Науково-методичний журнал - Травень 2013

ВИКОРИСТАЙТЕ НА УРОЦІ

ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ. ЛЕГЕНДИ ТА ПЕРЕКАЗИ ПРИДНІПРОВ’Я ПРО КОЗАКІВ ТА КОЗАЧЧИНУ

Мета уроку: поглибити знання учнів про легенди та перекази як епічні жанри усної народної творчості, ознайомити їх зі змістом легенд і переказів про козаків та козаччину, записаних на Придніпров’ї; розвивати навички виразного читання та зв’язного мовлення, вміння висловлювати власну думку, оперуючи здобутими знаннями; вчити учнів любити рідний край, шанувати його історичне минуле, об’єктивно оцінювати свої можливості, працювати над самовдосконаленням.

Після уроку учні знатимуть відмінність між легендою і переказом, а також зміст легенд і переказів про козаків та козаччину; умітимуть оцінювати роль фактів, покладених в основу прочитаних творів; висловлювати свою думку з приводу почутого.

Тип уроку: інтегрований урок з історії України та української літератури.

Методи, форми та прийоми роботи: бесіда, повідомлення учнів, інсценізація, гронування «Розфарбую слово», виразне читання, робота з текстом, методичні прийоми: «Мікрофон», «Мозкова атака», «Подорож у минуле».

Обладнання: карта Дніпропетровської області, тематичні виставки книжок і малюнків, збірники легенд.

Козацькому роду нема, переводу.

Народна творчість

Хід уроку

I. Психологічне налаштування на урок.

II. Актуалізація й корекція опорних знань.

Інтерактивна вправа «Мозкова атака».

Учитель літератури.

• Поясніть значення слова легенда.

Легенда - невеликий за розміром епічно-прозовий твір, у якому розповідається про епізод з життя незвичайних людей у незвичних обставинах з елементами творчого домислу і навіть фантастики.

• Чи можна, вважати слова, «легенда» і «переказ» синонімами? Чому?

Переказ - усне народне оповідання про визначні історичні події та їх героїв. Перекази за своїм змістом близькі до народних легенд, але вони характеризуються більшою фактичною достовірністю і відсутністю казково-фантастичних елементів, а також тим, що моральні міркування висловлюються безпосередньо, без алегоричності.

III. Повідомлення теми та дидактичної мети уроку.

IV. Створення умов для сприйняття нового.

Вікторина «Україна козацька».

Учитель історії.

• Що означає слово «козак»?

Козак - вільна озброєна людина.

• Назвіть відомих вам. гетьманів козацької України.

Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Пилип Орлик та ін.

• На яких грошових знаках є зображення, українських гетьманів?

На п’ятигривневій - Б. Хмельницький, на десятигривневій - І. Мазепа.

• Назвіть козацькі, символи влади - клейноди (використовуємо учнівські, малюнки).

Булава - символ гетьманської влади.

Символом влади судді була військова печатка, символом влади військового писаря - срібний каламар (чорнильниця), символом влади довбиша - литаври. Тільки один клейнод - головна корогва Січі - прапор, вважався символом усього козацького війська, а тому не належав комусь одному зі старшини.

• Що вам відомо про битву під Жовтими Водами?

У 1648 р. козацькі полки під проводом Б. Хмельницького розбили польську армію під Жовтими Водами (Фактично, за останніми дослідженнями вчених, - під містом П’ятихатки). Завдяки переможному походу було визволено більшу частину України від іноземних загарбників, і з’явилась незалежна Українська держава - Українська козацька республіка.

• Де на території Пятихатського району встановлено пам’ятник Б. Хмельницькому?

Місто Жовті Води, селище Жовте.

• Чи дізналися ви щось нове про козаччину, відвідавши Пятихатський історико-краєзнавчий музей?

У битві під Жовтими Водами союзниками Б. Хмельницького були кримські татари.

V. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу на основі текстів (учні, записують у зошити тему уроку, назви легенд і переказів).

1. Виразне читання учнями легенд та переказів із наступним колективним їх аналізом (на карті, визначаються, й помічаються, прапорцями прикордонні, населені, пункти в яких були записані, народні оповідання).

а) «Сила Сіркової руки» (м. Нікополь, див. у кн. «Савур-могила», с. 177).

— Що в легенді є правдивим, а що фантастичним?

— Чому народ наділив такою силою руку кошового Сірка?

б) «Скарби Хмельницького» (с. Жовте, див. там же, с. 113).

— Це легенда чи переказ?

— Що вам у легенді здається фантастичним?

— Яку гіперболу використано в творі?

2. Інсценізація переказу «Як запорожці прізвища давали» (с. Михайлівка, див. там. же, с. 17).

У класі визначаються носії козацьких прізвищ: Таран, Малоок, Лантух, Нудний, Бистрий і т. д.

3. Усне повідомлення підготовленого учня.

Переказ «Про козака Ховраха» (про заснування села Лозуватки).

Старожили нашого села пригадують, що їм розповідали їхні дідусі та бабусі, що спочатку у наших степах на березі річки Сашки (Так у наших краях називають Саксагань) поселився хутором козак Ховрах. Був він веселої вдачі і мав велику родину. За радянських часів на місці сучасної садиби Довженків жили далекі нащадки того козака, які також мали прізвище Ховрах.

4. Дайджест вчителя історії або підготовленого учня (історія заснування с. Лозуватки на основі архівних документів).

У книзі Апполона Скальковського «Історія нової Січі або останнього Коша Запорозького» читаємо відкритий лист такого змісту:

«Усім, кому про це знати належить, оголошується: Куреня пластунівського козакові. Панасу Тарану, який одружився, і мешкає в селі Камянському на річці. Лозуватці, що впадає у Саксагань, дозволили ми ще до розгляду побудувати хутір для утримання в ньому худоби й господарства і щоб йому в цьому ніяких перепон не чинилося, оцього листа, йому Тарану із Коша, видали». 1772 року 10 грудня.

5. Виразне читання вчителем літератури або підготовленим учнем переказу «Іспит кандидата на січовика» (див. у кн. «Легенди і перекази», с. 97).

VI. Узагальнення та систематизація знань учнів.

1. Гронування «Розфарбую слово».

— Якими рисами вдачі мав володіти кандидат у січовики?

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Що означає слово «патріотизм»?

— Чому потрібна у війську дисципліна?

— Що таке «добропорядність»?

3. Інтерактивна вправа «Подорож у минуле».

Діти, уявіть собі, що зараз на календарі 1648 p., жовтень місяць, а вам не по 10, а по 20 років. Хто з вас готовий вирушати в похід з Богданом Хмельницьким проти польської шляхти? (Учні підносять руки).

А тепер добре подумайте, чи притаманні вам ті самі риси вдачі, що й запорозьким козакам?

VII. Підсумки уроку.

Бесіда.

— Що нового довідалися?

— Що найбільше вразило, сподобалося вам?

VIII. Домашнє завдання. Зробити записи в читацьких щоденниках (коротко записати зміст почутих на уроці, легенд і переказів).

ЦЕ ЦІКАВО

КОСТЯНТИН І ВЕЛИКИЙ (280-337), римський імператор з 306 р. Підтримував християнство, на смертному одрі наказав хрестити себе. Головним діянням Костянтина стало заснування нової столиці Римської імперії. Він назвав її Другим, або Новим, Римом. Ці назви швидко вийшли із ужитку, і місто стало йменуватися «містом Костянтина» - Константинополем (суч. Стамбул). На будівництво міста витратили величезні засоби: 30 тис. кг золота тільки на спорудження міських стін, критих колонад і водогонів. Щоб додати блиск новій столиці, пограбували стару. З Рима вивезли велику кількість статуй. Майже всі великі міста імперії були змушені віддати частину творів мистецтва для Константинополя. Багато знатних римлян переселилися в нову столицю.