Науково-методичний журнал - Квітень 2013

ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання про становлення державності на українських землях; розвивати вміння аналізувати історичні факти і події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, висловлювати власну думку, виховувати повагу до історії України.

Навчально-методичне забезпечення: підручники, робочі зошити, карти, атласи.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Які держави і народи мали вплив на процес державотворення у східних слов’ян?

ІІІ. Повторення та узагальнення знань.

Проблемне запитання.

Київська Русь - це колиска нашої державності, одна з найбільших держав середньовічної Європи. Яку роль вона відігравала в долях народів? (Відповідь обґрунтуйте.)

1. Київська Русь - етап українського державотворення.

Учитель. Київська Русь - держава східних слов’ян, що існувала з ЇХ до середини ХІІІ ст. Її внесок у світову історію і культуру надзвичайно великий. Київська Русь у Х-ХІ ст. була однією з найбільших держав Європи. Її територія становила 800 км2. Кількість населення - 5 млн чоловік. У Києві налічувалось 50 тис. жителів. На той час він був більшим за Лондон і Париж. Історія Київської Русі цікава й багатогранна, складається з кількох періодів.

Вивчаючи тему, ми з вами докладно розглядали кожен період і діяльність князів.

Робота в групах.

Проаналізувати інформацію, подану в таблиці: назва періоду; хронологічні межі; імена князів; коротка характеристика періоду.

Підсумкова бесіда.

Що є свідченням того, що Київська Русь була державою, а не імперією?

Назва періоду

хронологічні межі

Князі, які правили державою

Коротка характеристика періоду

Виникнення Київської держави. Перші князі

ІХ-Х ст.

Дір, Аскольд, Олег, Ігор

У ІХ ст. в результаті тривалого внутрішнього розвитку східнослов’янських племен утворилася одна з найбільших держав середньовічної Європи - Київська Русь, яка стала колискою української державності, на міжнародній арені посідала одне з провідних місць.

Перші київські князі зміцнили свою державу, об’єднавши княжіння слов’ян, посилили військову могутність, добилися міжнародного визнання. Утворення в ІХ ст. Київської держави мало велике значення. Східнослов’янські племена об’єдналися в єдину державу, і цим було закладено традиції державотворення на території України, що дало могутній поштовх розвитку української народності та її самобутньої культури

Розвиток Київської держави. На шляху до імперії

40-70 рр. Х ст.

Ольга, Святослав, Ярополк

У 40-70-х роках Х ст. чітко визначились два напрями розвитку Русі: у внутрішньополітичному житті - зміцнення центральної влади, утвердження єдиновладдя; у зовнішньополітичному - розширення території за рахунок приєднаних завойованих земель. Русь стояла на порозі перетворення в ранньосередньовічну імперію

Розквіт Київської Русі

Кінець Х - середина ХІ ст.

Володимир, Ярослав

Завершився процес перетворення Руської держави в ранньофеодальну імперію, подібну до раніше існуючої в Західній Європі Франкської імперії Карла Великого. Вдалося подолати кочовиків, інтенсивно розвивалося господарство, високого рівня досягла культура, встановлювались правові відносини. Київська Русь мала розгалужені зв’язки з іншими державами (Польща, Німеччина, Угорщина, Франція, Скандинавські країни) і була важливим чинником впливу на відносини між країнами Східної і Центральної Європи

Роздробленість та занепадРуської держави

Кінець ХІ -кінець ХІІ ст.

Ярославичі, Володимир, Мономах, Мстислав, Володимир

Послаблення центральної влади за Ярославичів, відсутність чіткого порядку престолонаступництва призводило до збройних конфліктів.

«Правда Ярославичів» - правові норми, укладені з метою регулювання феодальних відносин, що розвивалися. Перемога над половцями сприяла зміцненню південних рубежів і піднесенню авторитету Володимира Мономаха.

Утвердження центральної влади, припинення уособиць, активний розвиток сільського господарства, ремісничого виробництва і зовнішньої торгівлі, карбування грошей, розбудова міст - усе це сприяло зміцненню як внутрішньої політики, так і міжнародного становища.

Відокремлення князівств і занепад Київської Русі почався у 30-х рр. ХІІ ст. Причини: зміцнення приватного землеволодіння; піднесення окремих князівств (Галицького, Чернігівського, Полоцького, Новгородського, Володимиро-Суздальської земель і т. д.) і прагнення до відокремлення; відсутність чіткого порядку престолонаступництва; слабкість центральної влади.

Припинила існування Руська імперія в ХІІІ ст. через напади і розгром монголо-татарами

2. Зовнішня політика київської русі: мета і наслідки.

Робота в групах. Скласти схему «Напрями зовнішньої політики Київської Русі».

Підсумкова бесіда.

Яке міжнародне значення Київської Русі? Складається узагальнювальна таблиця.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Колективна робота над проблемним запитанням.

V. Підсумки уроку.

Учитель. Зробити висновок, що Київська Русь у процесі історичного розвитку зросла від племінного союзу до могутньої європейської держави, яка залишила яскравий слід у світовій історії.

Ми відчуваємо гордість, що є нащадками русичів, цього гордого і волелюбного народу, який через віки зумів відродити свою державність.

Проводиться оцінювання діяльності учнів на уроці (у групах, колективна) і протягом вивчення всієї теми.

VI. Домашнє завдання.

Опрацювати текст підручника, написати творчу роботу на тему «Мандрівка Київською Руссю».