Науково-методичний журнал - Квітень 2013

МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ДОСВІД

СХІДНИЙ ПОХІД АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСЬКОГО ТА УТВОРЕННЯ ЙОГО ІМПЕРІЇ

Батько не залишить мені нічого,

що я міг би завоювати

А. Македонський

Мета уроку: розкрити причини та суть Східного походу, охарактеризувати основні битви; формувати в учнів поняття про основні терміни, що розглядаються на уроці, сприяти розвитку критичного мислення; розвивати вміння аналізувати й характеризувати конкретні історичні процеси та явища; удосконалювати навички встановлення причинно-наслідкових зв’язків; виховувати толерантність, повагу до загальнолюдських цінностей.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть показувати на карті державу Александра Македонського, елліністичні держави, напрями походів, місця головних битв, характеризувати його життєвий шлях; давати визначення основних термінів.

Основні терміни: тактика, фаланга, діадохи.

Обладнання: підручник із історії Стародавнього світу; ілюстрації, настінна карта «Східний похід Александра Македонського», атлас та контурна карта з історії Стародавнього світу.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності.

1. Назвіть основні причини послаблення Еллади в IV ст. до н. е.

2. Покажіть на карті Македонію.

3. Охарактеризуйте розвиток Македонії за правління Філіппа ІІ.

4. У чому полягала сила македонської фаланги?

5. Які факти свідчать про перетворення Македонії на сильну державу?

6. Яке значення битви біля міста Херонеї?

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

1. План уроку, написаний на дошці, учні записують у робочий зошит.

2. Початок воєнних дій проти Персії.

3. Історичний портрет Александера Македонського.

4. Походи в Середню Азію.

5. Утворення імперії Александра Македонського.

1. Початок воєнних дій проти персії (розповідь учителя).

Перед початком Східного походу внаслідок змови було вбито царя Македонії Філіппа II. Розлючені охоронці знищили заколотників, але хто організував змову, так і не дізналися. Царем було проголошено сина Філіппа II - Александра. Воїни довіряли йому й сподівалися, що молодий, хоробрий цар поведе їх до нових завоювань і перемог.

Та перш ніж продовжити справу батька Александрові довелося придушувати заворушення, що розпочалися відразу після того, як стало відомо про смерть Філіппа II. Ця звістка дала сусіднім варварським племенам, а саме іллірійцям і всій Елладі надію на визволення з-під македонського панування. Довелося відкликати Парменіона з Азії, і це навело персів на думку, що нащадок Філіппа II відмовився від завоювань. Проте Александр мав вирішити нагальні справи вдома, перш ніж податися в далекі країни. Завдяки рішучим і швидким діям Елладу знову було приборкано. На черзі була Персія. Навесні 334 р. до н. е. армія Македонського переправилася через протоку Геллеспонт у Малу Азію.

Словникова робота (учні відшукують у підручнику визначення нових слів).

Іллірійці - племена північно-західних Балкан і південно-східних Апеннін.

Тривали - римська назва грецьких племен філе.

2. Історичний портрет Александра Македонського.

Завдання для учнів.

1) Розгляньте портрет Македонського (розміщений на дошці) і визначте, якими рисами характеру, на вашу думку, він володів. (Учні називають риси характеру, якими б вони наділили людину, зображену на портреті).

Очікувані відповіді: спокійний, розумний, урівноважений, цілеспрямований.

2) Складіть політичний портрет Александра Манедонського за даним планом (план написано на дошці).

План

1. Факти з біографії, що свідчать про формування рис характеру особистості.

2. Мета політичної діяльності Македонського.

3. Методи, якими він прагнув досягти мети.

4. Оцінювання діяльності особи істориками, сучасниками, особиста оцінка.

Клас об’єднується в три групи. Кожна група отримує картку з додатковим матеріалом, що підготовлений учителем; учні працюють із шкільним підручником.

Картка 1

Висловлювання А. Македонського, що стали афоризмами.

• Філіппу я зобов’язаний тим, що живу, а Арістотелю тим, що живу гідно.

• Батько не залишить мені нічого, що я міг би завоювати!

• Якби я не був Александром, я хотів би бути Діогеном.

• Не можуть існувати два Сонця на небі та два владики на землі.

• На пропозицію Парменіона перед битвою при Гавгамелах напасти на персів вночі я відповів: «Я не краду перемог!».

• На пропозицію Дарія прийняти вигідний мир Парменіон сказав: «Я б погодився, якби я був

Александром». На це Александр відповів: «Я б також погодився, якби я був Парменіоном».

• Під бурі та грози, які бушували під час переходу річки Гідасп: «О афіняни, чи знаєте ви, яким небезпекам я піддаюся, щоб заслужити ваше схвалення?».

• У всесвіті незліченна безліч світів, а ми ще й жодного не завоювали!

• Доля царів - робити добре, а чути погане.

• Немає нічого більш рабського, ніж розкіш і млість, і нічого більше царственого, ніж праця.

• Невдовзі перед смертю: «Бачу, що буде велике змагання над моєю могилою».

• Чим більше ти маєш, тим з більшою жадібністю прагнеш до того, чого у тебе немає. Війна у тебе народжується з перемог.

Картка 2

Коротка біографічна довідка про Александра Македонського.

АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ (МАКЕДОНСЬКИЙ) (356-323 рр. до н. е.), цар Македонії, один з найбільш прославлених полководців античності. Народився в кінці липня 356 р. до н. е. в Пелле, столиці Македонії. Син македонського царя Філіппа II (359-336 рр. до н. е.) та Олімпіади, дочки молосського царя Неоптолема. Отримав аристократичне виховання при македонському дворі; навчався письма, математики, музики, гри на лірі; здобув глибокі знання з грецької літератури; особливо любив Гомера і трагіків. У 343-340 рр. до н. е. в Міезе (македонське місто на р. Стрімон) слухав лекції спеціально запрошеного для нього філософа Арістотеля з етики, політики, природознавства. З юних років виявляв вольовий характер і розважність, володів великою фізичною силою; приборкав норовистого коня Букефала, якого нікому не вдавалося приборкати. Цей кінь став його незмінним супутником в усіх військових походах. Александр вже з юних років показав себе людиною великого державного розуму і незвичайних здібностей полководця. У шістнадцять років він управляв Македонією, коли батько був відсутній, і придушив повстання фракійців. У вісімнадцять років він командував лівим флангом македонян у битві при Херонеї.

Картка 3

Розгляньте карту і назвіть шлях, пройдений Александром Македонським під час Східного походу.

Робота з поняттями (учні записують визначення до історичного словника).

Діадохи - полководці Александра Македонського, між якими після його смерті точилася боротьба за владу.

Тактика - військове мистецтво, теоретичне й практичне вміння вести бій.

Фаланга - грецький бойовий порядок у вигляді щільно зімкнутих шеренг важкої піхоти.

Робота з підручником.

Учні об’єднуються в три групи і заповнюють таблицю. Після обговорення завдання учнів методом «Змінювані трійки» змінюють один одного в групах і ознайомлюють членів новостворених груп із здобутими знаннями.

Завдання для груп: ознайомитись з походами Македонського.

Перша група. Приборкання Еллади.

Друга група. Битва на берегах річки Гранік.

Третя група. Битва біля міста Ісси.

Третє і четверте питання учні опрацьовують, заповнюючи таблицю.

IV. Закріплення нових знань.

Бесіда за запитаннями.

1. Якою була мета походів Александра Македонського?

2. Покажіть на карті основні битви Східного походу.

3. Що означає поняття «імперія»?

4. Яке історичне значення мали походи Македонського для країн, ним завойованих?

V. Підбиття підсумків уроку.

Учні з’ясовують, чи вдалося їм досягти очікуваних результатів уроку. Учитель звертає їхню увагу на епіграф уроку. Методом мікрофона кожний учень висловлю свою думку.

Учитель. На основі елліністичної культури створилися умови для подальшого успішного розвитку світової культури протягом двох тисячоліть.

VI. Домашнє завдання.

Засвоїти матеріал відповідного параграфа підручника, виконати відповідне завдання на контурній карті. Для учнів високого рівня навчання написати твір-роздум: «Якою ви вбачаєте долю імперії Александра Великого, якби він дожив до глибокої старості».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст