Науково-методичний журнал - Червень 2012

Інтегрований урок на тему «Греція у ІІ - на початку І тисячоліття до н. е.»

Мета: узагальнити, систематизувати та закріпити знання учнів з вивченої теми, перевірити рівень їхніх знань; розвивати вміння працювати з історичною картою, контурною картою, а також застосовувати міжпредметні зв’язки, розвивати в учнів інтерес до історичної спадщини, літературних надбань народів світу.

Тип уроку: узагальнююче повторення.

Вид уроку: інтегрований.

Обладнання: історична карта «Стародавня Греція», історичні атласи, контурні карти, додаткова література з теми, електронний підручник «Міфи народів світу».

Хід уроку

І. Вступне слово вчителя історії.

На початку уроку вчитель оголошує тему і мету уроку, зауважує, що урок є не стандартним, а інтегрованим. На ньому тісно переплітатиметься навчальний матеріал з історії та світової літератури.

Для досягнення мети уроку працюватимуть дві групи учнів: історики та літературознавці, які отримали випереджувальні завдання.

Стародавня Греція посідає особливе місце в історії світу взагалі, а її культура зокрема. У процесі свого розвитку народ цієї по суті невеликої країни створив початки знань у багатьох сферах людської діяльності, досяг справді грандіозного рівня в художній культурі. Саме в Стародавній Греції зародилися філософія у власному розумінні цього слова, історія як раціональна форма пізнання, розроблялася теорія держави. У соціальному житті сформувався критерій справжньої цінності людини. Досягнення Стародавньої Греції стали основою європейської культури.

Історію Стародавньої Греції поділяють на такі періоди:

1) егейський, або крито-мікенський (ХХ-ХІІ ст. до н. е.);

2) гомерівський період, або передполісний (ХІ-ІХ ст. до н. е.);

3) архаїчний (VІІІ-VІ ст. до н. е.);

4) класичний (V-ІV ст. до н. е.);

5) еллінський (друга половина ІV ст. до н. е. - середина І ст. до н. е.). На уроці підсумуємо розвиток Греції у перші три періоди.

II. Актуалізація опорних понять.

• За допомогою чого ми вивчаємо історичне минуле? (За допомогою історичних пам’яток.)

• Які є види історичних пам’яток? (Речові, писемні, усна народна творчість.)

Отже, на уроці ми розглядатимемо різні види історичних пам’яток, що допомагають нам вивчати історію Стародавньої Греції. А наприкінці уроку ви повинні зробити висновок: які історичні джерела найважливіші у вивченні історії Стародавньої Греції.

Питання, які обговорюватимуться на уроці.

1. Географічне положення, природні умови Стародавньої Греції.

2. Найдавніші грецькі цивілізації. Критська (Мінойська) цивілізація.

3. Мікенська цивілізація та причини її занепаду.

4. Прихід дорійців.

III. Розгляд першого питання.

1. Охарактеризуйте географічне положення Стародавньої Греції (робота з історичною картою).

2. Поясніть, які природні умови склалися в різних частинах материкової Греції.

• В якому літературному жанрі розповідається про історичне, географічне минуле країни та її природу? В якому літературному жанрі люди намагалися пояснити невідомі явища природи? (Міф).

• Що таке міф, міфологія?

Літературознавець. Міф (у перекладі з грецької - слово, переказ, промова, оповідання) - вид усної народної творчості. Це розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у створенні світу. Міфологія - сукупність міфів якогось народу; наука, що вивчає особливості міфів.

Учитель світової літератури. Що покладено в основу міфів - реальні події чи вигадки? (В основі міфів - реальні події.)

З якою метою створювалися міфи? (Щоб пояснити виникнення світу, природних явищ.)

Хто є героями міфів? (Міфічні істоти, боги, герої, люди.)

Життя змінювалось - змінювались і уявлення про богів. Як і люди, боги страждали, боролися, ревнували, підозрювали. Словом, Олімп в уяві греків - це своєрідне царство, в якому панували такі самі порядки, як і між людьми.

Пригадаємо наймогутніших богів Олімпу.

Літературознавець.

• Головний бог Олімпу (Зевс).

• Богиня мудрості та справедливої війни (Афіна).

• Вісник богів, бог торгівлі (Гермес).

• Бог вогню і ковальства (Гефест).

• Матір Прометея, богиня правосуддя (Феміда).

• Цар підземного царства мертвих (Аїд).

• Богиня кохання (Афродіта).

• Син Зевса та смертної жінки, втілення сили й мужності (Геракл).

Ви вже пригадували природні умови Стародавньої Греції.

• А в якому давньогрецькому міфі пояснюється зміна природи на Землі? (Деметра і Персефона.)

• Чому Персефона змушена була залишитися в підземному царстві?

• Як боги допомогли Деметрі бачитися з дочкою і які природні явища цим пояснюються?

Богиня родючості Деметра мала юну красуню-доньку Персефону. У дівчину закохався і викрав її в матері Аїд. Довго плакала невтішна Деметра, і на її сльози зглянувся всемогутній Зевс, який попросив Аїда відпустити Персефону додому. Але той схитрував, давши своїй дружині з’їсти соковитого граната. Той, хто скуштує плід, ніколи не позбавиться влади Аїда. Тоді Зевс вирішив інакше: хай частину року Персефона живе на землі, у своєї матері, а другу частину - у чоловіка, у підземному царстві. Так поетично греки пояснили прихід зими й повернення весни.

IV. Повторення матеріалу другого питання.

Учитель історії.

Стародавня Греція дуже давня, але вона залишила величезні здобутки в різних сферах людської діяльності.

1. Поясніть поняття «цивілізація» (рівень розвитку суспільства та його культури).

2. Доведіть існування цивілізацій у Стародавній Греції.

3. Назвіть перші грецькі цивілізації (критська (мінойська) палацова, ахейська цивілізації).

4. Підтвердіть археологічними доказами існування критської цивілізації (розкопки монументальних критських палаців).

5. Хто з археологів розкопав палац критського царя у Кноссі? (Артур Аванс.) Як він називався? (Лабіринт.)

6. Що вам відомо про лабіринт?

Кносський лабіринт побудував майстер Дедал. Донині цінними є унікальні настінні розписи палацу. Близько 1600 р. до н. е. критські майстри оволоділи технікою фресок - живопису по сирій штукатурці - й оздобили палац Міно са яскравими різнобарвними розписами. Стіни прикрашені пейзажами: скелі, квітучі дерева, зображення різноманітних тварин - дельфінів, антилоп, кішок, птахів тощо. Дивовижна точність зображених фігур свідчить про високий рівень майстерності їхніх авторів та про розуміння природи. Окрім тваринно-рослинних сюжетів є широковідомі сцени принесення дарів, розваг (зокрема, таврокатапсії - танцю із чорним биком, що уособлює Посейдона на Землі). У Кноссі, де панував культ богині Матері, трапляються зображення критських дам, в яких зачіски прикрашені діадемами, руки і плечі різними коштовностями.

Учитель світової літератури. Критська цивілізація відображається в речових пам’ятках у вигляді археологічних знахідок.

• Який давньогрецький міф підтверджує існування критської цивілізації та великі досягнення людей того часу? («Дедал та Ікар».)

Упізнай героя за цитатою.

» «Він зводив великі палаци і храми, що вражали всіх своєю стрункою будовою, а для тих палаців і храмів сам різьбив із дерева постаті безсмертних богів, такі гарні, що потім люди століттями дбайливо їх зберігали» (Дедал).

» «Почуття лету, дивовижне, незнане, сповнило його душу неймовірною радістю. Яке щастя змахнути, наче могутній птах, великими крильми і відчути, що вони підносять тебе ще вище, туди, у блакитну безодню, де вже і птахів немає» (Ікар).

1. Чим прославився Дедал? (Він був умілим майстром.)

2. Чому Дедал змушений був залишити Афіни? (Його звинуватили у смерті небожа Талоса, який був надзвичайно талановитим.)

3. Чим прославився Дедал, коли проживав на

о. Крит? (Він збудував палац, лабіринт для Мінотавра, а також зробив дерев’яні ляльки, що рухалися, як люди.)

4. Про що мріяв Дедал? (Піднятися в небесний простір.)

5. Розкажіть про приготування до польоту.

6. Чому, на вашу думку, його син Ікар не послухав батька? (Тому що йому хотілося пізнати нове і невідоме.)

7. Розкажіть, як загинув Ікар.

8. Яким було подальше життя Дедала? (Він повернувся на батьківщину в Афіни, де невдовзі й помер.)

9. Що, на вашу думку, прославляє цей міф? (Невгасиме прагнення людини до пізнання нового, невідомого.)

Дедал залишився в пам’яті людей як прекрасний майстер, а Ікар - у серцях і душах як символ одвічного людського бажання пізнати невідоме.

V. Обговорення третього питання.

Учитель історії. Між 2200 та 2000 рр. до н. е. до південної частини Балканського півострова ринула хвиля грецьких племен, які пізніше стали називати себе еллінами. Три основні групи - іонійці, ахейці та еолійці - зайняли материкову Грецію. Іонійці оселилися в Аттиці і на північному сході Пелопоннесу, ахейці окупували майже весь Пелопоннес, а еолійці осіли у Фессалії та Середній Греції. Уже в ІІ тис. до н. е. ахейські племена, які зайняли найродючіші землі, найближче до Криту, розвивалися значно швидше за інші грецькі племена. Вони першими створили державу. Мікенське царство досягло значної могутності за царя Агамемнона, брат якого одружився на спартанській царівні Єлені Прекрасній, що значно посилило Мікени. Володіючи наймогутнішим флотом, Агамемнон встановив свою владу над багатьма островами Егейського моря.

1. Коли існувала мікенська цивілізація? (XV-ІІ ст. до н. е.) З появою яких народів пов’язана мікенська цивілізація? (З появою ахейців.)

2. Назвіть головні міста ахейської Греції (Мікени, Іолк, Орхомени, Фіви, Афіни, Пілос, Фліунт).

3. Що перейняли ахейці у критян? (Писемність, вміння обробляти бронзу, техніку будівництва палаців, способи ведення сільського господарства.)

4. Назвіть досягнення ахейської цивілізації (будівництво палаців, царських усипальниць, володіння найбільшим флотом в Елладі, настінний і вазовий живопис, ахейська писемність).

5. Які причини занепаду мікенської цивілізації? (Війни, розорення господарств, нашестя дорійців.)

6. Коли відбувалась Троянська війна? (ХІ ст. до н. е.)

7. Яка причина Троянської війни? (Троянський царевич Паріс викрав дружину царя Менелая Єлену Прекрасну і втік з нею до Трої.)

8. На території якої сучасної країни знаходилася Троя? (Туреччини.)

Учитель світової літератури. Однією з причин зникнення мікенської цивілізації ви назвали Троянську війну. Давайте пригадаємо, як Троянську війну відображено в давньогрецькій літературі. За міфами, найсильнішим і найхоробрішим серед героїв Давньої Греції був Ахілл (Ахіллес). Він брав участь у Троянській війні. І давньогрецька міфологія, і давньогрецька література зверталися до тих далеких подій.

1. Що, за давньогрецьким міфом, стало причиною Троянської війни? (Яблуко розбрату.)

2. У сучасному житті вислів «яблуко розбрату» набув узагальнюючого характеру. Що він означає? (Причину суперечки.)

3. Хто із давньогрецьких письменників художньо відобразив події Троянської війни? (Гомер в «Іліаді». Саме з цього твору ми дізнаємося про подвиги давньогрецького героя Ахілла.)

1. Розкажіть про батьків Ахілла. (Ними були цар Пелей і богиня Феміда, дочка морського бога Нерея.)

2. Що судилося Ахіллу? (Безсмертна слава. Адже тільки завдяки цьому герою греки здобули місто Трою. А сам Ахілл загинув у поході.)

3. Як богиня Феміда намагалася відвернути грізну долю свого сина? (Мати натирала тіло немовляти амброзією, тримала у вогні, опускала в підземну річку царства мертвих Стікс.)

4. Яке місце на тілі Ахілла було вразливим і чому? (Єдиним вразливим місцем на тілі Ахілла була п’ятка, якої не торкнулися води Стікса, оскільки саме за неї мати тримала дитину, опускаючи її у воду.)

5. Хто виховував майбутнього героя? (Давній друг Пелея - кентавр Хірон.)

6. До яких хитрощів вдався Одіссей, щоб знайти Ахілла? (Одіссей з Діомедом перевдяглися в купців і серед іншого краму поклали зброю. Ахілл дивився тільки на зброю, тим себе і видав.)

7. Як загинув Ахілл? (У нього влучила стріла Паріса, спрямована богом Аполлоном. Стріла влучила саме в п’яту, адже бог знав уразливе місце героя.)

8. Як греки оплакували свого героя? (Феміда, греки, навіть боги сімнадцять днів оплакували Ахілла. На вісімнадцятий день спалили його тіло, а кістки зібрали і поклали в урну, де вжележали останки його улюбленого друга Патрокла. Поховали вірних товаришів в одному склепі й насипали високу могилу на знак поваги до них.)

9. Як ви розумієте вислів «ахіллесова п’ята»? (Це вразливе місце кого-небудь.)

VI. Узагальнення четвертого питання.

Учитель історії. Зникнення мікенської культури в XII ст. до н. е. пов’язують із вторгненням з півночі Балканського півострова дорійських племен, серед яких все ще панував родовий лад. Поневолення дорійцями корінного населення призвело до занепаду грецьких міст та їх культури, зокрема до втрати ранньогрецької писемності (так званого критського письма).

• Що вам відомо про Грецію після вторгнення дорійців?

Історія Греції після дорійського вторгнення починається неначе заново. Знову відбувається розкладання первіснообщинних відносин,

формується державність, відроджується матеріальна культура. Цей період тривав приблизно з ХІ по ІХ століття до н. е. і називався темними століттями. Темні століття - доба натурального господарства, адже з усіх досягнень мікенців дорійці запозичили: гончарне виробництво, техніку обробки металу, прийоми кораблебудування, культуру вирощування винограду та оливкових дерев. Утім дорійці володіли технікою виплавляння та обробки заліза і мали досвід його використання у виготовленні знарядь та військовій справі.

VII. Розв’язання проблемного запитання.

Учні роблять висновок про важливість різних історичних джерел у вивченні Стародавньої Греції.

Учитель історії. Отже, ми з вами вкотре пересвідчились, наскільки тісно переплітаються історичні факти з літературними. А тепер перейдемо до практичного застосування здобутих вами знань на уроках історії та світової літератури.

VIII. Робота з тестами.

Тестові завдання з історії.

1. Область у Стародавній Греції називається:

а) ном; б) поліс; в) хора; г) колонія.

2. Спарта була розташована в області:

а) Мессенія; б) Аттика; в) Беотія; г) Лаконіка.

3. Нащадки корінного населення Пелопоннеського півострова називались:

а) спартіати; б) мессенці; в) ілоти; г) періеки.

4. Лаконічна мова - це:

а) швидка мова; б) чітка мова; в) мелодійна мова; г) незрозуміла мова.

5. Центр торговельного, політичного й релігійного життя Афін називався:

а) агора; б) акрополь; в) некрополь; г) хора.

6. Установивши в 594 р. до н. е. нові закони, аристократів і демос примирив:

а) Солон; б) Лікург; в) Пісістрат; в) Полікрат.

7. Народні збори в Афінах називались:

а) герусія; б) екклесія; в) ареопаг; г) рада старійшин.

8. Звичай голосувати черепками називається:

а) тиранія; б) демократія; в) остракізм; г) герусія.

9. Законодавство Лікурга не передбачало:

а) скасування боргового рабства;

б) заборони збагачення;

в) єдиної системи виховання дітей;

г) заборони золотих і срібних грошей.

10. Установіть відповідність:

1) Аїд; а) цар богів і людей;

2) Зевс; б) бог-коваль;

3) Посейдон; в)покровительторгівлі;

4) Гефест. г) цар морів та океанів;

д) цар підземного царства мертвих.

11. Установіть відповідність між географічним об’єктом та його назвою:

1) Олімп;

2) Лесбос;

3) Іонія;

4) Пелопоннес.

а) півострів;

б) місто;

в) острів;

г) область;

д) гора.

12. Установіть хронологічну послідовність:

а) еллінський період;

б) ахейська палацова цивілізація;

в) гомерівський період;

г) мінойська палацова цивілізація.

Тестові завдання із світової літератури.

1. Як називають давні оповіді про створення світу і людини, про діяння богів та героїв?

а) міфами; б) казками; в) біблійними історіями; г) оповідями.

2. У грецькій міфології верховним богом є: а) Амфітріон; б) Зевс; в) Аполлон; г) Гермес.

3. Аід - це бог ...

а) вогню та ковальського мистецтва;

б) плодючості й рослинності;

в) підземного царства;

г) торгівлі.

4. Дедал проживав:

а) у Фівах;

б) в Афінах;

в) у Мікенах;

г) на о. Крит.

5. Різних ремесел Дедала навчила ...

а) Гера; б) Афродіта; в) Афіна; г) Артеміда.

6. Еллада - це ...

а) давня назва Греції; б) потвора з тілом змії і дев’ятьма головами дракона; в) покровителька торгівлі; г) богиня мудрості.

7. Що було причиною Троянської війни?

а) викрадення Парісом цариці Єлени; б) яблуко розбрату; в) гнів Гери; г) запальний характер Менелая.

8. Хто є головним героєм поеми «Іліади»? а) Паріс; б) Ахілл; в) Гектор; г) Атрокл.

9. Скільки років тривала Троянська війна?

а) дев’ять; б) десять; в) три; г) шість.

10. Яку долю боги передрікали Ахіллу?

а) він загине від стріли в розквіті сил;

б) буде жити вічно, як бог;

в) помре від укусу змії;

г) одружиться на Єлені.

11. Хто зробив зброю для Ахілла?

а) Зевс; б) Гефест; в) Гермес; г) Аполлон.

12. Яку ще назву мало місто Троя?

а) Іліон; б) Еллада; в) Алея; г) Мікени.

ІХ. Учителі підбивають підсумки. Оголошують оцінки.

Х. Домашнє завдання.

Скласти усну розповідь про улюбленого міфологічного героя, виконати завдання на контурній карті «Греція в ІІ - І тис. до н. е.».