Науково-методичний журнал - Липень - Серпень 2013

УРОК НА ТЕМУ «США У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА (1861-1865 рр.)»

Мета уроку:

- визначити особливості соціально-економічного розвитку США та обставини, що спричинили конфлікт між Північчю та Півднем, ознайомити учнів з основними подіями та наслідками громадянської війни у США;

- розвивати вміння самостійно працювати з текстом підручника, додатковою літературою, словниками, схемами, картою, добувати інформацію в мережі Інтернет, робити повідомлення, готувати реферати та міні-проекти, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, порівнювати історичні процеси в різних регіонах країни, характеризувати історичну особу;

- розвивати усвідомлення неможливості поєднання рабства та расизму з демократичним розвитком країни; виховувати толерантність, прагнення до справедливості, бажання сприяти демократичному розвитку своєї країни.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

• визначати причини громадянської війни у США;

• давати визначення поняттям: аболіціонізм, анексія, експансія, рабство, плантаційне господарство, громадянська війна, конфедерація, гомстеди, політичні партії, «доктрина Монро»,фермерський і плантаційний шлях розвитку сільського господарства;

• розповідаючи про події з історії США, користуватись картою;

• давати характеристику двопартійній системі у США;

• називати основні події громадянської війни;

• описати історичний портрет А. Лінкольна;

• пояснити наслідки громадянської війни;

• пов’язати матеріал уроку із сучасністю;

• запам’ятати основні дати: 1828 р. - заснування демократичної партії; 1854 р. - заснування демократичної партії; 1860 р. - обрання президентом А. Лінкольна; 1861-1865 рр. - громадянська війна у США; 01.І.1863 - скасування рабства; 1865-1877 рр. - реконструкція Півдня.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: карта «Громадянська війна у США (1861-1865 рр.)»; таблиця «Соціально-економічний розвиток США у першій половині XIX ст.»; схема «Рабство на Півдні - гальмо прогресу США»; уривки з документів; О. Мокрогуз «Універсальний навчальний комплекс», підручник; портрет А. Лінкольна; виставка літератури до теми; уривки з кінофільму «Віднесені вітром».

Дім, який роздирається чварами,

не може встояти.

А. Лінкольн

Хід уроку

I. організація навчальної діяльності.

II. актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу.

Робота в парах. Учитель ставить запитання, а учні заповнюють кросворд.

1) За що воювали жителі Північної Америки у XVIII ст.?

2) Яка країна володіла цими землями?

3) Який документ було прийнято в 1787 р.?

4) За формою правління нова держава була ... .

5) Хто став першим президентом США?

6) Хто був автором Декларації незалежності?

7) Як американці називають видатних діячів своєї історії, що створили американську державу?

8) Політична заява від імені держави, уряду, партії, організації, проголошення основних принципів.

9) Форма державного устрою, при якій кілька державних утворень об’єднуються в одну союзну державу, щоб зберегти власну державну структуру й суверенітет.

10) В якому місяці американці святкують День незалежності?

Учні, які першими склали кросворд, перевіряють своїх товаришів і виставляють оцінки за повторення матеріалу.

III. Мотивація навчальної діяльності. оголошення теми, мети, завдань уроку.

Повідомляються тема, мета уроку та очікувані результати. Звернути увагу учнів на те, що в першій половині XIX ст. США уособлювали еволюційну модель соціального розвитку. Нове американське суспільство будувалося способом експерименту, відшукуючи нові шляхи розв’язування проблем. Проте в середині XIX ст. воно опинилося на порозі чи не найбільш критичного періоду своєї історії, коли потрібно було визначити подальший магістральний напрям розвитку суспільства. Еволюційним шляхом розв’язати конфлікт не вдалося. Країну охопила громадянська війна.

Проблемне запитання. Чи можна було запобігти громадянській війні у США?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Соціально-економічний розвиток США у першій половині XIX ст.

Вивчається у формі систематизації самостійно опрацьованого матеріалу (випереджувальне завдання).

Бесіда за запитаннями.

1) Які особливості були притаманні соціально-економічному розвитку США?

2) Визначте особливості промислової революції у США.

3) Порівняйте фермерське і плантаційне господарство. Подумайте, яке з них більше відповідало ринковій економіці.

4) Проаналізувавши документи, визначте особливості використання праці рабів у плантаційному господарстві США.

Робота з документом «З розповіді Соломона Нортепа...» (додаток).

На основі бесіди заповнюється схема «Характерні особливості соціально-економічного розвитку США у першій половині XIX ст.» (додаток).

Робота зі схемою «Рабство - гальмо прогресу в США» (додаток). Група 1 додатково працює з друкованим зошитом (завдання 106, 107).

Робота з поняттями: плантаційне господарство, фермер, рабство.

2. А6оліціонізм.

Заслуховуються повідомлення учнів.

Бесіда.

Подумайте, що, на вашу думку, є джерелом расизму і аболіціонізму.

США вважаються першою країною, де було здійснено народовладдя - демократію. Чи була це демократія для всіх?

3. виникнення двопартійної системи. Міні-проект «виникнення партій у європі та США».

Робота з поняттями: аболіціонізм, расизм, політична партія.

Бесіда.

Чи залишилася двопартійність у сучасних Сполучених Штатах?

Що вам відомо про останні президентські вибори у США?

Про що вони свідчать?

4. Територіальна експансія.

Робота з підручником. Заповнити пропуски в таблиці.

Показати новоприєднані території на карті.

Територіальне зростання США у першій половині XIX ст.

Робота з поняттями: експансія, анексія, «доктрина Монро».

5. Громадянська війна у США.

Розповідь учителя про обрання А. Лінкольна президентом та про створення Конфедерації.

Робота з поняттям та картою.

Мультимедійна презентація «А. Лінкольн».

Робота з епіграфом.

Чи є актуальним це висловлювання для України?

Перегляд уривка з фільму «Віднесені вітром» (Рет Батлер говорить про готовність сторін до війни). Розгляньте діаграму (додаток) та карту у друкованих зошитах, підтвердіть або спростуйте слова героя фільму.

Хід громадянської війни вивчається у ситуативних групах. Перша складає хронологічний ланцюжок подій першого етапу війни, друга - другого етапу.

Робота з поняттями: громадянська війна, гомстеди.

Методом «мозковий штурм» розв’язується проблемне питання.

Бесіда щодо проблемного питання.

У чому трагізм громадянських воєн?

Робота з фотографією. Вважається, що перша військова фотографія була зроблена під час громадянської війни у США. Що вона може додати для кращого розуміння трагедії війни? (Додаток).

За наявності часу перегляд уривка з фільму «Віднесені вітром» (сцена напередодні появи півничан в Атланті).

Бесіда.

Підсумки громадянської війни: а) економічні;

б) політичні.

Погляньте на фотографію Б. Обами під час інавгурації. Про що свідчать його сльози? Чи можна відповідь на це запитання пов’язати з темою нашого уроку?

Учні говорять про шлях до справжньої демократії, що його пройшли США за майже 150 років. Це шлях від рабського становища чорношкірого населення до першого чорношкірого президента.

6. Реконструкція Півдня (виноситься на домашнє опрацювання).

V. Осмислення нових знань і вмінь.

Здійснюється одночасно з вивченням нового матеріалу.

VI. Закріплення, систематизація та узагальнення.

Вправа «знайди помилку».

Робота в парах (група 2). Кожній парі роздається текст.

«У першій половині XIX ст у США відбувалось економічне піднесення. На півночі країни найвигіднішою справою було вирощування бавовнику. На півдні відбувався промисловий переворот. Відмінність регіонів в економічному розвитку стала джерелом конфлікту. У грудні шість північних штатів відокремилися і створили свою федерацію з центром у Річмонді.

З 1862 по 1866 рр. у США відбувалася громадянська війна, приводом до якої стало обрання президентом демократа А. Лінкольна. Спочатку перемагала армія півничан на чолі з генералом Лі, а в 1866 р. перемогу здобула армія південців на чолі з генералом Грантом., здійснивши свій знаменитий „похід до Міссісіпі”. Головним підсумком війни стало скасування рабства та створення можливостей для розвитку фермерського господарства.»

VІІ. підбиття підсумків уроку.

Після завершення періоду Реконструкції США стали однією з провідних держав світу. Поряд з європейським виник американський цивілізаційний центр. «Доктрина Монро» стала фактичною заявою про його претензії на свою, окрему від європейської, сферу впливу на планеті.

Громадянська війна - одна з найтрагічніших подій в історії США, внаслідок війни було визначено подальший напрям соціально-економічного розвитку країни.

Виставлення оцінок.

VІІI. Домашнє завдання.

Вивчити матеріал параграфа, завдання на вибір: скласти розгорнутий план «Реконструкція Півдня; підготувати розповідь від імені учасника війни (південця чи півничанина або чорношкірого солдата) або «Інтерв’ю з А. Лінкольном» (група 1), завдання 112 (група 2).

Додатки

Уривок з роману

М. Мітчел «Віднесені вітром»

«Чи замислювався хто-небуть із вас, джентльмени, над тим, що на південь від залізничної лінії Мейкон-Діксон немає жодного рушничного заводу? Чи над тим, як взагалі мало ливарних заводів на Півдні? Як і ткацьких фабрик, і вовнопрядильних і шкіряних підприємств? Чи замислювалися ви над тим, що у нас немає жодного військового корабля і що флот янкі може заблокувати наші гавані за один тиждень, після чого ми не зможемо продати за океан жодного тюка бавовни?

Вся біда у нас, південців, що ми мало їздимо по світу або мало виносимо спостережень з наших подорожей. Щодо мене, то я народився в Чарльстоні, але останні кілька років провів на Півночі. І я бачив багато, чого ніхто з вас не бачив. Я бачив тисячі іммігрантів, готових за шматок хліба і кілька доларів воювати на боці янкі, я бачив заводи, фабрики, верфі, рудники і вугільні копальні - усе, чого у нас немає. А в нас є тільки бавовна, раби і гонор. Це не ми їх, а вони нас розіб’ють за один місяць.»

Документ

З розповіді Соломона Нортепа,

який працював 12 років рабом

на бавовняній, плантації у штаті

Луїзіана, про його працю (1845 р.).

«Доба збирання бавовни починається наприкінці серпня. У цей час кожен раб отримує мішок з паском, який одягається на шию; отвір мішка знаходиться на рівні грудей раба, у той час як нижня частина майже досягає землі. Кожен раб отримує корзину, до якої складає бавовну з мішка. Коли нового робітника вперше відправляють на плантацію, його підганяють і примушують збирати бавовну в цей день дуже швидко. Увечері зібране ним зважують, і в подальшому він повинен приносити ту саму кількість щовечора. Якщо колись вага буде меншою, то це вважається доказом лінощів раба, і його карають різками. Звичайна щоденна норма становить 200 фунтів... Робітники повинні перебувати на плантації з ранку, і, за винятком 10 або 15 хвилин, коли вони можуть проковтнути свій пайок, їм не дозволяється залишатися без роботи жодної хвилини до того часу, коли стане зовсім темно, щоб щось побачити; а в повний місяць вони часто працюють навіть опівночі.

Окрім того, кожен раб виконує роботу в будинку плантатора. Один раб годує мулів, другий - свиней, третій - рубає дрова... Коли в пізню годину знесилені працею раби повертаються нарешті до свого помешкання, то їм ще потрібно розпалити вогонь, змолоти у ручному млині кукурудзу і приготувати собі вечерю та обід.

Хатина збудована з колод, без підлоги, без вікон. За годину до світанку сурмить ріг. Раби встають, готують сніданок і набирають воду в гарбузову пляшку, беруть свій обід, що складається з холодного бекону й кукурудзяного млинця, і знову поспішають на плантації.»

Потенціал ворогуючих сторін у громадянській війні

Економічні підсумки громадянської війни

Громадянська війна зумовила ряд важливих демократичних перетворень, що остаточно знищили всі перешкоди на шляху швидкого розвитку капіталізму в країні. Переміг «американський шлях» розвитку капіталізму в сільському господарстві - панування на землі фермерів - без феодалів і поміщицького землеволодіння. За 20 років після видання гомстед-акта в руки американських фермерів перейшло практично безкоштовно 65 млн акрів родючої землі.

Після громадянської війни американська промисловість, що одержала широкий внутрішній ринок, зробила дуже великий крок уперед. До 70 р. XIX ст. промисловість США вийшла на друге місце в світі (після Англії). Жодна країна ще не знала таких бурхливих темпів промислового розвитку, що їх продемонстрували США після громадянської війни, і насамперед в галузі машинобудування. Американська промисловість стала цілком самостійною. Верстатний парк країни було піддано серйозній реконструкції, з’явилися перші фрезерний і револьверний верстати, а також оригінальні конструкції стругальних, шліфувальних та інших металорізальних верстатів. Розвиток вер

статобудування дав змогу виробляти в масових (недосяжних для Європи) масштабах різні побутові машини (швейні машинки Зінгера вироблялися вже сотнями тисяч). Після Віденської всесвітньої виставки 1873 р. світові стало зрозуміло, що США вже перевершують Англію в промислово-технічному суперництві.

У 1880 р. вартість валової продукції промисловості США в 2,5 раза перевищила вартість сільськогосподарської.

Словник

Аболіціонізм - рух у США у XVIII-XIX ст. за скасування рабства негрів. Аболіціонізм об’єднував передову інтелігенцію, дрібну буржуазію, фермерів, робітників.

Анєксія - вид агресії, насильне приєднання (загарбання) всієї або частини території іншої держави.

Гомстед-акт - закон про земельні ділянки з громадського фонду поселенцям.

Громадянська війна - організована збройна боротьба за державну владу між соціальними групами всередині держави.

«Доктрина Монро» - програмний документ, названий на честь президента Монро, який передбачав зміцнення ролі США на Американському континенті та обмеження втручання європейських держав в американські справи.

Експансія - розширення сфери впливу, панування в різних галузях, в тому числі за допомогою дипломатичного тиску та збройного нападу.

Конфедерація - об’єднання південних штатів США з метою збереження існуючого на півдні соціально-економічного устрою та рабовласництва.

Рабство - найбрутальніша форма експлуатації, за якої раб нарівні із засобами виробництва є власністю свого господаря-рабовласника.

Реконструкція - система заходів, що їх вживав уряд США після закінчення громадянської війни для зміцнення єдності країни та реорганізації управління південними штатами і ліквідації наслідків рабовласництва.

Партія - політична організація, що виражає й захищає загальні, корінні інтереси певних соціальних груп, об’єднує їх найбільш активних представників.

Плантаційне господарство - велике землевласницьке господарство, що спеціалізується на вирощуванні технічних і продовольчих культур з використанням праці рабів.

Фермери - категорія підприємців у сільському господарстві; власники або орендарі ферми - приватного сільськогосподарського підприємства на власній чи орендованій ділянці.

Янкі - назва півничан, походить від перших данських переселенців (людей з Півночі).