Загальна характеристика кримінального права. Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині

26

Кримінальне право. Поняття, ознаки і підстави для кримінальної відповідальності. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність. Види кримінальних покарань. Кримінальна відповідальність неповнолітніх

27

Повторювально-узагальнювальний урок

Частина четверта: основи приватного права в Україні

28

Цивільне право. Загальна характеристика цивільного права.

Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб. Право власності: поняття, зміст. Види власності. Підстави для набуття і припинення права власності. Власність неповнолітніх. Способи захисту цивільних прав

29

Цивільне право. Поняття і значення строків позовної давності. Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори. Поняття спадкового права. Порядок спадкування

30

Цивільне право. Підстави для цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх

31

Сімейне право. Житлове право

32

Земельне право

33

Трудове право. Трудовий договір

34

Трудове право. Поняття і види робочого часу та часу відпочинку. Поняття трудової дисципліни і обов’язки працівника. Відповідальність за порушення трудового законодавства: поняття, підстави, види. Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накладення і зняття. Матеріальна відповідальність

35

Повторювально-узагальнювальний урок

11 клас

Історія України

Рівень стандарту, профільний (правовий, філософський, економічний), академічний (52 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

1

Вступ. Завдання і структура курсу

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.)

2

Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянізація Західної України (1939-1941 рр.)

3

Початок Великої Вітчизняної війни. Події 1941-1942 рр. Завершення окупації України

4

Нацистський «новий порядок». Колабораціонізм. Голокост. Життя в евакуації

5

Рух Опору та його течії

6

Визволення України від нацистських загарбників

7

Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в роки війни

8

Наш край у 1939-1945 рр.

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 - початок 50-х рр.)

9

Адміністративно-територіальні зміни в УРСР. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Відбудовні процеси в господарстві. Голод 1946-1947 рр. Зміни в житті та побуті населення

10

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Операція «Вісла»

11

Розвиток культури в Україні у повоєнні роки. «Ждановщина»

12

Наш край у 1945 - на початку 50-х років

13

Урок узагальнення

Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х - середина 60-х рр.)

14

Внутрішньополітичне становище України в середині 50-х років. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР

15

XX з’їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Боротьба серед вищого партійного керівництва України

16

Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика в другій половині 50-х - першій половині 60-х років XX ст.

17

Нові явища в соціальній сфері. Зрушення в повсякденному житті населення

18

Науково-технічна революція і розвиток культури. Здобутки науки. Реформи в освіті. Посилення русифікації

19

«Відлига» в українській літературі та в мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі

20

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика

21

Наш край у 1953-1964 рр.

22

Урок узагальнення

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х - середина 80-х років)

23

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни в його структурі. Конституція УРСР 1978 р. «Розвинутий соціалізм»

24

Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років та їх згортання («Реформи О. Косигіна»)

25

Економічне становище в УРСР у 70-х - на початку 80-х років XX ст.

26

Зміни в соціальній та національній структурі населення. Здобутки і проблеми в розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-радянської номенклатури. Повсякденне життя населення. Моральний стан радянського суспільства

27

Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва. Формування опозиційних течій у культурі та реакція на них влади

28

Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х - на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів

29

Дисидентський рух у другій половині 70-х - на початку 80-х років. Українська Гельсінська група

30

Наш край у середині 60-х - на початку 80-х років

31

Урок узагальнення

Тема 5. Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985-1991 рр.)

32

Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Антиалкогольна кампанія

33

Економічні реформи. Стан економіки. Рівень життя населення. Страйковий рух

34

Гласність і лібералізація. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи

35

Активізація національного руху в другій половині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об’єднань. Початок і проблеми релігійного відродження

36

Декларація про державний суверенітет України. Україна в загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 р.

37

Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення незалежності України. Розпад СРСР

38

Наш край у 1985-1991 рр.

39

Урок узагальнення

Тема 6. Україна в умовах незалежності

40

Державотворчі процеси. Конституції України (1996 р.)

41

Політична боротьба в роки незалежності

42

Економічний розвиток України в 1990-х роках

43

Економічний розвиток України на початку ХХІ ст.

44

Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини. Масова еміграція

45

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні в роки незалежності

46

Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Екологічні проблеми початку XXI ст.

47

Основні чинники та особливості релігійного життя в Україні в умовах незалежності. Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій

48

Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX - на початку XXI ст.

49

Розвиток краю в умовах незалежності України

50

Урок узагальнення

51-52

Резервний час

11 клас

Всесвітня історія

Рівень стандарту, академічний рівень (35 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата. примітки

1

Вступ. Завдання і структура курсу

Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

2

Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика військових дій на першому етапі війни (1939 - червень 1941 рр.)

3

Напад Німеччини на СРСР. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті в 1941-1942 рр. Процес формування антигітлерівської коаліції

4

Особливості окупаційного режиму та руху Опору на окупованих територіях. Голокост

5

Сталінградська битва. Розгром німецьких військ на Орловсько-Курській дузі. Наступальні операції Червоної Армії. Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну та Східну Європу

6

Завершення Другої світової війни. Атомне бомбардування Японії. Зміни в світі внаслідок Другої світової війни. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини. Сан-Франциська конференція та створення ООН. Нюрнберзький і Токійський процеси над воєнними злочинцями

7

Урок узагальнення

Тема 2. США та Канада в 1945 - на початку ХХІ ст.

8

Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. США у 1945-1960-х рр. Масові рухи в 60-х роках ХХ ст.

9

США в 70-90-х рр. ХХ ст. Рейганоміка. «Нова економічна філософія» Б. Клінтона. Сучасні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів ХХІ ст. Перспективи розвитку українсько-американських відносин

10

Канада в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. Проблема Квебеку. Українсько-канадські відносини

Тема 3. Країни Західної Європи (1945 - початок ХХІ ст.)

11

Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Європейська інтеграція

12

Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке «економічне диво». Об’єднання Німеччини. Українсько-німецькі відносини

13

Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів у 40-70-х рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної імперії. Тетчеризм. «Третій шлях» Т. Блера.

Сучасне становище в країні

14

Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки. Травневі події 1968 р. Ш. де Голль. Франція наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Взаємовідносини Франції та України

15

Італія. Проголошення республіки. Італійське «економічне диво».

Державна програма боротьби з мафією. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

16

Урок узагальнення

Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави

17

СРСР у 1945-1991 рр.

18

Розпад СРСР. Збройні конфлікти

19

Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя та Середньої Азії, Білорусь, Молдова. Особливості шляхів історичного розвитку

Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 - початок ХХІ ст.)

20

Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму

21

Кризові явища в 50-х - на початку 80-х рр. ХХ ст. Угорська революція в 1956 р. «Празька весна» тощо

22

Демократичні революції, особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації в посткомуністичному суспільстві. Інтеграція в європейські структури. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах

23

Урок узагальнення

Тема 6. Розвиток провідних країн Азїї, Африки та Латинської Америки в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.

24

Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни

25

Японія. Повоєнне реформування країни. Японське «економічне диво». Внутрішня та зовнішня політика Японії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

26

Китай. Проголошення КНР. Соціально-економічні експерименти китайських комуністів. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

27

Індія. Перемога народів Індії у боротьбі за незалежність. Курс Дж. Неру та І. Ганді у внутрішній і зовнішній політиці. Розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

28

Країни Африки та Близького Сходу. Здобуття незалежності народами Африки. Крах апартеїду на Півдні Африки. Утворення Держави Ізраїль. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.

Арабські революції у 2011 р.

29

Латинська Америка. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час. Варіанти революційного процесу: Кубинська революція, революція в Чилі та ін. Сучасні політичні та економічні процеси в країнах регіону. Українці в країнах регіону

Тема 7. Міжнародні відносини в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.

30

«Холодна війна»: причини, зміст, перебіг, наслідки, результати

31

Світ наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Боротьба з міжнародним тероризмом

Тема 8. Розвиток культури (1945 - початок ХХІ ст.)

32

Основні напрями НТР у другій половині ХХ ст. та її вплив на життя пересічного громадянина. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства

33

Основні тенденції і течії розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту

Тема 9. Світ на початку ХХІ тисячоліття

34

Глобалізація. Оптимальні способи подолання світових глобальних проблем: екологічної, демографічної, соціально-економічних проблем людства

35

Урок узагальнення

11 клас

Людина і світ

Рівень стандарту. Академічний рівень (17 год)

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата, примітки

Тема 1. вступ

1

Завдання і структура курсу. Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин

Тема 2. Соціалізація особистості

2

Поняття «соціалізація». Родинна соціалізація. Сім’я. ґендерна соціалізація особистості

3

Школа. Однолітки. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура

Тема 3. Стереотипи та запобігання

4

Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. ґендерні стереотипи. Поняття дискримінації. Ксенофобія. Расизм. Запобігання. Толерантність

Тема 4. Конфлікти

5

Поняття «конфлікт». Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів. Зародження конфліктів та способи їх подолання. Місце конфліктів у людському спілкуванні

Тема 5. Соціум (суспільство людей)

6

Поняття соціуму - суспільства людей. Суспільні відносини. Основи соціальної стратифікації сучасного суспільства. Соціальна структура населення. Стратифікація сучасного українського суспільства

Тема 6. Соціальна мобільність

7

Поняття «соціальна мобільність». Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму. Поняття «комунікація» та «комунікативність». Участь у житті суспільства

Тема 7. права, свобода та відповідальність

8

Права людини в історії людства. Еволюція уявлень про права людини в історії людства.

Поняття права і свободи людини. Покоління прав людини. Суть стосунків між людиною та державою. Права та відповідальність людини і громадянина. Відповідальність держави перед людиною. Додержання прав і відповідальність

Тема 8. Громадянське суспільство

9

Поняття «громадянське суспільство». Суть, атрибути та функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство в Україні

Тема 9. політичні інститути і процеси

10

Політика як суспільне явище. Політична сисТема: суть, структура, функції. Типи політичних системи. Політична сисТема в Україні. Політичні партії. Опозиція. Лобізм. Політична еліта та політичне лідерство

Тема 10. Демократія

11

Поняття, форми та принципи демократії. Ідеали та цінності демократії. Демократія як політичний режим та народовладдя. Вибори як інструмент демократії. Типи виборів. Види виборчих систем.

Виборча сисТема в Україні

12

Поняття «громада». Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Шкільне самоврядування. Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством

Тема 11. Засоби масової інформації

13

Види та функції засобів масової інформації. ЗМІ як засіб формування громадської думки. зМі в демократичному суспільстві. Участь ЗМІ у формуванні суспільної думки і громадянського суспільства. Свобода слова та цензура. Інформаційний простір в Україні

Тема 12. нація

14

Поняття «нація». Нація як соціальний інститут. Нація етнічна та нація політична. Світовий досвід націєтворення. Нація і націоналізм. Формування політичної нації в Україні

Тема 13. полікультурність

15

Поняття «полікультурність» як добросусідство культур. Самобутність та рівноцінність різних культур. Міжнаціональні відносини і причини виникнення міжнаціональних конфліктів, способи їх розв’язування. Міжконфесійні відносини та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві

Тема 14. Україна і світ

16

Україна в структурі загальноцивілізаційного процесу. Геополітичне становище сучасної України. Місце України в інтеграційних процесах в Європі. Толерантність, плюралізм, компроміс як основа спілкування світової спільноти. Глобальні проблеми сучасності, інтереси та цінності як основа єдності людства і співпраці між народами.

Внесок українців у світову науку і культуру

17

Урок узагальнення. Я - член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля