Науково-методичний журнал - Квітень 2012

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРЕНІНГИ

Кросворди для закріплення знань

ПО ВЕРТИКАЛІ

1. Загальна назва напрямів у літературі й мистецтві кінця ХІХ — початку ХХ ст., представники яких заявляли про розрив із традиціями реалізму (МОДЕРНІЗМ).

2. Який історико-географічний регіон України на початку ХХ ст. називали Українським П’ємонтом (ГАЛИЧИНА).

3. Назва першої в Наддніпрянській Україні україномовної газети («ХЛІБОРОБ»).

4. Абревіатура української партії, що стала правонаступницею першої в Наддніпрянщині української політичної партії (УСДРП).

5. Докорінна зміна чого-небудь (РЕВОЛЮЦІЯ).

9. Монополістичне об’єднання, характерною особливістю якого є розподіл замовлень, закупівля сировини та реалізація продукції через єдину систему збуту. Члени синдикату зберігають виробничу самостійність, але втрачають комерційну (СИНДИКАТ).

10. Релігійна група, громада, яка відійшла від панівної церкви з будь-яких причин (СЕКТА).

ПО ГОРИЗОНТАЛІ

6. Спільна назва членів ультраправих організацій у Росії в 1905—1917 рр., які виступали під гаслами монархізму, великодержавного шовінізму та антисемітизму (ЧОРНОСОТЕНЦІ).

7. Найманий робітник, позбавлений засобів виробництва (ПРОЛЕТАР).

8. Виняткове право приватних осіб, держави, організацій, фірм тощо в різних сферах діяльності (МОНОПОЛІЯ).

9. Прем’єр-міністр Росії в 1906 - 1911 рр. (СТОЛИПІН).

11. Добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах разом займаються певним видом господарської діяльності (КООПЕРАТИВ).

ПО ВЕРТИКАЛІ

1. Один з російських фронтів, що проходив по українських землях (ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ).

2. Назва битви, що розгорнулась на українських землях у 1914 р. (ГАЛИЦЬКА).

3. Наступальна операція, прорив, здійснений росіянами у 1916 р. (БРУСИЛІВСЬКИЙ).

5. Абревіатура організації, створеної емігрантами з Наддніпрянської України - противниками Російської імперії (СВУ).

6. Абревіатура добровільного збройного формування українців у складі австро-угорської армії в 1914 р. (УСС).

7. Гора — місце битви українських збройних формувань з російськими військами (МАКІВКА).

10. Воєнізована українська організація, що стала основою для формування добровільних українських збройних формувань в австро-угорській армії (СОКІЛ).

12. Місце прориву австро-німецьких військ російського фронту в 1915 р. (ГОРЛІЦА).

ПО ГОРИЗОНТАЛІ

2. Абревіатура органу, утвореного українськими політичними партіями Галичини, який закликав українців підтримати у Першій світовій війні Австро-Угорщину (ГУР).

4. Абревіатура органу, утвореного українськими політичними партіями, організаціями, діячами для захисту прав українців (ЗУР).

8. Назва адміністративно-територіальної одиниці, утвореної росіянами на захоплених в Австро-Угорщині українських землях (ГАЛИЦЬКО-БУКОВИНСЬКЕ).

11. Дивізія, створена в складі австро-угорської армії з військовополонених українців (СІРОЖУПАННА).

ПО ВЕРТИКАЛІ

1. Воєнно-політичний блок (АНТАНТА).

2. Депутат IV Думи, який назвав російські репресії в Галичині європейським скандалом (МІЛЮКОВ).

3. Редактор журналу «Украинская жизнь» (ПЕТЛЮРА).

4. Голова Української парламентської репрезентації (ПЕТРУШЕВИЧ).

5. Країна, яка претендувала на Волинь і Поділля (АВСТРО-УГОРЩИНА).

7. Воєнізована організація, члени якої становили основу УСС (СІЧ).

8. Прізвище, яке взяв собі Карл Габсбург (ВИШИВАНИЙ).

ПО ГОРИЗОНТАЛІ

2. Суспільно-політична течія в Галичині, представниками якої в Києві було утворено «Карпатсько-руський визвольний комітет» (МОСКВОФІЛИ).

6. Адміністративно-територіальна одиниця, утворена росіянами в 1914 р. на захоплених землях Східної Галичини і Північної Буковини (ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО).

9. Завершенням справи якого московського князя вважали росіяни захоплення Галичини? (КАЛИТА).

10. Захоплення якої фортеці стало останнім успіхом росіян під час наступу в 1914—1915 рр. (ПЕРЕМИШЛЬ).

11. Яке місто стало центром адміністративно-територіальної одиниці, створеної росіянами на захоплених західноукраїнських землях? (ЧЕРНІВЦІ).

ПО ВЕРТИКАЛІ

1. Місто, де було укладено мир між УНР і країнами Четвертного союзу (БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ).

3. У другій половині 1919 р. УГА діяла під гаслом «На Львів через...» (КИЇВ).

4. Місто, де за гетьманства П. Скоропадського було відкрито університет (КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ).

6. Місце, яке стало символом відданості боротьбі за незалежність України (КРУТИ).

7. Місто, де було розстріляно учасника другого «Зимового походу» (БАЗАР).

9. Столиця УСРР (ХАРКІВ).

ПО ГОРИЗОНТАЛІ

2. Місто, де було укладено мир між УСРР і РСФРР з одного боку і Польщею з другого (РИГА).

5. Місце, де було розгромлено війська гетьмана П. Скоропадського військами Директорії (МОТОВИЛІВКА).

8. Місто, від назви якого походить назва найвдалішої наступальної операції (офензиви) УГА (ЧОРТКІВ).

10. Місто, де було укладено угоду між УНР (Петлюрою) і Польщею (Пілсудським) (ВАРШАВА).

11. Півострів, на якому зосередились залишки військ Денікіна (КРИМ).

12. Місто, де відбулось повстання, що привело до проголошення ЗУНР (ЛЬВІВ).

ПО ВЕРТИКАЛІ

1. Переведення промисловості на випуск воєнної продукції, запровадження законів воєнного часу на виробництві, встановлення воєнної дисципліни для робітників (МІЛІТАРИЗАЦІЯ).

2. Один із головних заходів політики «воєнного комунізму» (ПРОДРОЗКЛАДКА).

3. Абревіатура назви радянської держави в Україні (УСРР).

4. Річка, яка стала кордоном між ЗУНР і УНР (ЗБРУЧ).

6. Форма правління, встановлена за П. Скоропадського (ГЕТЬМАНСТВО).

8. Масовий повстанський рух (ОТАМАНЩИНА).

ПО ГОРИЗОНТАЛІ

3. Абревіатура назви армії ЗУНР (УГА).

5. Абревіатура організації, яка об’єднала опозиційні сили гетьмана П. Скоропадського (УНС).

7. Керівний орган повстання проти гетьмана (ДИРЕКТОРІЯ).

9. Війська якого воєнно-політичного союзу здійснювали інтервенцію на півдні України (АНТАНТА).

10. Декларативний документ. Форма звернення до народу (УНІВЕРСАЛ).

11. Система заходів з метою залякування, знищення політичних противників, населення (ТЕРОР).

ПО ВЕРТИКАЛІ

I. Член першого радянського уряду України (БОШ).

3. Голова Раднаркому УСРР 1919—1923 рр. (РАКОВСЬКИЙ).

4. Голова Генерального секретаріату (ВИННИЧЕНКО).

5. Командувач першим українізованим корпусом (СКОРОПАДСЬКИЙ).

8. Лідер самостійницького руху (МІХНОВСЬКИЙ).

9. Командир більшовицьких загонів, що наступали на Київ у січні 1918 р. (МУРАВЙОВ).

II. Голова Раднаркому радянської Росії (ЛЕНІН).

ПО ГОРИЗОНТАЛІ

2. Голова УЦР (ГРУШЕВСЬКИЙ).

6. Голова Тимчасового уряду Росії (КЕРЕНСЬКИЙ).

7. Заступник голови УЦР (ЄФРЕМОВ).

10. Секретар військових справ Генерального секретаріату (ПЕТЛЮРА).

12. Головнокомандувач російськими військами, який у серпні 1917 р. зробив спробу державного перевороту (КОРНІЛОВ).

ПО ВЕРТИКАЛІ

1. Отаман. Завдав поразки військам Антанти на півдні України. Організував повстання проти більшовицького режиму (ГРИГОР’ЄВ).

3. Гетьман Української держави 1918 р. (СКОРОПАДСЬКИЙ).

4. Голова уряду Української держави (ЛИЗОГУБ).

5. Голова Директорії (ПЕТЛЮРА).

7. Генерал армії УНР, один з керівників першого «зимового походу» (ОМЕЛьЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО).

8. Лідер білого руху на півдні України в 1920 р. (ВРАНГЕЛЬ).

ПО ГОРИЗОНТАЛІ

2. Голова Раднаркому УСРР у 1919-1923 рр. (РАКОВСЬКИЙ).

5. Президент (диктатор) ЗУНР, ЗОУНР. (ПЕТРУШЕВИЧ).

6. Лідер селянського повстанського руху на півдні України (МАХНО).

8. Голова Уряду УНР після її відновлення (ЧЕХІВСЬКИЙ).

10. Полковник, командир УСС (КОНОВАЛЕЦЬ).

11. Командувач Південним фронтом Червоної армії. Керівник у боротьбі з повстанським рухом в Україні (ФРУНЗЕ).

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст