Науково-методичний журнал - Червень 2012

МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ДОСВІД

Урок на тему «Ассирія»

Мета:

• ознайомити учнів з особливостями зародження і функціонування держави Ассирії;

• охарактеризувати діяльність видатних правителів Ассирії: Тіглатпаласара І, Тіглатпаласара ІІІ, Ашшурбаніпала, розкрити завойовницький характер їх зовнішньої політики, сформувати поняття «імперія», розкрити причини загибелі Ассирії;

• розвивати вміння працювати з історичними джерелами, картою та атласом, складати схеми, порівнювати розвиток різних держав;

• виховувати повагу до історичного минулого інших народів.

Обладнання: підручники, карта, атласи, зошити з друкованою основою, схема, ілюстрований матеріал, уривки з історичних джерел.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття й терміни: імперія.

Основні дати та події:

1115-1077 рр. до н. е. - звеличення Ассирії за часів правління Тіглатпаласара І;

745-727 рр. до н. е. - правління Тіглатпаласара ІІІ;

669-627 рр. до н. е. - правління Ашурбаніпала;

612 р. до н. е. - захоплення Ніневії.

Очікувані результати.

По закінченні уроку учні зможуть:

» пояснювати передумови та особливості появи держави Ассирії;

» порівнювати розвиток цієї держави з іншими державами Передньої Азії;

» розповідати про внутрішню і зовнішню політику правителів Ассирії і давати їм оцінку;

» використовувати в розповіді про Ассирію уривки з історичних джерел;

» вживати поняття «імперія» та пояснювати його зміст на конкретному прикладі розвитку Ассирії.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання за запитаннями відповідного параграфа підручника.

2. Перевірка виконання завдання в зошиті.

ІІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо особливості зародження і функціонування держави Ассирії; охарактеризуємо діяльність видатних правителів Ассирії: Тіглатпаласара І, Тіглатпаласара ІІІ, Ашшурбаніпала, розкриємо завойовницький характер їх зовнішньої політики, сформулюємо поняття «імперія», з’ясуємо причини загибелі Ассирії.

Після цього уроку ви зможете: пояснювати передумови та особливості появи держави Ассирії, порівнювати розвиток цієї держави з іншими державами Передньої Азії, розповідати про внутрішню і зовнішню політику правителів Ассирії і давати їм оцінку, використовувати в розповіді про Ассирію уривки з історичних джерел, вживати поняття «імперія» та пояснювати його зміст на конкретному прикладі розвитку Ассирії. (Тема і план уроку записуються на дошці. Учні переписують їх у зошит.)

План уроку

1. Ассирія в другій половині ІІ тис. до н. е.

2. Створення та розквіт Ассирійської держави.

3. Загибель Ассирії.

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

З усіх народів, що в стародавні часи населяли Передню Азію, правителі ассирійців були найбільш войовничими і безжальними. І хоча жорстокість у ставленні до інших народів дала їм можливість створити могутню імперію, та саме через неї вони втратили все.

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.

1. Ассирія в другій половині ІІ тис. до н. е.

Розповідь учителя. Ассирійці століттями домагалися панування над сусідами і, перебуваючи в зеніті могутності, створили імперію, яка простягалася від Перської затоки до Єгипту. Значною мірою їхня агресивність пояснювалася географічними причинами.

Робота з картою (атласом). Користуючись картою, укажіть ці причини.

Ассирія була розташована в північній Месопотамії, уздовж річки Тигр, на північ від Вавилонії. Внаслідок відсутності таких природних кордонів, як море або гори, вона була відкрита для нападу з усіх боків і відповідно, щоб вижити, потребувала сильної армії.

Робота з підручником. Опрацювавши матеріал підручника, знайдіть інші причини войовничості ассирійців.

У другій половині ІІ тис. до н. е. ассирійці не мали сильної армії, займалися господарством і були заможними, що привертало увагу інших племен, а протистояти їм не було змоги. Тому вони підпадали під владу інших держав. (Продемонструвати ілюстрацію Ассирійського бога врожаю.)

Запитання до учнів. Що б ви порадили ассирійцям, якби були їхніми сучасниками? (Створити сильну армію.)

2. Створення та розквіт Ассирійської держави.

Випереджувальне завдання за темою «Політика Тіглатпаласара ІІІ. (Виступ учня від імені Тіглатпаласара ІІІ.)

Робота з картою (атласом). Погляньте на карту: які території увійшли до складу Ассирії? Як ви оцінюєте діяльність цієї історичної особи? Як ви вважаєте, завдяки чому ассирійцям вдалося захопити такі значні території? Як можна назвати країну, що володіє такими значними територіями?

Робота над поняттям «імперія». Імперія - це складна і велика держава, яка об’єднує інші держави або народи внаслідок завоювань, колонізації та інших форм експансії. Імперія тримається на насильстві, державному примусі.

Учитель. Будучи цілком залежними від своєї армії, ассирійці внесли багато нового у військове мистецтво. Вони одні з перших почали використовувати залізну зброю, що повністю витиснула бронзову. Коли ж вони вивели породу коней, пристосованих до верхової їзди, то першими ввели кавалерію до складу своєї армії. Переможені вороги, які хоронилися за стінами своїх міст, перебували в облозі доти, доки ассирійці за допомогою таранів і пересувних веж не пробивали собі дорогу крізь перешкоди й не починали повного винищення всіх жителів.

Робота з документом.

Документ

Оповідь ассирійського царя про похід

«Під час мого походу 22 царі, раби, підвладні мені на березі моря, серед моря і на суші, принесли мені свої великі дари й цілували мої ноги... Поспішаючи на підмогу царям і намісникам, які в Єгипті були підвладними мені рабами, я швидко подався і дійшов до Карбаніту. Тарку. Цар Єгипту й Ефіопії, почувши про наближення мого походу, зібрав своїх бійців на бій, на битву і січу. З допомогою Аяшіура, Бела і Набу, великих богів, моїх володарів, що йдуть на моєму боці, в битві серед широкого поля я завдав поразки його воїнам».

Запитання до учнів. Що насправді, на вашу думку, мало вирішальне значення для перемоги ассирійського царя в Єгипті?

Робота зі схемою «Ассирійське військо» (схема вивішується на дошці).

Запитання до учнів.

• Чим відрізнялася ассирійську армія від армій тих країн, які ми вивчали раніше? (Мала кінноту та саперні частини.)

• Яку перевагу це надавало ассирійському війську? (Кіннота пересувається швидко, щоб проїхала колісниця, потрібна більш-

менш рівна дорога. Саперні частини давали можливість швидше захоплювати укріплені міста.)

Показ ілюстрацій.

3. Загибель Ассирії.

Розповідь учителя. У часи правління Ашшурбаніпала (669—627 рр. до н. е.) Ассирія розширила свої межі новими завоюваннями.

Робота з картою (атласом). Порівняйте території Ассирії за часів правління Тіглатпаласара ІІІ та Ашшурбаніпала. Які зміни відбулися? (Вона значно збільшилася.)

Так, але війни, що їх вела Ассирійська держава, не мали своєю основною метою приєднання територій та підпорядкування населення. Метою хижацьких воєн Ассирії був в основному грабіж. Ассирійська держава закріплювалася на завойованих та злюднених нею територіях не стільки для того, аби планомірно їх експлуатувати, скільки для того, щоб, по-перше, мати плацдарм для подальших грабіжницьких експедицій і, по-друге, щоб полегшити собі захоплення як найважливіших місць добування сировини (залізні й срібні рудники Малої Азії, ліс Омана й Лівану), так і караванних шляхів. Унаслідок цього скоротилось населення і зруйнувалось сільське господарство на захоплених територіях. Відповідно, скорегувалися ресурси для подальших завоювань.

Запитання до учнів.

• Як ви вважаєте, що чекає таку державу в подальшому? (Вона розпадеться.)

• Які причини можуть призвести до розпаду Ассирійської імперії? (Послаблення економіки країни через нескінченні війни; невдоволення населення великими податками; боротьба за владу між різними групами ассирійської знаті; повстання пригноблених народів.)

Така агресивна держава не могла дозволити собі ні на хвилину втратити пильність, і коли такий момент все-таки настав, наслідки були стрімкими й катастрофічними. У 630-х роках до н. е. жорстока боротьба за престол розривали Ассирію на частини, імперія почала розпадатися. Мідійці зі сходу й вавилоняни з півдня оточили свого ослабілого супротивника. У 614 р. до н. е. було розгромлено стару столицю Ассирії Ашур, а в 612 р. до н. е. зруйновано великі міста Ніневію й Калах. Надійшла черга ассирійців стати жертвою масового винищення - Ассирія зникла з лиця землі.

VI. Систематизація та узагальнення знань.

Робота з історичним джерелом. Учні ознайомлюються з уривком з Біблії, в якому розповідається про загибель Ніневії:

«Горе тобі, місто криваве, сповнене обману й безперервного грабунку! Вершники мчать, виблискує меч і блищать списи. Убитих безліч, гори трупів скрізь. Зруйнована Ніневія. Хто пожалкує за нею? Народ твій розсіявся по горах, нема кому зібрати його! Немає ліків на рани твої, болять виразки твої. Всі, хто почує звістку про тебе, будуть радіти і веселитися, бо ж на кого не простягалася безконечна злоба твоя?!».

Запитання до учнів. Чому авторові цих слів не шкода ассирійців? Чи маємо ми право осуджувати ассирійців? Чому?

«Коло ідей». Уявіть, що ассирійці використовували свої технічні винаходи не для воєн, а для розбудови власної країни. Як тоді б розвивалася історія країни?

VII. Підсумки уроку. Висновки. рефлексія.

Учитель повідомляє, що план уроку вичерпано і пропонує з’ясувати, чого було досягнуто. Учні методом «мозкового штурму» проводять рефлексії, перелічують досягнення уроку. Учитель підбиває підсумки уроку, проводить оцінювання учнів і дає інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

VIII. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника. Відповісти на запитання параграфа. Виконати вправи в зошиті. Написати листа до ассирійського царя, в якому висловлювалася б власна думка щодо його політики.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст