Науково-методичний журнал - Квітень 2013

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Мета уроку:

освітня: ознайомити учнів з наукою екологією; дати уявлення про екологічне право, поглибити знання про законодавство України в сфері охорони природи;

розвивальна: розвивати уміння самостійно узагальнювати здобуті знання; робити власні висновки, спираючись на правові джерела;

виховна: виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку: засвоєння нових знань, інтегрований.

Методи і методичні прийоми.

Інформаційно-рецептивний:

а) словесний: інформація, пояснення, розповідь, бесіда;

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, робота з роздавальним матеріалом.

Репродуктивний. Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

Візуальний: складання схем.

Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.

Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв’язки: історія, біологія з основами екології, художня культура.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, ксерокопії, Конституція України, закони України: «Про навколишнє природне середовище»; «Про природничо-заповідний фонд»; Земельний кодекс України; Кодекс про надра України; Лісовий та Водний кодекси України; малюнки дітей на тему «Екологія та людина»; буклети «Заповідники України»; мультимедійні засоби: презентації «Земля в небезпеці», «Червона книга», «Глобальні проблеми людства»; відеофільми: «Живий океан», «Канівський природний заповідник»; матеріал до майстер-класу.

Хід уроку

I. Організаційна частина уроку.

Спрямувати дітей на виконання завдань уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель екології. Презентація «Земля в небезпеці».

Проблемне питання. Хто винний в екологічних проблемах нашої планети?.

Проблема уроку. Еколог Лі Толбот сказав: «Ми не успадкували землю від своїх батьків, ми її позичили у своїх дітей».

— Що означають ці слова?

— Чи погоджуєтесь ви з ними?

III. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Учитель права. Людина і природа, як частини єдиного цілого, взаємопов’язані і тісно взаємодіють. Втручання людини в природу призводить до катастрофічних наслідків. Земля, на якій ми живемо, - це дар, але якщо ми не будемо зберігати навколишнє середовище, то втратимо його назавжди і самі загинемо.

Учень. Внаслідок втручання людини в природу відбуваються зміни, що загрожують існуванню самої людини. За показником дитячої смертності Україна посідає одне з перших місць у світі. Щороку помирає кожна десята (віком до року) дитина. 48 % дітей народжуються з тими чи іншими відхиленнями у стані здоров’я. Щороку кількість хворих на інфекційні захворювання досягає 10-12 млн осіб, тобто хворіє кожний п’ятий житель України. З 1997 р. смертність у нашій державі перевищує народжуваність. Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС кількість осіб з онкологічними захворюваннями збільшилась у п’ять разів, із захворюваннями крові - у 6,8 раза, органів дихання - у 31 раз.

Учень. Екологія (від грецької «ойкос» - оселя, середовище і «логос» - наука) - одна з найдавніших наук. Це наука про те, як жити та господарювати у власній оселі. Для сучасної людини оселя - це планета Земля і навколоземний простір («ближній космос»).

Уперше слово «екологія» було використано в 1838 р. у книжці «Життя в лісі» американським філософом, письменником-романістом

Генрі Девізом Торо в розумінні «природознавство». Він вважав, що природу необхідно вивчати, тому що вона є справжнім житлом для людей. Термін «екологія» запропонував у 1896 р. відомий німецький біолог-дарвініст Ернст Геккел. Він пояснив, що екологія досліджує життя тваринного та рослинного світу, який бореться за існування.

Учитель права. Сьогодні в суспільстві визріло розуміння, що людство повинно раціонально використовувати можливості природи. У державі розроблено і встановлено стандарти діяльності підприємств, установ і громадян з урахуванням охорони природи, з додержанням екологічної безпеки громадян України. Процеси взаємодії людини з навколишнім природним середовищем вивчає екологічне право. Пригадаємо складові екологічного права.

Учень. Екологічне право - це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Суб’єктами екологічних відносин є сторони, між якими вони виникають. Об’єктом може бути як об’єкт природи в цілому, так і його частина. Залежно від об’єктів природи відносини виникають з приводу використання та охорони земель, вод, атмосферного повітря, лісів, тваринного світу, надр і природно-заповідного фонду.

Предметом екологічного права є нормативно врегульовані суспільні відносини, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів.

Метод екологічного права є поєднанням методів підгалузей права, які становлять його систему.

Джерела екологічного права - це система нормативно-правових актів, які містять екологічні вимоги і принципи, розраховані на врегулювання та охорону екологічних правовідносин.

Учитель права. Основним джерелом екологічного права є Конституція України (ст. 13, 16, 66). Держава повинна забезпечити екологічну безпеку та підтримувати екологічну рівновагу. На сьогодні в Україні діє ціла низка нормативно-правових актів, основною метою яких є регулювання питань, пов’язаних з використанням та охороною окремих природних ресурсів.

Учень. Центральне місце в системі екологічного законодавства України посідає Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. У ньому закріплено концептуальні засади правового регулювання екологічних відносин:

• завдання та основні принципи охорони природи;

• право власності на природні ресурси та їх використання;

• екологічні права і обов’язки громадян;

• відповідальність за порушення екологічного законодавства тощо.

Положення цього Закону конкретизовано в численних кодексах і законах. В Україні діють екологічні нормативно-правові акти, основною метою яких є регулювання питань щодо використання та охорони окремих природних ресурсів. Це кодекси Лісовий, Водний, Земельний, Кодекс про надра; закони «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про екологічну експертизу» тощо.

Джерелами екологічного права є також підзаконні нормативно-правові акти: укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України. У межах своєї компетенції видають нормативні акти щодо охорони навколишнього середовища державні органи і органи місцевого самоврядування.

Учитель екології. Люди повинні додержувати законів природи. А саме:

Закон співучого солов’я - оспівувати красу рідної землі., як соловей!

Закон червоної калини - прикрашати землю добрими справами, як калина - гай!

Закон турботливої білочки - брати від природи лише необхідне, піклуючись про оновлення природних багатств.

Закон мудрої сови - спостерігати, навчатися, діяти і відповідати за свої вчинки.

Закон золотого соняшника - кожна істота , яка живе на Землі, - незамінна.. Вона має право на сонце, повітря і воду.

Закон доброго дельфіна - допомагати кожному, хто цього потребує, як дельфін у морі.

Закон наполегливого дятла - бути невтомними, як дятли. І тоді побачимо нашу Землю уквітчаною і здоровою.

Закон вічнозеленого барвінку - завжди пам’ятати про перевагу законів природи над законами людськими.

Учитель права. Користуючись Конституцією України, додатковим матеріалом, сформулюйте екологічні права і обов’язки громадян.

Чи знаєте ви приклади, як громадяни нашого міста реалізують свої екологічні права?

Учень. Це проведення екологічної експертизи на «Укршампіньйоні»; розміщення об’єкта «Нубілон» на лівому березі Дніпра.

Учитель права. А зараз ми розв’яжемо задачі з екологічного права і проаналізуємо, чи здатне сучасне чинне екологічне законодавство захистити навколишнє середовище.

Отже, екологічні права і обов’язки визначають правовий режим використання природних ресурсів. Тільки в першій половині ХХ ст. світовий екологічний потенціал збільшився в 10 разів, а до кінця століття майже в 20 разів порівняно з його початком. Особливо інтенсивний розвиток припадає на період після Другої світової війни.

За останні 100 років із земних надр було видобуто 137 млрд т вугілля, 47 млрд т нафти, 20 трлн куб. м газу; енергетичні ресурси збільшилися у 1000 разів. Тільки за 25 років (19501975рр.) споживання всіх енергоресурсів у світі збільшилося втричі, нафтопродуктів - у 5 разів, електроенергії - у 7 разів. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері за останні 100 років збільшилася на 12-18 %, запорошеність атмосфери - на 10-20 %, освітленість Землі зменшилася на 7-10 %.

Учень. Природокористування - це процес раціонального використання людиною природних ресурсів з метою задоволення різних потреб та інтересів.

Суб’єктами природокористування є фізичні і юридичні особи, а також держава, вони реалізують свої права згідно з чинним законодавством. В екологічному законодавстві визначено кілька критеріїв класифікації прав природокористування. Найбільш поширеною є класифікація, зумовлена виникненням права природокористування, - право загального природокористування і право спеціального природокористування.

Учитель права.

Чудове повітря, отруйним насичене газом,

І дихати грудям все важче і важче щоразу. Сплюндрова.на врода водою гнилою й сміттям Ледь видно природу

під порваним сірим лахміттям. В розірва.нім тлі пластами леж:ать хімікати, Рубці затвердли, а їй іще жить і кохати. Що буде, не знає, в тривозі заламує руки, Напевне, загине, як зміни на краще не буде. Якщо не отямляться на планеті цій люди.

Гра «Яблуко».

Протягом останніх 150 років населення Землі зростає дуже швидкими темпами. На початку нашого літочислення кількість населення Землі сягала 230 млн осіб. На початку ХХ ст. на Землі було вже понад 2 млрд осіб, на сьогодні день нас близько 11 млрд. Отже, щорічно кількість людей на планеті зростає, а природні ресурси, які можуть забезпечити життя населення планети, катастрофічно зменшуються.

3/4 поверхні планети - Світовий океан;

1/4 - суходіл, але це пустелі, скелі, холодні території;

1/8 - це територія, де живуть люди.

У процесі господарської діяльності людство постійно впливало на довкілля, змінюючи його, на жаль, не на краще. Виснаження ґрунтів, забруднення водойм, аварії на атомних електростанціях, зокрема на ЧАЕС, розробки корисних копалин, вирубування лісів - усе це призвело до того, що нині залишилось лише 1/32 території для життя, для природокористування.

Учитель права. Поява на Землі людини докорінно змінила хід еволюції біосфери. Так, ми сьогодні наочно спостерігаємо, як зменшуються площі лісів, зникають рослини, тварини. У ХХ ст.людство зрозуміло свою помилку у ставленні до всього живого і почало робити певні спроби щодо збереження Землі. Такою спробою стало створення Червоної книги.

Учень. Червона книга встановлює (згідно з п. 6 «Положення про Червону книгу України») сім категорій представників видів тваринного та рослинного світу, яким загрожує зникнення.

Учитель екології. Презентація «Червона книга».

Учитель права. Поява на Землі людини докорінно змінила хід еволюції біосфери. Так, ми сьогодні наочно спостерігаємо, як вирубують ліси, як люди забруднюють навколишнє середовище. А це спричиняє зникнення рослин і тварин. У ХХ ст. людство почало вживати певні заходи для збереження Землі. Це створення Червоної книги, національних заповідників, парків. Такі заходи - спроба держави захистити і зберегти природу. А чи можемо ми самі зробити щось для збереження природи?

Пропонується переглянути буклети відомих заповідників.

ІV. Осмислення об’єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

• Що можуть зробити учні для розв’язування екологічних проблем?

Наприклад, брати участь в екологічних акціях, марафонах, тижнях.

Протягом десяти років учні Канівської школи-інтернату є активними учасниками екологічних заходів, що відбуваються на території нижнього парку Шевченківського національного заповідника, на своїй вулиці - Першого травня, на березі Дніпра: «Світе тихий, краю милий», «Збережи, де стоїш, де живеш», «Простягаємо руки природі, щоб із нею жити у згоді».

V. Розв’язування проблеми уроку.

Учень. «Ми не успадкували землю від своїх батьків, ми її позичили у своїх дітей». Цими словами Лі Толбот закликає всіх людей піклуватися про Землю. Не ставитись до неї по-варварському, а берегти. Адже, піклуючись про Землю, ми турбуємося про своїх дітей. Якщо ми будемо забруднювати навколишнє середовище й надалі, то майбутнє наших дітей буде жахливим. Можливо, через 2-3 сторіччя на Землі буде одна суцільна пустеля, адже кислотні дощі, зникнення озонового шару спричинять зникнення усього живого. Ми погоджуємося зі словами вченого.

VІ. Майстер-клас «Земля в твоїх руках». Проводить науковий співробітник Шевченківського національного заповідника.

Незабаром Різдвяні свята, і тому пропонується альтернатива новорічної ялинки - «Ялинка з рогози». Тим самим ми розв’язуємо одну з екологічних проблем - знищення лісів.

VІІ. Підбиття підсумків уроку.

VIII. Домашнє завдання.